Întâlnire profesională a auditorilor financiari din Regiunea Nord-Est 17 februarie 2017, Iaşi
În data de 17.02.2017, reprezentanţa regională a CAFR din Iaşi a organizat o întâlnire profesională a auditorilor financiari din judeţele arondate, la sediul Primăriei Municipiului Iaşi.  
Alături de auditorii financiari şi de conf. univ. dr. Gabriel Radu, Preşedintele Camerei, s-au reunit în cadrul evenimentului reprezentanţi ai  Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, ai Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi, ai Federaţiei Regionale a Patronatelor I.M.M. din Regiunea Nord-Est, ai ANEVAR, ai CECCAR, numeroşi invitaţi, conducători de instituţii, şi oameni de afaceri. Tematica întâlnirii a vizat, în principal, „Locul şi rolul auditului financiar în cadrul programelor de finanţare nerambursabile”.
În deschiderea lucrărilor, dl. Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iaşi, a salutat iniţiativa organizării unor astfel de întâlniri în cadrul Primăriei, exprimându-şi totodată disponibilitatea de a participa la acţiuni similare viitoare. 

Principalele teme prezentate de vorbitori s-au axat pe subiecte curente pentru dezvoltarea economică a regiunii de Nord-Est din zona auditului, a contabilităţii, a fiscalităţii, a reglementării, precum: „Prevederile programelor de finanţare nerambursabilă pentru România, în perioada 2014-2020” - Cătălin Ilie, expert accesare fonduri structurale; „Locul şi rolul auditului financiar în cadrul programelor de finanţare. Importanţa auditului financiar în dezvoltarea afacerii”- Gabriel Radu, Preşedintele CAFR; „Principalele modificări aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, începând cu 01.01.2017” - Maria Mirabela Miron, auditor financiar, vicepreşedintele Filialei Iaşi a CECCAR; „Utilizarea MS Excel în managementul informaţiilor financiar-contabile. Facilităţi, opţiuni de bază” - prof. univ. dr. Alexandru Ţugui, auditor financiar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; „Noul Raport de audit financiar. Cerinţe de raportare conform prevederilor legislaţiei naţionale de transpunere a Directivei Europene nr. 56/2014” - Eusebiu Vreme, auditor financiar, şeful reprezentanţei regionale Iaşi a CAFR.
Evenimentul, la care au participat aproximativ 100 de persoane, s-a încheiat cu o sesiune de întrebări şi răspunsuri pentru lămurirea unor aspecte legate de: clarificarea numărului minim de ore necesare elaborării unui raport de audit pentru fondurile europene; concurenţa neloială prin practicarea unor preţuri de „dumping”; consecinţele depăşirii termenului limită pentru depunerea cererii de rambursare; eligibilitatea cheltuielilor cu auditul pentru fondurile europene etc.
Pe lângă aspectele menţionate, conf. univ. dr. Gabriel Radu, Preşedintele Camerei a informat participanţii asupra faptului că au fost identificate firme care au efectuat misiuni de audit, fără ca acestea să fie membre ale CAFR.
Nu în ultimul rând, Preşedintele Camerei a reiterat ideea că pentru lămurirea oricărei probleme profesionale, membrii auditori se pot adresa Grupurilor de lucru constituite la nivelul CAFR.
În concluzie, această întâlnire profesională a evidenţiat încă o dată locul şi rolul auditului financiar, al profesiilor liberale în general, în raport cu plus-valoarea adusă mediului antreprenorial.

CAFR, 27 februarie 2017