Achiziții

Solicitare oferte produse și servicii IT

CAFR în calitate de organism contractant anunță potențialii furnizorii de produse și servicii IT privind achiziția următoarelor pachete de produse și servicii:
1. Implementare a unor soluții și măsuri de identificare și modalitatea de adresarea a unor eventuale problemelor existente sau ce pot să apară la nivelul sistemelor IT din sfera de securitate IT Produse și servicii incluse în contract

A. Dezvoltarea sistemului de securitate al informațiilor

B. Dezvoltarea și implementarea planului de backup automatizat al sistemelor IT din cadrul CAFR

C. Dezvoltarea și implementarea planului de proceduri ale compartimentului IT din cadrul CAFR

D. Dezvoltarea și implementarea planului de proceduri ale compartimentului IT din cadrul CAFR

E. Dezvoltarea și implementarea planului de proceduri ale departamentului IT din cadrul CAFR

F. Dezvoltarea și implementarea altor elemente importante din cadrul sistemului IT din cadrul CAFR

G. Tratarea riscurilor de clasa Medie și Mica

Ulterior implementării procedurilor și sistemelor de mai sus o parte din probleme sesizate cu risc mediu și mic se vor rezolva. Se va impune o nouă analiză internă a riscurilor pentru a identifica eventuale probleme care persistă

Activități planificate

– Implementare Firewall hardware
– Implementare HIDS
– Securizare Wireless
– Implementare Backup automat onsite (la sediu central)
– Implementare Backup automat offsite (în reprezentanță regională CAFR)
– Implementare Backup automat offline
– Implementare Disaster Recovery Plan (no downtime)
– Procedurizare și eficientizare plan de backup
– Implementare sistem de management al activității IT
– Implementare proceduri
– Implementare calendar activități proactive
– Administrare activități reactive
– Realizarea documentației complete a sistemul IT

2. Resurse externe securitate IT (lunară, implementarea aspectelor de interes, activități suport pentru compartimentul intern IT al CAFR, activități proactive regulate și activități reactive)

– Servicii incluse în contract

A. Servere Windows
• instalare și configurare sistem de operare – Windows 2013 Server, Windows 2016 Server, Windows 2019 Server precum și orice altă ediție apărută ulterior
• asigurarea menținerii la zi a actualizărilor sistemelor de operare atâta vreme cât producătorul acestuia o permite
• configurare politică de securitate conform cerințelor scrise ale beneficiarului
• instalare, configurare și mentenanța server de fișiere
• instalare și configurare primară conturi „non Active Directory” (utilizatori, imprimante, drepturi de acces)
• instalare, configurare și mentenanța server DNS
• instalare, configurare și mentenanța server DHCP
• instalare, configurare și mentenanța server HTTP
• verificarea periodică a logurilor atât prin facilitățile sistemului de operare, cât și prin utilizarea altor aplicații specifice
• operațiuni de securitate proactive si reactive specifice

B. Servere Unix/Linux
• instalare sistem de operare – ediții care sunt in producție si nu sunt in perioada EOL
• asigurarea menținerii la zi a actualizărilor sistemelor de operare atâta vreme cât producătorul acestuia o permite
• configurare politică de securitate conform cerințelor scrise ale beneficiarului
• instalare, configurare și mentenanța server de fișiere
• instalare și configurare primară conturi (utilizatori, imprimante, drepturi de acces)
• instalare, configurare și mentenanța server DNS
• instalare, configurare și mentenanța server DHCP
• instalare, configurare și mentenanța server HTTP
• verificarea periodică a logurilor atât prin facilitățile sistemului de operare, cât și prin utilizarea altor aplicații specifice
• operațiuni de securitate proactive si reactive specifice

C. Router/Gateway/Firewall/Sisteme de securitate
• asigurarea menținerii la zi a actualizărilor sistemelor atâta vreme cât producătorul acestuia o permite
• intervenții asupra configurației de routare, firewall, acces extern si intern, VPN la cerere sau în caz de nevoie
• configurare politică de securitate conform cerințelor scrise ale CAFR
• verificare loguri
• backup regulat/restore în caz de nevoie
• monitorizare continuă pentru conectivitate și alte aspecte
• operațiuni de securitate proactive si reactive specifice

D. Rețele interne (pe fir, wireless, wireless oaspeți)
• configurare
• monitorizare performanță și parametri
• operațiuni de securitate proactive și reactive specifice

E. Sisteme de backup (on-site, off-site, offline)
• asigurarea menținerii la zi a actualizărilor sistemelor atâta vreme cât producătorul acestuia o permite
• monitorizare regulată automată și manuală a funcționării sistemelor de backup
• monitorizare regulată automată și manuală a comunicării corecte a sistemelor de backup în condiții de backup multiplu
• operațiuni de securitate proactive și reactive specifice

F. Alte Servicii
• comunicare cu parteneri în vederea realizării unei bune interoperabilități a software-ului existent in infrastructură

Personal dedicat
Furnizorul va desemna un specialist IT dedicat, cu nivel de competenta 3 pentru asigurarea asistenței tehnice și de mentenanță

Înregistrarea sesizărilor privind asistența tehnică:
1. prin accesarea sistemului online de înregistrări ale tichetelor indicat de Furnizor, introducând utilizatorul și parola primite sau alte metode de înregistrare cereri
2. prin email
3. prin telefon

Timp de răspuns în cazul asistenței reactive conform priorității (urgenței) problemei sesizate:
– prioritate Scăzută: maxim 12 ore de la recepționarea sesizării
– prioritate Normală: maxim 3 ore de la recepționarea sesizării
– prioritate Ridicată: maxim 30 de minute de la recepționarea sesizări

– Asigurarea asistenței proactive

Specialistul desemnat din partea Furnizorului va efectuat un set de operațiuni regulate asupra echipamentelor din cadrul sistemului IT al Beneficiarului. Operațiunile regulate fac parte din setul specific fiecărui echipament și sunt efectuate conform calendarului sau la nevoie.
Aceste activități sunt înregistrate în sistemul de administrare al sarcinilor.
Operațiunile sunt din categoria de monitorizare și administrare a sistemelor de securitate, sisteme de backup, actualizări, precum și alte elemente.

Limba de redactare a ofertei: română.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 09.04.2021, ora 16.00.
Prețul va fi exprimat în euro fără TVA.

Vă mulțumim și așteptăm cu interes ofertele dumneavoastră.
Echipa CAFR