Practici de Audit

Practici de Audit Sumar nr. 1 (41) / 2022

Editorial

  • Provocări profesionale actuale ale profesiei de auditor financiar

 

Interviu

  • Pregătirea profesională continuă în era „smart” – interviu cu dr. Emanuela Savu, director general, Institutul Bancar Român

 

Idei, sugestii, experienţe

 

  • Proiectul de expunere al noului Standard Internaţional de Audit pentru entităţile mai puţin complexe (ISA for LCE) – Compartimentul de Monitorizare, Control, Competenţă şi Cercetare Profesională, CAFR

 

  • Blockchain și profesia de auditor financiar – prof. univ. dr. Adriana Duţescu

 

  • Auditorul financiar – profesionistul potrivit pentru misiunea de Audit AML® – Laura Vorniceanu, Coordonator Grup de lucru „Prevenirea şi combaterea spălării banilor”- CAFR,

Administrator, Griffin Corporation

 

Rubrica juridică

 

  • Regulamentul taxonomiei – Aplicarea Art. 8 din regulamentul 852/2020Monica Ştefan, coordonator, Grupul de lucru al CAFR pentru reglementări europene privind sustenabilitatea

 

Provocări şi tendinţe internaţionale

  • Noile provocări în materie de cooperare întâmpinate de profesia din Franța în gestiunea cabinetului de expertiză contabilă, audit și consultanță, din perspectiva transformării digitaleGéraldine de Léon, Consiliul Superior al Ordinului Experților Contabili din Franța (CSOEC)
  • Evaluarea lanţului de furnizare a sustenabilităţii. Privire de ansamblu asupra practicilor curente ale pieţeiAccountancy Europe

 

 

Experienţe din alte profesii

  • Trei obiceiuri valoroase, dar puțin cunoscute, ale comandanților de aeronave. Sunt la fel de buni și liderii din business?- Octavian Pantiș, formator, antreprenor, co-fondator al companiei Qualians

 

Revista Practici de audit

Camera Auditorilor Financiari din România pune la dispoziţia auditorilor, stagiarilor şi altor cititori interesaţi – pe lângă revista deja consacrată „Audit Financiar” – o nouă publicaţie, „Practici de Audit”, cu apariţie trimestrială. În această revistă se regăsesc comentarii, studii de caz, consultanţă, exemple de bune practici din ţară şi din străinătate, răspunsuri la problemele ridicate de cititori, soluţii propuse de Grupul de lucru, alte informaţii utile în domeni

Pentru a răspunde cât mai bine aşteptărilor dumneavoastră, redacţia revistei vă invită să participaţi activ la realizarea publicaţiei, propunând teme, experienţe profesionale personale şi solicitând răspunsuri la problemele care vă preocupă.

Abonamente la revista „Practici de Audit”

Ediţie tipărită:

– 6 Luni: 80 lei

– 1 An: 160 lei

Ediţie electronică (preţ/exemplar: 15 lei)

Semestrial (2 numere): 30 lei

Anual (4 numere): 60 lei

Tarifele includ taxele de expediere.

Contravaloarea abonamentului se achită prin ordin de plată în contul IBAN al CAFR RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001, deschis la BCR Sucursala Libertăţii, Bucureşti, sau în numerar la sediul CAFR din Bucureşti, strada Sirenelor nr. 67-69, sector 5.

După efectuarea plăţii, abonaţii vor comunica redacţiei, la adresa: revista@cafr.ro, efectuarea plăţii indicând şi adresa de corespondenţă (pentru varianta tipărită şi transmiterea facturii – dacă este cazul) sau de e-mail (pentru varianta electronică) la care doresc să primească revista.

Pentru facturare se vor comunica redacţiei toate datele de identificare ale firmei, factura urmând să fie expediată prin poştă sau eliberată pe loc în cazul achitării în numerar la sediul Camerei.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon +4031.433.59.22 sau prin e-mail: revista@cafr.ro.

Activ din