Relatii internationale

Compartimentul de marketing, comunicare și relații internaționale, are în principal, următoarele atribuţii:

 • Elaborarea şi controlul punerii în aplicare a planului de marketing, strategiilor de imagine și comunicare
 • Realizează campanii de atragere si fidelizare a membrilor CAFR;
 • Stabilește calendarul acțiunilor de promovare pe baza strategiilor elaborate;
 • Planifica si personalizează produsele/serviciile oferite membrilor;
 • Coordonează realizarea de campanii de promovare;
 • Coordonează realizarea de studii de piața;
 • Concepe materiale de promovare si comunicare pentru organizație;
 • Coordonează conținutul informațional al site-ului organizației;
 • Realizează activități de PR;
 • Analizează impactul instrumentelor de promovare utilizate;
 • Editarea revistei „Practici de Audit, cu apariţie trimestrială;
 • Redactare newsletter lunar „InfoAudit”
 • Analiza altor organizații profesionale de profil si identificarea punctelor tari si a punctelor slabe ale produselor acestora;
 • Analiza ofertelor publicitare si identificarea celor mai avantajoase forme de promovare;
 • Proiectarea materialelor publicitare (anunțuri, pliante, oferte etc.);
 • Colaborarea nemijlocită cu agențiile de publicitate si cu mass-media;
 • Proiectarea de chestionare pentru studiul pieței, efectuarea culegerii de date si a prelucrării statistice consecutive aplicării lor, redactarea raportului de studiu al pieței;
 • Coordonează elaborarea, pe baza informaţiilor deţinute şi a celor furnizate de celelalte structuri interne ale Camerei, documentele necesare în vederea aderării Camerei la organizaţiile profesionale de profil;
 • Organizarea de evenimente de promovare a CAFR;
 • Urmăreşte derularea parteneriatelor dintre Cameră şi instituțiile din alte ţări care activează în domeniul auditului statuar şi îndeplinirea la termen a obligaţiilor ce revin C.A.F.R. în temeiul acestora;
 • Îndeplineşte activităţi de natură organizatorică necesare participării reprezentanţilor Camerei la acţiuni interne şi internaţionale;
 • Elaborează informări referitoare la reuniunile de interes din domeniul auditului financiar spre a fi aduse la cunoştinţă organelor de conducere ale Camerei si Membrilor;
 • Urmăreşte obţinerea informaţiilor necesare şi completează în termen formularele de participare a membrilor Biroului Permanent şi Consiliului Superior la reuniunile internaţionale, europene şi regionale de interes pentru activitatea de audit statuar;
 • Traduce în limba româna materiale de interes pentru C.A.F.R., provenite de la organismele internaţionale sau alte lucrări necesare;
 • Traduce în limba engleză / franceză materiale primite din cadrul C.A.F.R., în vederea expedierii lor către organismele internaţionale sau alte părţi de interes din străinătate;
 • Urmăreşte crearea şi dezvoltarea unei bune reputaţii a Camerei faţă de autorităţile publice, membrii şi organizaţii de profil şi alte categorii de public;
 • Asigură difuzarea informaţiilor privind imaginea instituţiei către conducere şi personalul executiv, stabilirea şi menţinerea legăturilor structurii interne cu exteriorul C.A.F.R.

Contact

Compartimentul de marketing, comunicare și relații internaționale:

Camera Auditorilor Financiari din România
Adresa: Str. Sirenelor nr. 67 – 69, Sector 5, Bucureşti (OP 5, CP 83)
Tel: +4031.433.59.21
+4031.433.59.22
Fax:+4031.433.59.40
E-mail: international@cafr.ro