Practici de Audit

Practici de Audit Sumar nr. 2 (38) / 2021
Editorial

  • Sustenabilitatea prezentului pentru viitorul generaţiilor următoare – Daniela Ştefănuţ, secretar general al CAFR

Interviu

  • Profesia contabilă din perspectiva Generaţiei „Z”Interviu cu Andreia Stanciu, Head of ACCA South-Eastern Europe at The Association of Chartered Certified Accountants.

Idei, sugestii, experienţe

  • Dosarul prețurilor de transfer. De ce este extrem de importantă verificarea independenței companiilor din setul final de comparabile?- Alina Andrei, Tax & Transfer Pricing Partner al Cabot Transfer Pricing.
  • Implicaţiile Directivei UE privind raportările nefinanciare (NFRD) asupra auditului financiar – Grupul de lucru CAFR privind raportarea nefinanciară și de sustenabilitate, coordonat de către Monica Ștefan, Audit Senior Partner, Soter&Partners.
  • Considerente privind auditarea imobilizărilor corporale – Mărioara Molociniuc (Hrițcan),

Maria Gherman (Bursuc), Monica-Laura Sorici (Zlati), Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

  • Răspunsul auditorului la riscul de fraudă în prezentarea situațiilor financiare – Țîrcovnicu Georgiana Ioana, Universitatea de Vest din Timişoara

Rubrica juridică

  • Măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 Laura Moldoveanu, CAFR

Provocări şi tendinţe internaţionale

  • Firmele mici rămân cei mai de încredere consilieri ai IMM-urilor în pandemie – Christopher Arnold, şef IMM/SMP și Cercetare, IFAC

Revista Practici de audit

Camera Auditorilor Financiari din România pune la dispoziţia auditorilor, stagiarilor şi altor cititori interesaţi – pe lângă revista deja consacrată „Audit Financiar” – o nouă publicaţie, „Practici de Audit”, cu apariţie trimestrială. În această revistă se regăsesc comentarii, studii de caz, consultanţă, exemple de bune practici din ţară şi din străinătate, răspunsuri la problemele ridicate de cititori, soluţii propuse de Grupul de lucru, alte informaţii utile în domeni

Pentru a răspunde cât mai bine aşteptărilor dumneavoastră, redacţia revistei vă invită să participaţi activ la realizarea publicaţiei, propunând teme, experienţe profesionale personale şi solicitând răspunsuri la problemele care vă preocupă.

Abonamente la revista „Practici de Audit”

Ediţie tipărită:

– 6 Luni: 80 lei

– 1 An: 160 lei

Ediţie electronică (preţ/exemplar: 15 lei)

Semestrial (2 numere): 30 lei

Anual (4 numere): 60 lei

Tarifele includ taxele de expediere.

Contravaloarea abonamentului se achită prin ordin de plată în contul IBAN al CAFR RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001, deschis la BCR Sucursala Libertăţii, Bucureşti, sau în numerar la sediul CAFR din Bucureşti, strada Sirenelor nr. 67-69, sector 5.

După efectuarea plăţii, abonaţii vor comunica redacţiei, la adresa: revista@cafr.ro, efectuarea plăţii indicând şi adresa de corespondenţă (pentru varianta tipărită şi transmiterea facturii – dacă este cazul) sau de e-mail (pentru varianta electronică) la care doresc să primească revista.

Pentru facturare se vor comunica redacţiei toate datele de identificare ale firmei, factura urmând să fie expediată prin poştă sau eliberată pe loc în cazul achitării în numerar la sediul Camerei.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon +4031.433.59.22 sau prin e-mail: revista@cafr.ro.

Activ din