Anunț important – Consultare cu privire la posibilele implicații ale aplicării IFRS 15 – „Veniturile din contractele cu clienții”

Camera Auditorilor Financiari din România (“CAFR”), în calitate de autoritate competentă în domeniul auditului financiar, a primit din partea Ministerului Finanțelor Publice solicitarea de a analiza posibilele implicații ale aplicării standardului IFRS 15 „Venituri din contractele cu clienții” asupra reglementărilor contabile românești și a transmite eventualele noastre propuneri și observații.

În măsura în care ați identificat aspecte care considerați că necesită clarificări, inclusiv probleme de natură fiscală, în ceea ce privește aplicarea IFRS 15, vă rugăm să ni le transmiteți până luni 21 august 2017, la adresa de e-mail: comitet@cafr.ro .

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați, pe email: comitet@cafr.ro