Practici de Audit

Practici de Audit nr.4/2019
  • Efectele pandemiei COVID-19 asupra activităţii de audit financiar editorial Adrian Popescu, secretar general CAFR

Idei, sugestii, experienţe

  • IFRS 16 din punct de vedere al locatarului – dr. Gheorghe Rusu, membru al Consiliului CAFR, drd. Rafaela Cazazian
  • Utilizarea principiului continuităţii activităţii şi evaluarea respectării acestuia în principalele sisteme contabile internaţionale Apetrei Nicoleta, Paul Răzvan Dubalaru, Marius Constantin Moclea – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
  • Influenţa fiscalităţii asupra sistemelor internaţionale de raportare financiarăCarmen Creţu, Andreea Marinela Ghinuţă, Anca Nicoleta Şoiman, Andreea Vlădeanu – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
  • Arhitectura şi declararea claselor pentru aplicaţii orientate pe obiect utilizate în organizaţii economice – conf. univ. dr. Dănuţ Octavian Simion, prof. univ. dr. Emilia Vasile – Universitatea Athenaeum, Bucureşti

Provocări şi tendinţe internaţionale

  • De la riscuri la reglementare: regândirea clasificării companiilor (I)Accountancy Europe

Revista Practici de audit

Camera Auditorilor Financiari din România pune la dispoziţia auditorilor, stagiarilor şi altor cititori interesaţi – pe lângă revista deja consacrată „Audit Financiar” – o nouă publicaţie, „Practici de Audit”, cu apariţie trimestrială. În această revistă se regăsesc comentarii, studii de caz, consultanţă, exemple de bune practici din ţară şi din străinătate, răspunsuri la problemele ridicate de cititori, soluţii propuse de Grupul de lucru, alte informaţii utile în domeni

Pentru a răspunde cât mai bine aşteptărilor dumneavoastră, redacţia revistei vă invită să participaţi activ la realizarea publicaţiei, propunând teme, experienţe profesionale personale şi solicitând răspunsuri la problemele care vă preocupă.

Abonamente la revista „Practici de Audit”

Ediţie tipărită:

– 6 Luni: 80 lei

– 1 An: 160 lei

Ediţie electronică (preţ/exemplar: 15 lei)

Semestrial (2 numere): 30 lei

Anual (4 numere): 60 lei

Tarifele includ taxele de expediere.

Contravaloarea abonamentului se achită prin ordin de plată în contul IBAN al CAFR RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001, deschis la BCR Sucursala Libertăţii, Bucureşti, sau în numerar la sediul CAFR din Bucureşti, strada Sirenelor nr. 67-69, sector 5.

După efectuarea plăţii, abonaţii vor comunica redacţiei, la adresa: revista@cafr.ro, efectuarea plăţii indicând şi adresa de corespondenţă (pentru varianta tipărită şi transmiterea facturii – dacă este cazul) sau de e-mail (pentru varianta electronică) la care doresc să primească revista.

Pentru facturare se vor comunica redacţiei toate datele de identificare ale firmei, factura urmând să fie expediată prin poştă sau eliberată pe loc în cazul achitării în numerar la sediul Camerei.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon +4031.433.59.22 sau prin e-mail: revista@cafr.ro.

Activ din

Contact

Adresă de e-mail: cafr@cafr.ro

Telefon:+4031.433.59.45

+4031.433.59.00

Fax: +4031.433.59.40
Program de funcționare: 8:00 – 16:00, cu excepţia zilelor nelucrătoare şi a sărbătorilor legale.

Adresa

Camera Auditorilor Financiari din România

Sediul central:  Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România
Oficiul Poştal nr.5, Căsuţa Poştală nr.83,

cod poştal 050855

Formular de contact

7 + 13 =

Harta Google Map (click aici)