Misiune

Misiunea Camerei Auditorilor Financiari din România („CAFR”) este de a construi pe o bază solidă, identitatea şi recunoaşterea publică a profesiei de auditor financiar din România, având ca obiectiv principal dezvoltarea susţinută a profesiei şi întărirea acesteia cu Standardele de Audit şi Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar, prin asimilarea integrală a Standardelor Internaţionale şi a Codului de etică al IFAC, care să permită auditorilor financiari, membri ai CAFR să ofere servicii de audit financiar de o înaltă calitate, în interesul publicului, în general şi al comunităţii de afaceri, în special.

Pentru îndeplinirea misiunii sale, Camera Auditorilor Financiari din România a stabilit următoarele obiective

Să dezvolte permanent profesia de auditor financiar din România, asumându-şi responsabilitatea de a proteja interesul public, căutând să se asigure că auditorii financiari, membri ai CAFR, respectă cele mai înalte standarde profesionale şi de conduită etică dezvoltate pe plan european şi internaţional;

Să reprezinte profesia de auditor financiar la nivel naţional şi internaţional şi să promoveze interesele profesionale ale auditorilor financiari, membri ai CAFR faţă de instituţiile statului şi faţă de organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale din domeniu;

Să se preocupe că serviciile de auditare a situaţiilor financiare să crească calitativ, prin dezvoltarea în permanenţă a sistemului de monitorizare şi competenţă profesională, asigurându-se ca membrii CAFR participă activ la programele de pregătire şi educaţie profesională organizate anual de Cameră;

Să se preocupe de dezvoltarea CAFR, de promovarea renumelui ei, de protejarea bunăstarii şi interesului acesteia, în beneficiul profesiei de auditor financiar din România;

Să păstreze permanent condiţiile adecvate pentru ca auditorii financiari, membri ai CAFR să îşi exercite independent profesia de auditor financiar;

Să comunice în permanenţă cu auditorii financiari, membri ai CAFR, pentru identificarea necesităţilor acestora, pentru a răspunde lor într-o manieră eficientă şi în timp real, asigurându-se astfel că primesc sprijin care să le permită să satisfacă, la rândul lor, cerinţele clienţilor pentru care lucrează;

Să promoveze activ şi permanent cele mai bune practici ale profesiei pentru îmbunătăţirea serviciilor de auditare a situaţiilor financiare şi să identifice tendinţele de pe piaţa de audit financiar românească şi internaţională care ar putea avea impact asupra practicii profesiei şi să sfătuiască din timp, auditorii financiari pentru ca ei să adopte conduita optimă;

Să facă conştient rolul Camerei Auditorilor Financiari din România şi să promoveze cooperarea cu Ministerul Finanţelor Publice şi cu alte instituţii ale statului, organizaţii profesionale din domeniu, care au ca obiectiv dezvoltarea profesiei contabile din ţară;

Să educe publicul asupra rolului şi misiunii auditorului financiar, membru al CAFR şi să promoveze implicarea sa în toate ramurile profesiei.