Practici de Audit

Practici de Audit Sumar nr. 4 (48) / 2023

Practici de Audit

Sumar nr. 4 (48) / 2023

 

Editorial

 

  • Provocările auditorilor financiari într-un mediu de afaceri digitalizat (E-factura) – Alina Gabriela Făniță, membru al Consiliului CAFR

 

Interviu

  • Pregătirea profesională a profesioniștilor contabili și auditorilor financiari în materie de dezvoltare durabilă – în dialog cu dr. Nataliya Vovchuk, Director Europa de Sud-Est, Asociația Internațională a Profesioniștilor Contabili Autorizați

 

Idei, sugestii, experienţe

 

  • Digitalizarea – element esenţial în asigurarea calităţii funcţiei de audit intern şi adaptării la noile cerinţe CSRDDiana Vasilescu, auditor financiar
  • Auditul intern: de la teorie la practică. Misiunea de audit intern privind organizarea şi desfăşurarea inventarierii patrimoniuluiRodica Călugăreanu, membru al Consiliului CAFR

 

Rubrica juridică

  • Metodologia privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă – Laura Moldoveanu, CAFR

Provocări şi tendinţe internaţionale

 

  • 5 motive pentru care sustenabilitatea contează pentru IMM-uri – punct de vedere – Accountancy Europe

Revista Practici de audit

Camera Auditorilor Financiari din România pune la dispoziţia auditorilor, stagiarilor şi altor cititori interesaţi – pe lângă revista deja consacrată „Audit Financiar” – o nouă publicaţie, „Practici de Audit”, cu apariţie trimestrială. În această revistă se regăsesc comentarii, studii de caz, consultanţă, exemple de bune practici din ţară şi din străinătate, răspunsuri la problemele ridicate de cititori, soluţii propuse de Grupul de lucru, alte informaţii utile în domeni

Pentru a răspunde cât mai bine aşteptărilor dumneavoastră, redacţia revistei vă invită să participaţi activ la realizarea publicaţiei, propunând teme, experienţe profesionale personale şi solicitând răspunsuri la problemele care vă preocupă.

Abonamente la revista „Practici de Audit”

Ediţie tipărită:

– 6 Luni: 80 lei

– 1 An: 160 lei

Ediţie electronică (preţ/exemplar: 15 lei)

Semestrial (2 numere): 30 lei

Anual (4 numere): 60 lei

Tarifele includ taxele de expediere.

Contravaloarea abonamentului se achită prin ordin de plată în contul IBAN al CAFR RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001, deschis la BCR Sucursala Libertăţii, Bucureşti, sau în numerar la sediul CAFR din Bucureşti, strada Sirenelor nr. 67-69, sector 5.

După efectuarea plăţii, abonaţii vor comunica redacţiei, la adresa: revista@cafr.ro, efectuarea plăţii indicând şi adresa de corespondenţă (pentru varianta tipărită şi transmiterea facturii – dacă este cazul) sau de e-mail (pentru varianta electronică) la care doresc să primească revista.

Pentru facturare se vor comunica redacţiei toate datele de identificare ale firmei, factura urmând să fie expediată prin poştă sau eliberată pe loc în cazul achitării în numerar la sediul Camerei.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon +4031.433.59.22 sau prin e-mail: revista@cafr.ro.

Activ din