Practici de Audit

Practici de Audit Sumar nr. 3 (35) / 2020

Editorial

  • Rolul educației viitorilor specialişti în contextul digitalizării – prof. univ. dr. Liliana Feleagă, vicepreşedinte al Consiliului CAFR, conf. univ. dr. Alin-Constantin Dumitrescu, membru al Consiliului CAFR

Interviu

  • Profesiile liberale din România în contextul pandemiei globale – conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, preşedinte UPLR şi prim-vicepreşedinte CAFR

Idei, sugestii, experienţe

  • Câteva provocări pentru auditorii statutari în perioada pandemiei COVID-19 – conf. univ. dr. Daniel Botez, auditor financiar
  • Instrumente moderne de evaluare a performanţelor entităţilor de interes public în cadrul principalelor sisteme contabile la nivel internaţional Mihaela-Alexandra Balmuş, Ana Maria Botez, Ioana-Cristina Nadă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Rubrica juridică

  • Noutăţi legislative în perioada pandemiei secolului XXIAndrada Damian, consilier juridic CAFR

Provocări şi tendinţe internaţionale

  • Cum contribuie echipele multidisciplinare la calitatea auditului? (II)Accountancy Europe

Revista Practici de audit

Camera Auditorilor Financiari din România pune la dispoziţia auditorilor, stagiarilor şi altor cititori interesaţi – pe lângă revista deja consacrată „Audit Financiar” – o nouă publicaţie, „Practici de Audit”, cu apariţie trimestrială. În această revistă se regăsesc comentarii, studii de caz, consultanţă, exemple de bune practici din ţară şi din străinătate, răspunsuri la problemele ridicate de cititori, soluţii propuse de Grupul de lucru, alte informaţii utile în domeni

Pentru a răspunde cât mai bine aşteptărilor dumneavoastră, redacţia revistei vă invită să participaţi activ la realizarea publicaţiei, propunând teme, experienţe profesionale personale şi solicitând răspunsuri la problemele care vă preocupă.

Abonamente la revista „Practici de Audit”

Ediţie tipărită:

– 6 Luni: 80 lei

– 1 An: 160 lei

Ediţie electronică (preţ/exemplar: 15 lei)

Semestrial (2 numere): 30 lei

Anual (4 numere): 60 lei

Tarifele includ taxele de expediere.

Contravaloarea abonamentului se achită prin ordin de plată în contul IBAN al CAFR RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001, deschis la BCR Sucursala Libertăţii, Bucureşti, sau în numerar la sediul CAFR din Bucureşti, strada Sirenelor nr. 67-69, sector 5.

După efectuarea plăţii, abonaţii vor comunica redacţiei, la adresa: revista@cafr.ro, efectuarea plăţii indicând şi adresa de corespondenţă (pentru varianta tipărită şi transmiterea facturii – dacă este cazul) sau de e-mail (pentru varianta electronică) la care doresc să primească revista.

Pentru facturare se vor comunica redacţiei toate datele de identificare ale firmei, factura urmând să fie expediată prin poştă sau eliberată pe loc în cazul achitării în numerar la sediul Camerei.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon +4031.433.59.22 sau prin e-mail: revista@cafr.ro.

Activ din