Pregătire Profesională

Cursuri, Seminarii, Pregătire Profesională

În perioada 07 – 17 iunie a.c. CAFR organizează 4 cursuri structurate de formare profesională continuă 2024 accesibile prin intermediul platformei ZOOM, conform calendarului de mai jos:

 

  1. 7 iunie 2024: „Cerințe privind aplicarea standardului IFRS9, instrumente financiare

Lector: Gabriela Andrei

Link ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/89761625217

Interval orar: 9:30 – 11:30

Webinar ID: 897 6162 5217

 

 

  1. 12 iunie 2024: „Evaluarea sistemelor informatice utilizate în raportarea financiară

Lector: Dorin Roșculete

Link ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/86829093136

Interval orar: 10:00 – 12:00

Webinar ID: 868 2909 3136

 

 

  1. 13 iunie 2024: „Procedurile interne ale firmei de audit privind combaterea spălării banilor (CSB)/combaterea finanțării terorismului (CFT): Identificarea și clasificarea riscurilor

Lector: Laura Vorniceanu

Link ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/89689225870

Interval orar: 10:00 – 12:00

Webinar ID: 896 8922 5870

 

 

  1. 17 iunie 2024: „Aspecte legate de independență în cadrul misiunilor de audit și revizuire: rotație, servicii non-audit, onorarii, implicații specifice PIE

Lector: Daniela Ștefănuț

Link ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/89444525711

Interval orar: 10:00 – 12:00

Webinar ID: 894 4452 5711

 

 

Toate aceste 4 cursuri fac parte din Programul de formare profesională continuă al auditorilor financiari aferent anului 2024, organizat de CAFR, în baza delegării ASPAAS.

 

 

 

 

În urma delegării primite de la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, CAFR organizează cursurile de formare profesională continuă aferente anului 2024, în conformitate cu programul de formare profesională continuă (PFPC) aprobat de ASPAAS.
.
Programul de formare profesională continuă (PFPC) pentru anul 2024 (click aici)

Link platforma de e-learning CAFR:  http://elearning.cafr.ro/

Instrucțiunile de vizualizare a cursurilor de pregătire profesională structurată 2023 sunt disponibile aici:
Instructiuni Vizualizare Cursuri Pregatire Profesionala CAFR 2023

În urma delegării primite de la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, CAFR organizează cursurile de formare profesională continuă aferente anului 2023, în conformitate cu programul de formare profesională continuă (PFPC) aprobat de ASPAAS.

Programul de formare profesională continuă (PFPC) pentru anul 2023 (click aici)

 

!!! ATENȚIE !!!

 

În conformitate cu Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, cu modificările și completările ulterioare, formarea profesională continuă structurată (FPCS) aferentă anului 2023 se va efectua, în sistem online, pe platforma de e-learning a Camerei, până la data de 31 decembrie 2023!

 

După această dată, cursurile vizualizate pe platformă nu vor mai fi luate în considerare ca ore aferente anului 2023, în vederea acordării e-vizei de către ASPAAS!

 

După autentificarea în platformă (elearning.cafr.ro), în prima pagină este disponibil fișierul “Cursuri Structurate 2023”. Puteți selecta cursurile pe care doriți să le parcurgeți, în funcție de activitatea pe care o desfășurați. În acest fișier, cursurile sunt structurate astfel:

I. Tematica generală, adresată tuturor auditorilor financiari” – 20 de ore și

II. Tematica pentru auditorii care efectuează misiuni de audit statutar la entități de interes public (specializate) – 8 ore”.

 

IMPORTANT:

Conform Normelor ASPAAS privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, auditorii financiari înregistrați în RPE ca auditori financiari activi, trebuie să parcurgă cele 20 de ore de cursuri FPCS, disponibile în platforma de e-learning a CAFR, în fișierul:

  1. Tematica generală, adresată tuturor auditorilor financiari. Cursurile din acest fișier respectă criteriile repartizării pe domenii, conform Normelor ASPAAS.

 

Auditorii financiari înregistrați în RPE ca auditori financiari nonactivi trebuie sa efectueze anual 50% din numărul total de ore FPC (20 de ore FPC, din care 10 ore FPCS).

