Conferința CAFR din data de 23.09.2017

În data de 23 septembrie 2017, la Rin Grand Hotel, va avea loc Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România (“Conferința”).

Membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) au hotărât ca în cadrul Conferinței din 23 septembrie 2017 să se organizeze alegeri pentru membrii Consiliului CAFR și membrii Comisiei de Auditori Statutari a CAFR, conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei, aprobat prin HG nr. 433/2011.

Detalii cu privire la organizarea Conferinței CAFR din 23.09.2017:

           1.       Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR din data de 23 septembrie 2017 (click aici)

           2.       Auditorii financiari cuprinși în lista membrilor Camerei cu drept de vot sunt convocați cel târziu la data de 22 august 2017, să participe la Conferința CAFR din data de 23 septembrie 2017

           3.       Auditorii financiari convocați de Cameră și care doresc să participe la Conferință confirmă participarea la Conferință până cel târziu la data de 11 septembrie 2017.

           4.       Exercitarea dreptului la vot se face numai în nume propriu. Nu se admite votarea prin reprezentare.

           5.       Persoanele interesate să candideze pentru funcțiile de membru al Consiliului CAFR și de membru al Comisiei de auditori statutari a CAFR își pot depune candidatura conform procedurii și calendarului prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliul CAFR nr. 68/2017 (click aici pentru calendarul pentru depunerea candidaturilor).
           •   
Model cerere candidatura ( click aici pentru a descarca modelul )

           6.       Lista inițială a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferință publicată pe site-ul CAFR la data de 7 august 2017 (click aici)

           7.       Persoanele interesate pot consulta reglementările adopte de către Consiliul CAFR cu privire la organizarea Conferinței din data de 23.09.2017:

a.       Hotărârea Consiliului CAFR nr. 67/2017 privind aprobarea organizării Conferinței pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în 23 septembrie 2017 în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr.  433/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 623/01.08.2017 (click aici pentru hotărâre).

b.       Hotărârea Consiliului CAFR nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 625/01.08.2017 (click aici pentru hotărâre).
Regulamentul cuprinde dispoziții privind calendarul pentru depunerea candidaturilor pentru funcțiile de membru al Consiliului CAFR și membru al Comisiei de auditori statutari  CAFR, procedura pentru depunerea candidaturilor, comisia de validare a candidaților, participanții la alegeri și  procesul de votare.

c.       Hotărârea Consiliului CAFR nr. 69/2017 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în data de 23 septembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 623/01.08.2017 (click aici pentru hotărâre). Potrivit art. 5 din Hotărârea nr. 69/2017, membrii Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR din data de 23 septembrie 2017 sunt auditorii financiari înscriși în Registrul public electronic la data de 31 iulie 2017 și care și-au îndeplinit obligațiile către Cameră, după cum urmează:

a)       au achitat integral cotizația fixă la termenele stabilite de Cameră pentru anul 2016, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2016;

b)      au achitat integral cotizația variabilă conform raportului de activitate pentru anul 2016 la termenele stabilite de Cameră pentru anul 2016, dar nu mai târziu de 31 iulie 2017;

c)       au depus raportul anual de activitate pentru anul 2016/declarația privind lipsa activității pentru anul 2016, după caz, până cel târziu la 31 iulie 2017;

d)      au efectuat pregătirea profesională structurată (obligatorie) aferentă Programului de pregătire profesională continuă pentru anul 2016.

                        d.       Hotărârea Consiliului CAFR nr. 72/2017  privind aprobarea organizării și convocării Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 23 septembrie 2017 (click aici pentru hotărâre).

Modificat  17.08.2017