Practici de Audit

Practici de Audit Sumar nr. 4 (36) / 2020

Editorial

  • Secolul al XXI-lea va fi digital sau, nu va fi deloc” –Irimie Emil Popa, membru al Consiliului CAFR

Interviu

  • IMM-urile Cheia schimbărilor viitoare a mediului de business – Paul Thomson, director Federaţia Europeană a Contabililor şi Auditorilor pentru IMM-uri (EFAA)

Idei, sugestii, experienţe

  • De unde pornim cu ajustările preţurilor de transfer pentru anul 2020 – Alina Andrei, Tax&Transfer Pricing Partner, Cabot Transfer Pricing
  • Activitatea de audit, 10% digitală – Aurel Meirosu, certSIGN
  • IPSAS 24 – Prezentarea informațiilor privind bugetul în situațiile financiare – Alexandra Ionela Pașca, Mihaela Niculuț, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia

Rubrica juridică

  • Scurtă prezentare a NORMELOR de aplicare a prevederilor Legii nr. 129 din 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – Laura Moldoveanu, CAFR

Provocări şi tendinţe internaţionale

  • Rolul EFAA şi al practicienilor mici şi mijlocii în avertizarea timpurie a IMM-urilorSalvador Marín, președinte EFAA, Morten Møller, coordonator al Rețelei europene pentru avertizarea timpurie, Paul Thompson, director EFAA

Revista Practici de audit

Camera Auditorilor Financiari din România pune la dispoziţia auditorilor, stagiarilor şi altor cititori interesaţi – pe lângă revista deja consacrată „Audit Financiar” – o nouă publicaţie, „Practici de Audit”, cu apariţie trimestrială. În această revistă se regăsesc comentarii, studii de caz, consultanţă, exemple de bune practici din ţară şi din străinătate, răspunsuri la problemele ridicate de cititori, soluţii propuse de Grupul de lucru, alte informaţii utile în domeni

Pentru a răspunde cât mai bine aşteptărilor dumneavoastră, redacţia revistei vă invită să participaţi activ la realizarea publicaţiei, propunând teme, experienţe profesionale personale şi solicitând răspunsuri la problemele care vă preocupă.

Abonamente la revista „Practici de Audit”

Ediţie tipărită:

– 6 Luni: 80 lei

– 1 An: 160 lei

Ediţie electronică (preţ/exemplar: 15 lei)

Semestrial (2 numere): 30 lei

Anual (4 numere): 60 lei

Tarifele includ taxele de expediere.

Contravaloarea abonamentului se achită prin ordin de plată în contul IBAN al CAFR RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001, deschis la BCR Sucursala Libertăţii, Bucureşti, sau în numerar la sediul CAFR din Bucureşti, strada Sirenelor nr. 67-69, sector 5.

După efectuarea plăţii, abonaţii vor comunica redacţiei, la adresa: revista@cafr.ro, efectuarea plăţii indicând şi adresa de corespondenţă (pentru varianta tipărită şi transmiterea facturii – dacă este cazul) sau de e-mail (pentru varianta electronică) la care doresc să primească revista.

Pentru facturare se vor comunica redacţiei toate datele de identificare ale firmei, factura urmând să fie expediată prin poştă sau eliberată pe loc în cazul achitării în numerar la sediul Camerei.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon +4031.433.59.22 sau prin e-mail: revista@cafr.ro.

Activ din