Profesionalism și independenȚĂ

Taxe și Cotizații

Plata taxelor şi cotizaţiilor

Pentru a veni în sprijinul auditorilor financiari şi a membrilor stagiari, Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR sau Camera) întreprinde o serie de activităţi, pentru care membrii Camerei, auditori şi membri stagiari achită cotizaţia fixă anuală:
–    activitate internă pentru auditori: menţinerea în Registrul membrilor CAFR, organizarea cursurilor anuale obligatorii, structurate, de pregătire profesională, publicarea şi accesarea online a Revistei Audit Financiar a CAFR, alte activităţi, evenimente şi materiale  în sprijinul membrilor;

– activitate internă pentru auditorii financiari în primul an de la momentul dobândirii calității de membru al CAFR: instruire teoretică pentru activități de audit financiar, altele decât auditul statutar;

-activitate internaţională pentru auditori: activităţi desfăşurate de CAFR în calitate de membru IFAC, Accountancy Europe, FIDEF, precum şi colaborarea cu alte organisme internaţionale din domeniu.

 Potrivit Hotărârii Consiliului Camerei nr. 35/24.04.2014, privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și firme de audit, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar, cu modificările și completările ulterioare, cotizaţiile și taxele pentru auditorii financiari sunt următoarele:

 Cotizațiile fixe pentru auditorii financiari – persoane fizice și firme de audit

1. Cotizaţia fixă anuală pentru auditorii financiari – persoane fizice active: 780 lei/an. Cotizaţia se achită în două tranşe:
– Tranşa I – 400 lei până la 31.03.
– Tranşa II – 380 lei până la 30.09.

2. Cotizaţia fixă anuală pentru auditorii financiari – persoane fizice active care nu au avut activitate în anul precedent, conform declarației depuse la Cameră, la termenul stabilit prin reglementările Camerei, și care nu sunt asociați sau administratori sau angajați într-o firmă de audit membră a Camerei sau care nu dețin o funcție în structurile alese ale Camerei: 500 lei/an. Cotizaţia se achită în două tranşe:
– Tranşa I – 300 lei până la 31.03.
– Tranşa II – 200 lei până la 30.09.

Cotizația fixă în cuantum de 500 lei/an se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2019.

 1. Cotizația fixă anuală pentru auditorii financiari persoane fizice active în primul an de la momentul atribuirii calității de membru al Camerei: 1.430 lei/an. Cotizaţia se achită în două tranşe:
  – Tranşa I – 1050 lei până la 31.03.
  – Tranşa II – 380 lei până la 30.09.
 2. Cotizaţia fixă anuală pentru auditorii financiari – persoane fizice nonactive: 390 lei/an. Cotizaţia se achită în două tranşe:
  – Tranşa I – 200 lei până la 31.03.
  – Tranşa II – 190 lei până la 30.09.
 3. Cotizaţia fixă anuală pentru pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive în primul an de la momentul dobândirii calității de membru al Camerei: 1.040 lei. Cotizaţia se achită în două tranşe:
  – Tranşa I – 850 lei până la 31.03.
  – Tranşa II – 190 lei până la 30.09.
 4. Cotizaţia fixă anuală pentru firmele de audit: 750 lei/an. Cotizația se achită integral, până la data de 31 martie a fiecărui an.
 5. Cotizaţia fixă anuală pentru firmele de audit în primul an de la momentul atribuirii calității de firmă de audit membră a Camerei: 2.050 lei. Cotizația se achită integral, până la data de 31 martie a fiecărui an.
 6. Cotizaţia fixă anuală pentru auditorii financiari – persoane fizice active cu calificativ B, C, sau D: 1180 lei. Cotizaţia se achită în două tranşe:
  – Tranşa I – 800 lei până la 31.03.
  – Tranşa II – 380 lei până la 30.09.

  9. Cotizaţia fixă anuală pentru auditorii financiari – persoane fizice nonactive cu calificativ B, C, sau D: 790 lei. Cotizaţia se achită în două tranşe:
  – Tranşa I – 600 lei până la 31.03.
  – Tranşa II – 190 lei până la 30.09.

  10. Cotizaţia fixă anuală pentru firmele de audit cu calificativ B, C, sau D: 1150 lei. Cotizaţia se achită în două tranşe:
  – Tranşa I – 1000 lei până la 31.03.
  – Tranşa II – 150 lei până la 30.09.

  Persoanele fizice și firmele de audit care solicită înscrierea ca membru al Camerei și înscrierea în Registrul membrilor CAFR în primul semestru al anului achită integral cotizația fixă pentru anul respectiv.

  Persoanele fizice și firmele de audit care solicită înscrierea ca membru al Camerei și înscrierea în Registrul membrilor CAFR în cel de-al doilea  semestru al anului achită cotizația fixă pentru anul respectiv (în termen de 30 de zile de la momentul înscrierii ca membru al Camerei), astfel:
  a) auditorii financiari persoane fizice active în primul an de la momentul dobândirii calității de membru al Camerei: 1.050 lei.

b) auditorii financiari persoane fizice nonactive în primul an de la momentul dobândirii calității de membru al Camerei: 850 lei.

c) firmele de audit în primul an de la momentul dobândirii calității de firmă de audit membră a Camerei: 1.850 lei.

În situaţia în care auditorii financiari activi nu desfăşoară activitate în calitate de auditor financiar în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei firme de audit membră a CAFR, vor transmite Camerei o declaraţie fără activitate în care vor specifica această situaţie.

