Practici de Audit

Practici de Audit Sumar nr. 1 (49) / 2024

Practici de Audit

Sumar nr. 1 (49) / 2024

 

Editorial

 

  • Implicațiile Directivei europene privind raportarea corporativă de sustenabilitate pentru învățământul superior economic – prof. univ. dr. Liliana Ionescu-Feleagă, prim-vicepreședinte al Consiliului CAFR

 

Interviu

  • Rolul profesionistului contabil în dezvoltarea capacității și adaptarea companiilor la noile cerințe CSRD – în dialog cu Hilde Bloome, Deputy Chief Executive Accountancy Europe

Idei, sugestii, experienţe

 

  • Noile Standarde Globale de Audit Intern – o privire de ansamblu privind principalele modificări – dr. Clemente Kiss, coordonator al grupului de lucru pentru auditul intern – CAFR și Anca Amuza-Conabie, expert CAFR

 

  • Aspecte și considerente privind perioada de păstrare a documentaţiei de auditAnca Amuza-Conabie, expert și Rodica Iacob, șef CMCCCP, CAFR

 

 

Rubrica juridică

  • Prezentare generală a modificărilor și completărilor aduse de Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publiceRodica Iacob, șef CMCCCP CAFR și Laura Moldoveanu, consilier juridic CAFR

 

Provocări şi tendinţe internaţionale

 

  • Rezumatul interdicțiilor legate de independență aplicabile auditurilor entităților de interes public – Martie 2024 – IESBA din cadrul IFAC

 

 

 

 

 

 

 

Revista Practici de audit

Camera Auditorilor Financiari din România pune la dispoziţia auditorilor, stagiarilor şi altor cititori interesaţi – pe lângă revista deja consacrată „Audit Financiar” – o nouă publicaţie, „Practici de Audit”, cu apariţie trimestrială. În această revistă se regăsesc comentarii, studii de caz, consultanţă, exemple de bune practici din ţară şi din străinătate, răspunsuri la problemele ridicate de cititori, soluţii propuse de Grupul de lucru, alte informaţii utile în domeni

Pentru a răspunde cât mai bine aşteptărilor dumneavoastră, redacţia revistei vă invită să participaţi activ la realizarea publicaţiei, propunând teme, experienţe profesionale personale şi solicitând răspunsuri la problemele care vă preocupă.

Abonamente la revista „Practici de Audit”

Ediţie tipărită:

– 6 Luni: 80 lei

– 1 An: 160 lei

Ediţie electronică (preţ/exemplar: 15 lei)

Semestrial (2 numere): 30 lei

Anual (4 numere): 60 lei

Tarifele includ taxele de expediere.

Contravaloarea abonamentului se achită prin ordin de plată în contul IBAN al CAFR RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001, deschis la BCR Sucursala Libertăţii, Bucureşti, sau în numerar la sediul CAFR din Bucureşti, strada Sirenelor nr. 67-69, sector 5.

După efectuarea plăţii, abonaţii vor comunica redacţiei, la adresa: revista@cafr.ro, efectuarea plăţii indicând şi adresa de corespondenţă (pentru varianta tipărită şi transmiterea facturii – dacă este cazul) sau de e-mail (pentru varianta electronică) la care doresc să primească revista.

Pentru facturare se vor comunica redacţiei toate datele de identificare ale firmei, factura urmând să fie expediată prin poştă sau eliberată pe loc în cazul achitării în numerar la sediul Camerei.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon +4031.433.59.22 sau prin e-mail: revista@cafr.ro.

Activ din