 

Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit statutar la entități de interes public, în calitate de partener-cheie sau partener de revizuire al controlului calității, pe lângă cerințele minime de FPCS de 20 de ore/an au obligația efectuării suplimentare a unor cursuri specializate, în număr de minimum 8 ore/an, astfel că aceștia au trebui să parcurgă toate cele 28 de ore de cursuri FPCS puse la dispoziție în anul 2023, mai precis ambele fișiere:

  1. Tematica generală, adresată tuturor auditorilor financiari și
  2. Tematica pentru auditorii care efectuează misiuni de audit statutar la entități de interes public (specializate).

 

 

Link platforma de e-learning CAFR:  http://elearning.cafr.ro/

Instrucțiunile de vizualizare a cursurilor de pregătire profesională structurată 2022 sunt disponibile aici:

 

În urma delegării primite de la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, CAFR organizează cursurile de formare profesională continuă aferente anului 2022, în conformitate cu programul de formare profesională continuă (PFPC) aprobat de ASPAAS.

Programul de formare profesională aferent anului 2022 poate fi consultat la link-ul de mai jos:

Programul de formare profesională continuă (PFPC) pentru anul 2022

Programul de formare profesională continuă (PFPC) pentru anul 2022 – cu lectori

Link platforma de e-learning CAFR:  http://elearning.cafr.ro/

Instrucțiunile de vizualizare a cursurilor de pregătire profesională structurată 2021 sunt disponibile aici:

Instructiuni Vizualizare Cursuri Pregatire Profesionala CAFR 2021

 

În urma delegării primite de la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, CAFR organizează cursurile de formare profesională continuă aferente anului 2021, în conformitate cu programul de formare profesională continuă (PFPC) aprobat de ASPAAS.

Programul de formare profesională aferent anului 2021 poate fi consultat la link-urile de mai jos:

Programul de formare profesională continuă (PFPC) pentru anul 2021

Programul de formare profesională continuă (PFPC) pentru anul 2021 – cu lectori

 

După autentificarea in platforma de e-learning (elearning.cafr.ro), în prima pagină a platformei, prin accesarea iconiței          , puteți accesa lista cu toate cursurile de pregătire profesională structurată aferente anului 2020.

CAFR va pune la dispoziție și cursuri nestructurate, accesibile în fișierul “Cursuri nestructurate 2020 – Evenimente” – „Curs nestructurate 2020”, alături de o serie de webinarii, pentru a vă putea îndeplini obligație de efectuare a cel puțin 20 de ore de pregătire profesională continuă nestructurată.

Vă reamintim că cerințele de pregătire profesională continuă ale membrilor CAFR (auditori activi si nonactivi) pentru anul 2020 constau în parcurgerea a 40 de ore de pregătire profesională continuă, din care:

  • 20 de ore de cursuri structurate,
  • 20 de ore de cursuri nestructurate.

Link platforma de e-learning CAFR:  http://elearning.cafr.ro/

Instrucțiunile de vizualizare a cursurilor de pregătire profesională structurată 2020 sunt disponibile aici:

Instructiuni Vizualizare Cursuri Pregatire Profesionala CAFR 2020

În urma delegării primite de la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, CAFR organizează cursurile de formare profesională continuă aferente anului 2020, în conformitate cu programul de formare profesională continuă (PFPC) aprobat de ASPAAS.

Programul de pregătire profesională aferent anului 2020 poate fi consultat la link-urile de mai jos:

Revizia Programului de formare profesională continuă (PFPC) pentru anul 2020 – componenta de FPC structurată

Programul de formare profesională continuă (PFPC) pentru anul 2020 – componenta structurată

În anul 2020, cursurile de pregătire organizate de CAFR sunt disponibile exclusiv în sistem online, pe platforma de e-learning a Camerei accesibilă la adresa: elearning.cafr.ro.

 

Auditorii financiari membri CAFR au opțiunea de a efectua pregătirea profesională structurată aferentă anului 2019 în sistem clasic (cursuri „la sală”) sau în sistem on-line (în platforma de e-learning CAFR). Înscrierile se vor efectua doar on-line în platforma de e-learning CAFR: http://elearning.cafr.ro/ urmând instructiunile specificate (Click aici!).

