Grupuri de lucru

În sprijinul activităților desfășurate de către membrii săi, la nivelul CAFR sunt organizate și funcționează următoarele grupuri de lucru:

 

  • Grup de lucru pentru auditul intern

             Are ca obiect sprijinirea auditorilor financiari în aplicarea celor mai bune practici ale auditului intern efectuat în sectorul privat (cu excepția auditului public intern).

             Membrii Grupului își oferă disponibilitatea de a clarifica, la solicitarea auditorilor financiari, aspecte legate de aplicarea Ghidului privind implementarea Standardelor internaționale de audit intern – Ediția a II-a, CAFR 2019, și de a propune conducerii CAFR actualizarea reglementărilor în domeniu, conform normelor internaționale și a celor mai bune practici în domeniu.

Coordonator: Dr. Kiss Clemente, Membru al Consiliului CAFR , CIA, ACCA, CECCAR

Secretariat tehnic: CAFR

Contact: cafr@cafr.ro  

 

  • Grup de lucru – prevenirea și combaterea spălării banilor

            Are ca scop principal actualizarea Ghidului de bune practici privind aplicarea/respectarea de către auditorii financiari a prevederilor legislative  în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

În cadrul Grupului  se are în vedere abordarea aspectelor care, în primul rând, vizează implementarea cerințelor Legii 129/2019, cu completările și modificările ulterioare, dar și aspectele tehnice legate de  Auditul AML.

        Coordonator : Laura Vorniceanu  – Auditor financiar (membru CAFR, ASPAAS), Consultant fiscal (membru CCF), expert contabil (membru CECCAR), consilier juridic (membru CCIJR), evaluator IP (membru ANEVAR), reprezentant CAFR la Accountancy Europe in Grupul tehnic pentru Prevenirea si combaterea spălării banilor (AML) si in Grupul Tehnic de TAXE (TGP).

       Secretariat tehnic: CAFR

       Contact: cafr@cafr.ro

 

  • Grup de lucru – raportarea informațiilor nefinanciare (NFI) și de sustenabilitate

Înființat în Noiembrie 2020, Grupul are în vedere sprijinirea auditorilor financiari prin recomandări legate de perspectiva cerințelor de raportare a informațiilor nefinanciare și sustenabilitate, precum si dezbaterea problemelor similare si elaborarea de recomandări profesionale pentru entitățile de interes public sau pentru cele care îndeplinesc obligații speciale de raportare.

Ca și priorități, Grupul  își propune să formuleze recomandări privind abordarea acestui aspect, în conformitate cu Directivele Europene si recomandările Accountancy Europe/IFAC.

Coordonator: Monica Ștefan  – FCCA, CAFR, Audit Senior Partner, reprezentant CAFR la IFAC în cadrul Comitetului de Lucru pentru SME’s și reprezentant CAFR la Grupul tehnic pentru politici de audit și asigurare (AAPG) la nivelul Accountancy Europe.

            Secretariat tehnic: CAFR

            Contact: cafr@cafr.ro

 

Activitatea grupurilor are caracter consultativ și se desfășoară în regim de voluntariat.

 

La solicitarea Președintelui sau a Secretarului General CAFR, se pot constitui grupuri de lucru cu obiective imediate, în scopuri specifice practicii auditului financiar.

 

Postat la data de 23.03.2021