De asemenea, auditorii financiari care sunt angajaţi, administratori sau acţionari ai unei firme de audit şi nu desfăşoară activitate în calitate de auditor financiar în nume propriu, vor transmite Camerei o declaraţie fără activitate în care vor menţiona această situaţie.

Firmele de audit, membre CAFR, care nu au obţinut venituri din activităţi de audit financiar, audit intern şi/sau alte activităţi în calitate de auditor financiar ca urmare a încheierii unor contracte în această calitate, vor transmite CAFR un raport anual sub forma unei declaraţii, în care vor menţiona această situaţie.
Depunerea declaraţiei este obligatorie, pentru toţi membrii activi ai CAFR, până la data de 15 februarie a anului următor celui de raportare.

În cazul în care, auditorii financiari activi sau firmele de audit desfăşoară activitate în calitate de auditor financiar, aceştia au obligaţia de a întocmi şi de a transmite CAFR, până la data de 15 februarie a anului următor, raportul anual asupra activităţii pentru anul precedent.

În raportul anual se declară totalul onorariilor obţinute din activitatea de audit financiar, audit intern, precum şi alte onorarii obţinute din exercitarea profesiei de auditor financiar pentru perioada de raportare, obţinute prin însumarea valorii facturilor emise în cursul anului de raportare (fără TVA), mai puţin sumele care au fost cedate subcontractorilor şi colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei.
În funcţie de totalul onorariilor declarate în raportul anual, auditorii financiari au obligaţia de a calcula şi achita către CAFR cotizaţia variabilă.

Plata cotizaţiilor variabile se va face până la data de 31 martie a fiecărui an.

De asemenea, membrii Camerei au obligaţia să achite în cursul anului cotizaţiile variabile anuale, sub formă de avans, până pe data de 30 septembrie, în funcţie de totalul onorariilor obţinute în aceleaşi condiţii ca mai sus, obţinute prin însumarea valorii facturilor emise în cursul anului de raportare (fără TVA), până la data de 30 iunie, mai puţin sumele care au fost cedate subcontractorilor şi colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei (pentru care aceştia sunt obligaţi să calculeze şi să achite cotizaţia variabilă aferentă).

Cotizaţia variabilă se calculeaza sub forma de procent aplicat la totalul onorariilor obţinute din activitatea de audit financiar, audit intern, precum şi alte onorarii obţinute din exercitarea profesiei de auditor financiar  (totalul onorarii declarat in Raportul anual privind activitatea desfăşurată ), astfel:

 • 0,5% aplicat asupra cifrei de afaceri pana la 50.000 lei;
 • 0,8% aplicat asupra cifrei de afaceri cuprinsa între 50.001 lei si 200.000 lei;
 • 0,9% aplicat asupra cifrei de afaceri cuprinsa între 200.001 lei si 600.000 lei;
 • 1% aplicat asupra cifrei de afaceri cuprinsa între 600.001 lei si 1.000.000 lei;
 • 1,2 % aplicat asupra cifrei de afaceri mai mare de 1.000.000 lei.

 

Contact

Adresă de e-mail: cafr@cafr.ro

Telefon:+4031.433.59.45

+4031.433.59.00

Fax: +4031.433.59.40
Program de funcționare: 8:00 - 16:00, cu excepţia zilelor nelucrătoare şi a sărbătorilor legale.

 

 

 

Adresa

Camera Auditorilor Financiari din România

Sediul central:  Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România
Oficiul Poştal nr.5, Căsuţa Poştală nr.83,

cod poştal 050855

Reprezentanțe

Camera Auditorilor Financiari din România

Sediul central:

Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România
Oficiul Poştal nr.5, Căsuţa Poştală nr.83, cod poştal 050855

Adresă de e-mail: cafr@cafr.ro

Telefon:+4031.433.59.45

+4031.433.59.00

Fax: +4031.433.59.40
Program de functionare: 8:00 - 16:00, cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________
 

Reprezentanţa Regională IASI a CAFR

Str. Sfântul Lazăr nr. 23A, etaj 1, Iaşi, jud.Iaşi
Telefon: 031.433.59.33
Mobil: 0730.025.739
Adresă de e-mail: centru.iasi@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Nord-Est (Iaşi) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________

Reprezentanta Regionalã BRAŞOV a CAFR
Str. Mihail Kogãlniceanu nr. 14, bl.1K, sc. A, parter
Telefon: 031.433.59.31
Mobil: 0731.031. 029
Adresă de e-mail: centru.brasov@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Centru (Braşov) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________

Reprezentanţa Regională CLUJ a CAFR
Calea Dorobantilor, nr.21, etajul 1, camera 9, Cluj-Napoca
Telefon: 031.433.59.32
Mobil: 0756.133.170
Adresă de e-mail: centru.cluj@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Nord-Vest (Cluj) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.

______________________________________________________________

Reprezentanţa Regională TIMIŞOARA a CAFR
StrParis, nr.2A, etajul 1, camera 104 (Cladirea IPROTIM), Timisoara
Telefon: 031.433.59.34
Mobil
: 0731.031. 028
Adresă de e-mail
: centru.timisoara@cafr.ro

Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Vest (Timişoara) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________


Reprezentanţa Regională CONSTANȚA a CAFR

Str. Făgetului, nr.116, Etaj 2, Constanța
Telefon: 031.433.59.36
Adresă de e-mail
: centru.constanta@cafr.ro

Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Est-Sud-Est (Constanța) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________

Formular de contact

7 + 15 =

CAFR