Cursurile de pregătire în format clasic vor avea loc în perioada 27 septembrie – 13 octombrie, iar cele în format e-learning vor fi încărcate online în cursul lunii octombrie 2019.

I. Sistem clasic:

AUDITORI
CENTRU PERIOADĂ CURSURI Program

BUCUREȘTI

Academia de Studii Economice (ASE) intrarea Căderea Bastiliei nr. 2-10 Amfiteatrul I, parter

27 SEPTEMBRIE 2019 – 29 SEPTEMBRIE 2019 Click aici
11 OCTOMBRIE 2019 – 13 OCTOMBRIE 2019 Click aici

IAȘI

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, FEAA, Corpul B, Et.1, Amfiteatrul B1

27 SEPTEMBRIE 2019 – 29 SEPTEMBRIE 2019 Click aici

BRAȘOV

Sala de conferințe din cadrul Camerei de comerț și industrie Brașov, Strada Mihail Kogălniceanu 18-20

04 OCTOMBRIE 2019 – 06 OCTOMBRIE 2019 Click aici

TIMIȘOARA

Str. Paris Nr.2A, Et. I, Sala 103

04 OCTOMBRIE 2019 – 06 OCTOMBRIE 2019 Click aici

CLUJ

Facultatea de Business, Str. Horea, Nr. 7, Cluj-Napoca

11 OCTOMBRIE 2019 –   13 OCTOMBRIE 2019 Click aici

CONSTANȚA

Hotel Maria, Bdul 1 Decembrie 1918, Nr. 2 D, Sala de conferința, Etaj 3

11 OCTOMBRIE 2019 – 13 OCTOMBRIE 2019 Click aici

II. Sistem on-line:

Link platforma de e-learning CAFR:  http://elearning.cafr.ro/

Instrucțiuni vizualizare cursuri de pregătire profesională structurată 2019 ( Click aici! )

Instrucțiuni înscriere la cursurile de pregătire aferente anului 2019 în platforma de e-learning CAFR (Click aici!)

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ STRUCTURATĂ

Pregătirea profesională structurată aferentă anului 2018 a fost organizată doar în sistem on-line  în cadrul platformei de e-learning CAFR.

Înregistrările audio-video, fișierele reprezentând suportul de curs precum și certificatul de participare la curs, sunt disponibile în platforma de e-learning CAFR.

Adresă platformă: http://elearning.cafr.ro/ 

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ NESTRUCTURATĂ

Auditorii financiari membrii CAFR au opțiunea de a efectua minimul de 20 de ore de pregătire profesională nestructurată aferentă anului 2018 în platforma de e-learning CAFR prin înscrierea la cele 12 cursuri nestructurate 2018.

Pagina fiecărui curs din platforma de e-learning CAFR conține un certificat de participare, acesta putând fi descărcat odată cu vizionarea în totalitate a înregistrării audio-video din curs.

În momentul transmiterii fișei individuale de pregătire profesională (la invatamant.admitere@cafr.ro sau prin depunerea acesteia la sediul CAFR / reprezentanțele regionale CAFR din țară), aceasta trebuie să fie însoțită de certificatele de participare descărcate din platforma e-learning a CAFR.

Programul pentru cursurile anuale obligatorii in sistem clasic pentru auditori si stagiari.

Vom reveni in timp util cu detalii privind programul si locatia cursurilor, pentru fiecare centru.

 

AUDITORI

CENTRU

PERIOADA CURSURI

Program

BUCURESTI

Institutul Bancar Roman (IBR) intrarea C, et.1 – AULA „Costin Murgescu”

20.10.2017 – 22.10.2017

Click aici

27.10.2017 – 29.10.2017

Click aici

03.11.2017 -05.11.2017

Click aici

10.11.2017 – 12.11.2017

Click aici

17.11.2017 – 19.11.2017

Click aici

IASI

Univ. AL. I. Cuza, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Corpul B, Et. 1

