Overview

CAFR is the competent authority that regulates and monitors the conduct of financial audit activities in Romania, other than the statutory audit.

Conform Legii 162/2017, Titlul III Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, art 86, 6, Camera, în exercitarea atribuțiilor sale, desfășoară următoarele activități:

a) organizează și urmărește programul de formare continuă a membrilor săi, pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) -e);

b) controlează calitatea activității membrilor săi, pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) -e);

c) înaintează propuneri privind actualizarea legislației prin ASPAAS și Ministerul Finanțelor Publice, precum

și a normelor de audit financiar și audit intern, în concordanță cu prevederile legii și cu reglementările

instituțiilor profesionale europene și internaționale în domeniu;

d) poate radia sau retrage, la cerere, autorizarea de auditor financiar sau firmă de audit, după caz, în

condițiile legii;

e) poate aplica sancțiunile administrative prevăzute la art. 321 alin. (4);

f) poate propune sancționarea administrativă de retragere a autorizării unui auditor financiar sau firme de

audit, după caz, în condițiile legii;

g) asigură reprezentarea profesiei de auditor financiar din România la nivel internațional;

h) adoptă Codul etic și standardele internaționale de audit, revizuire, alte misiuni de asigurare și servicii

conexe, pentru alte misiuni decât cele de audit statutar;

i) emite, cu aprobarea ASPAAS, ghiduri și îndrumări în domeniul auditului statutar cu privire la standardele

internaționale de audit și în aplicarea Codului etic adoptat de ASPAAS;

j) orice alte activități necesare pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(7) Camera desfășoară și activități delegate de ASPAAS care privesc auditorii statutari, în condițiile legii.

 

CAFR promotes and supports the profession of financial auditor, protecting the interests of the professionals themselves and protecting the public interest. CAFR is a leader in the development of professional standards, education and information for the Romanian profession, while also providing the business environment and society with clear sets of regulations, the appropriate level of competence and reliable information.

We are actively contributing to the activity of the International Federation of Accountants (IFAC), Accountancy Europe (Federation of European Accounting Experts) and the Federation of Francophone Accounting Experts (FIDEF), the Committee for the Development of Accounting Professional Organizations (PAODC), the Strategic Forum for the Accounting Profession – Network for quality assurance within the Strategic Forum for the Accounting Profession (APSF), the Common Content Project, the Accounting Reform and Institutional Consolidation Program (REPARIS) of the World Bank.