Practici de Audit

Practici de Audit anul IX, Nr.1(33)/2020

Practici de Audit

Sumar nr. 1 (33) / 2020

Editorial

  • Servicii de audit solicitate de Administrația Fondului pentru Mediu, Adrian Popescu – Secretar general CAFR

Interviu

  • Profesia de auditor financiar – Obstacole şi soluţii în situaţii de criză, Alexandru Lupea | Partner | Assurance – Ernst & Young Assurance Services SRL

Idei, sugestii, experienţe

  • Învăţături din pandemie – Adrian Vascu, Senior Partner, Veridio
  • Oportunitatea rotaţiei auditorilor pentru calitatea misiunilor de audit la nivel internaţional Diana Gordila, Irina Lupuşoru, Iurie Mitrea, Iuliana Vlad – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
  • Rolul femeii în contabilitateMihaela Duca, Anca-Florina Cărămidă, Mădălina Aştefanei, Mihai Ţicău – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
  • Întocmirea situaţiilor financiare anuale în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior unui exerciţiu financiar diferit – Mihaela Niculuţ, Alexandra Ionela Paşca – Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia

Provocări şi tendinţe internaţionale

  • De la riscuri la reglementare: regândirea clasificării companiilor (II)Accountancy Europe

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Revista Practici de audit

Camera Auditorilor Financiari din România pune la dispoziţia auditorilor, stagiarilor şi altor cititori interesaţi – pe lângă revista deja consacrată „Audit Financiar” – o nouă publicaţie, „Practici de Audit”, cu apariţie trimestrială. În această revistă se regăsesc comentarii, studii de caz, consultanţă, exemple de bune practici din ţară şi din străinătate, răspunsuri la problemele ridicate de cititori, soluţii propuse de Grupul de lucru, alte informaţii utile în domeni

Pentru a răspunde cât mai bine aşteptărilor dumneavoastră, redacţia revistei vă invită să participaţi activ la realizarea publicaţiei, propunând teme, experienţe profesionale personale şi solicitând răspunsuri la problemele care vă preocupă.

Abonamente la revista „Practici de Audit”

Ediţie tipărită:

– 6 Luni: 80 lei

– 1 An: 160 lei

Ediţie electronică (preţ/exemplar: 15 lei)

Semestrial (2 numere): 30 lei

Anual (4 numere): 60 lei

Tarifele includ taxele de expediere.

Contravaloarea abonamentului se achită prin ordin de plată în contul IBAN al CAFR RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001, deschis la BCR Sucursala Libertăţii, Bucureşti, sau în numerar la sediul CAFR din Bucureşti, strada Sirenelor nr. 67-69, sector 5.

După efectuarea plăţii, abonaţii vor comunica redacţiei, la adresa: revista@cafr.ro, efectuarea plăţii indicând şi adresa de corespondenţă (pentru varianta tipărită şi transmiterea facturii – dacă este cazul) sau de e-mail (pentru varianta electronică) la care doresc să primească revista.

Pentru facturare se vor comunica redacţiei toate datele de identificare ale firmei, factura urmând să fie expediată prin poştă sau eliberată pe loc în cazul achitării în numerar la sediul Camerei.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon +4031.433.59.22 sau prin e-mail: revista@cafr.ro.

Activ din