29.09.2017 – 01.10.2017

Click aici

BRASOV

Centrul de Conferinte ARO PALACE 

Sala Europa II

06.10.2017 – 08.10.2017

Click aici

CLUJ

Vineri – Facultatea de Studii Europene, Em. de Martonne nr. 1, sala AULA

Sambata si Duminica – Facultatea de Business, Str. Horea, Nr. 7, Cluj-Napoca, sala AULA

13.10.2017 – 15.10.2017

Click aici

PITESTI

Sala de curs, EVAL EXPERT, Pitesti, Str. Dumbravei nr.10, et.1

13.10.2017 – 15.10.2017

Click aici

CONSTANTA

Hotel IBIS, Sala de conferinte

20.10.2017 – 22.10.2017

Click aici

TIMISOARA 

Reprezentanta regionala Timisoara
Cladirea ASIROM, Str. Piata Consiliul Europei, nr. 1, etaj 1, Timisoara

27.10.2017 – 29.10.2017

Click aici

 

STAGIARI an II, III, si Perioada Legala

CENTRU

PERIOADA

Program

BUCURESTI

Institutul Bancar Roman (IBR) intrarea C, et.1 – AULA „Costin Murgescu”

28.09.2017 – 01.10.2017

Click aici

05.10.2017 – 08.10.2017

Click aici

12.10.2017 – 15.10.2017

Click aici

IASI

Univ. AL. I. Cuza, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Corpul B, Et. 1

28.09.2017 – 01.10.2017

Click aici

BRASOV

Centrul de Conferinte ARO PALACE 

Sala Europa III

05.10.2017 – 08.10.2017

Click aici

CLUJ

Vineri – Facultatea de Studii Europene, Em. de Martonne nr. 1, sala AULA

Joi, Sambata si Duminica – Facultatea de Business, Str. Horea, Nr. 7, Cluj-Napoca, sala AULA

12.10.2017 – 15.10.2017

Click aici

 

 

Programul pentru cursurile anuale obligatorii in sistem clasic pentru auditori si stagiari.

Vom reveni in timp util cu detalii privind orarul cursurilor.

 

AUDITORI

CENTRU

PERIOADA CURSURI

Program

BUCURESTI

Cursurile se vor organiza la Institutul Bancar Roman (IBR)

21.10.2016 – 23.10.2016

Click aici

28.10.2016 – 30.10.2016

Click aici

04.11.2016 -06.11.2016

Click aici

11.11.2016 – 13.11.2016

Click aici

18.11.2016 – 20.11.2016

Click aici

IASI

Cursurile se vor organiza la Univeristatea Alexandru Ioan Cuza – FEAA

30.09.2016 – 02.10.2016

Click aici

BRASOV

Cursurile se vor organiza la Hotel Aro

Oferta Cazare

07.10.2016 – 09.10.2016

Click aici

CLUJ

Cursurile se vor organiza la  Universitatea Babes-Bolyai – FSEGA

14.10.2016 – 16.10.2016

Click aici

PITESTI

 Cursurile se vor organiza la SC.  EVAL EXPERT S.R.L.

14.10.2016 – 16.10.2016

Click aici

CONSTANTA

Cursurile se vor organiza la Hotel Bulevard

 

21.10.2016 – 23.10.2016

Click aici

TIMISOARA  Cursurile se vor organiza la Reprezentanta regionala Timisoara

28.10.2016 – 30.10.2016

Click aici

 

 

STAGIARI an II, III, si Perioada Legala

CENTRU

PERIOADA

Program

BUCURESTI

Cursurile se vor organiza la Institutul Bancar Roman (IBR)

29.09.2016 – 02.10.2016

Click aici

06.10.2016 – 09.10.2016

Click aici

13.10.2016 – 16.10.2016

Click aici

IASI

Cursurile se vor organiza la Univeristatea Alexandru Ioan Cuza – FEAA

29.09.2016 – 02.10.2016

Click aici

BRASOV

Cursurile se vor organiza la Hotel Aro

Oferta Cazare

06.10.2016 – 09.10.2016

Click aici

CLUJ

Cursurile se vor organiza la  Universitatea Babes-Bolyai – FSEGA

13.10.2016 – 16.10.2016

Click aici