Practici de Audit

Practici de Audit Sumar nr. 1 (37) / 2021

Editorial

  • De la Dacia 1300 la maşina electrică” – Adrian Vascu, preşedinte de onoare al UPLR

Interviu

  • Tendințele în fiscalitate și prețuri de transfer din 2021 – Alina Andrei, Tax & Transfer Pricing Partner al Cabot Transfer Pricing

Opinii

  • File din istoria Camerei – din perspectiva unui jurnalist implicat – dr. Corneliu Cârlan

Idei, sugestii, experienţe

  • Lucrările de închidere a anului financiar în cadrul unei companii multinaţionale din domeniul retail – Adrian Isip, Academia de Studii Economic, Bucureşti
  • Inspecţia fiscală – Nadia Marcela Paşca, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia

Rubrica juridică

  • Modificări legislative în domeniul relaţiilor de muncă – Laura Moldoveanu, CAFR

Provocări şi tendinţe internaţionale

  • Drumul către digital: care sunt obstacolele pentru IMM-uri şi PMM (practicieni mici şi mijlocii)?Accountancy Europe

Revista Practici de audit

Camera Auditorilor Financiari din România pune la dispoziţia auditorilor, stagiarilor şi altor cititori interesaţi – pe lângă revista deja consacrată „Audit Financiar” – o nouă publicaţie, „Practici de Audit”, cu apariţie trimestrială. În această revistă se regăsesc comentarii, studii de caz, consultanţă, exemple de bune practici din ţară şi din străinătate, răspunsuri la problemele ridicate de cititori, soluţii propuse de Grupul de lucru, alte informaţii utile în domeni

Pentru a răspunde cât mai bine aşteptărilor dumneavoastră, redacţia revistei vă invită să participaţi activ la realizarea publicaţiei, propunând teme, experienţe profesionale personale şi solicitând răspunsuri la problemele care vă preocupă.

Abonamente la revista „Practici de Audit”

Ediţie tipărită:

– 6 Luni: 80 lei

– 1 An: 160 lei

Ediţie electronică (preţ/exemplar: 15 lei)

Semestrial (2 numere): 30 lei

Anual (4 numere): 60 lei

Tarifele includ taxele de expediere.

Contravaloarea abonamentului se achită prin ordin de plată în contul IBAN al CAFR RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001, deschis la BCR Sucursala Libertăţii, Bucureşti, sau în numerar la sediul CAFR din Bucureşti, strada Sirenelor nr. 67-69, sector 5.

După efectuarea plăţii, abonaţii vor comunica redacţiei, la adresa: revista@cafr.ro, efectuarea plăţii indicând şi adresa de corespondenţă (pentru varianta tipărită şi transmiterea facturii – dacă este cazul) sau de e-mail (pentru varianta electronică) la care doresc să primească revista.

Pentru facturare se vor comunica redacţiei toate datele de identificare ale firmei, factura urmând să fie expediată prin poştă sau eliberată pe loc în cazul achitării în numerar la sediul Camerei.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon +4031.433.59.22 sau prin e-mail: revista@cafr.ro.

Activ din