Profesionalism Și independenȚĂ

Relații internaționale

Prezentare

Compartimentul de marketing, comunicare și relații internaționale, are în principal, următoarele atribuţii:

 • Elaborarea şi controlul punerii în aplicare a planului de marketing, strategiilor de imagine și comunicare
 • Realizează campanii de atragere si fidelizare a membrilor CAFR;
 • Stabilește calendarul acțiunilor de promovare pe baza strategiilor elaborate;
 • Planifica si personalizează produsele/serviciile oferite membrilor;
 • Coordonează realizarea de campanii de promovare;
 • Coordonează realizarea de studii de piața;
 • Concepe materiale de promovare si comunicare pentru organizație;
 • Coordonează conținutul informațional al site-ului organizației;
 • Realizează activități de PR;
 • Analizează impactul instrumentelor de promovare utilizate;
 • Editarea revistei „Practici de Audit, cu apariţie trimestrială;
 • Redactare newsletter lunar „InfoAudit”
 • Analiza altor organizații profesionale de profil si identificarea punctelor tari si a punctelor slabe ale produselor acestora;
 • Analiza ofertelor publicitare si identificarea celor mai avantajoase forme de promovare;
 • Proiectarea materialelor publicitare (anunțuri, pliante, oferte etc.);
 • Colaborarea nemijlocită cu agențiile de publicitate si cu mass-media;
 • Proiectarea de chestionare pentru studiul pieței, efectuarea culegerii de date si a prelucrării statistice consecutive aplicării lor, redactarea raportului de studiu al pieței;
 • Coordonează elaborarea, pe baza informaţiilor deţinute şi a celor furnizate de celelalte structuri interne ale Camerei, documentele necesare în vederea aderării Camerei la organizaţiile profesionale de profil;
 • Organizarea de evenimente de promovare a CAFR;
 • Urmăreşte derularea parteneriatelor dintre Cameră şi instituțiile din alte ţări care activează în domeniul auditului statuar şi îndeplinirea la termen a obligaţiilor ce revin C.A.F.R. în temeiul acestora;
 • Îndeplineşte activităţi de natură organizatorică necesare participării reprezentanţilor Camerei la acţiuni interne şi internaţionale;
 • Elaborează informări referitoare la reuniunile de interes din domeniul auditului financiar spre a fi aduse la cunoştinţă organelor de conducere ale Camerei si Membrilor;
 • Urmăreşte obţinerea informaţiilor necesare şi completează în termen formularele de participare a membrilor Biroului Permanent şi Consiliului Superior la reuniunile internaţionale, europene şi regionale de interes pentru activitatea de audit statuar;
 • Traduce în limba româna materiale de interes pentru C.A.F.R., provenite de la organismele internaţionale sau alte lucrări necesare;
 • Traduce în limba engleză / franceză materiale primite din cadrul C.A.F.R., în vederea expedierii lor către organismele internaţionale sau alte părţi de interes din străinătate;
 • Urmăreşte crearea şi dezvoltarea unei bune reputaţii a Camerei faţă de autorităţile publice, membrii şi organizaţii de profil şi alte categorii de public;
 • Asigură difuzarea informaţiilor privind imaginea instituţiei către conducere şi personalul executiv, stabilirea şi menţinerea legăturilor structurii interne cu exteriorul C.A.F.R.

Contact

Compartimentul de marketing, comunicare și relații internaționale:

Camera Auditorilor Financiari din România
Adresa: Str. Sirenelor nr. 67 – 69, Sector 5, Bucureşti (OP 5, CP 83)
Tel: +4031.433.59.21
+4031.433.59.22
Fax:+4031.433.59.40
E-mail: international@cafr.ro
anca.tiura@cafr.ro

Contact

Adresă de e-mail: cafr@cafr.ro

Telefon:+4031.433.59.45

+4031.433.59.00

Fax: +4031.433.59.40
Program de funcționare: 8:00 - 16:00, cu excepţia zilelor nelucrătoare şi a sărbătorilor legale.

 

 

 

Adresa

Camera Auditorilor Financiari din România

Sediul central:  Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România
Oficiul Poştal nr.5, Căsuţa Poştală nr.83,

cod poştal 050855

Reprezentanțe

Camera Auditorilor Financiari din România

Sediul central:

Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România
Oficiul Poştal nr.5, Căsuţa Poştală nr.83, cod poştal 050855

Adresă de e-mail: cafr@cafr.ro

Telefon:+4031.433.59.45

+4031.433.59.00

Fax: +4031.433.59.40
Program de functionare: 8:00 - 16:00, cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________
 

Reprezentanţa Regională IASI a CAFR

Str. Sfântul Lazăr nr. 23A, etaj 1, Iaşi, jud.Iaşi
Telefon: 031.433.59.33
Mobil: 0730.025.739
Adresă de e-mail: centru.iasi@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Nord-Est (Iaşi) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________

Reprezentanta Regionalã BRAŞOV a CAFR
Str. Mihail Kogãlniceanu nr. 14, bl.1K, sc. A, parter
Telefon: 031.433.59.31
Mobil: 0731.031. 029
Adresă de e-mail: centru.brasov@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Centru (Braşov) este între orele 9:00-12:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________

Reprezentanţa Regională CLUJ a CAFR
Calea Dorobantilor, nr.21, etajul 1, camera 9, Cluj-Napoca
Telefon: 031.433.59.32
Mobil: 0756.133.170
Adresă de e-mail: centru.cluj@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Nord-Vest (Cluj) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.

______________________________________________________________

Reprezentanţa Regională TIMIŞOARA a CAFR
StrParis, nr.2A, etajul 1, camera 104 (Cladirea IPROTIM), Timisoara
Telefon: 031.433.59.34
Mobil
: 0731.031. 028
Adresă de e-mail
: centru.timisoara@cafr.ro

Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Vest (Timişoara) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________


Reprezentanţa Regională CONSTANȚA a CAFR

Str. Făgetului, nr.116, Etaj 2, Constanța
Telefon: 031.433.59.36
Adresă de e-mail
: centru.constanta@cafr.ro

Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Est-Sud-Est (Constanța) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________

Formular de contact

15 + 12 =

CAFR