Cum devin membru

Persoane fizice

Înscrierea auditorilor financiari ca membri CAFR – persoane fizice

Persoanele fizice care au fost autorizate ca auditori financiari în România, în acord cu prevederile Legii nr.162/2017 și normelor Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), pot exercita activități de audit financiar numai după înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) conform prevederilor art. 26, alin. (2), (5), (6) și (7) din Regulamentul de organizare si funcționare al CAFR, aprobat prin Hotărârea Conferinței CAFR nr. 2/2018 (“ROF”).
În vederea înscrierii ca membru al CAFR și înscrierea în Registrul membrilor CAFR, auditorii financiari trebuie să depună la Cameră (la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale) următoarele documente:

1.    Cerere pentru înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România (Click aici);

2.    Copia actului de identitate/pașaportului.

3.    Poza tip buletin 3/4.

Cererea prevăzută mai sus este verificată de către Compartimentul servicii și asistență membri (CSAM) sau de către reprezentanţele regionale ale CAFR, după caz. După verificare, CSAM înaintează cererea Consiliului Camerei spre aprobare.

Hotărârile Consiliului CAFR privind înscrierea ca membru al Camerei se comunică spre informare Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS).

În vederea eliberării documentelor (certificat de membru, carnet și parafa) care atestă calitatea de membru al CAFR, auditorul financiar trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

1. Să aibă îndeplinite toate obligațiile în calitate de membru, prevăzute de legislația în vigoare, față de Cameră;
2. Să achite contravaloarea parafei de auditor financiar.

Relaţii suplimentare la telefon 031.433.59.46, 0749.011.145  sau e-mail: servicii.membri@cafr.ro.

Firme de audit

Firmele de audit autorizate în condițiile prevederilor Legii nr.162/2017 și normelor Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) pot exercita activități de audit financiar prevăzute la art. 3 alin. (3) și (4) din O.U.G. nr. 75/1999 numai după înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR).

În vederea înscrierii ca membru al CAFR și înscrierii în Registrul membrilor CAFR, firmele de audit trebuie să depună la Cameră (la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale) următoarele documente:

1.    Cerere pentru înscrierea firmei de audit ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România (Click aici);

2. Copia actului constitutiv actualizat, care atestă structura organului administrativ sau de conducere al firmei, repartizarea drepturilor de vot în cadrul acesteia, precum și obiectul principal de activitate care atestă exercitarea activității de audit financiar, conform prevederilor legale;

3. Copia certificatului constatator, la zi, eliberat de registrul comerţului;

4. Copia certificatului de înregistrare de la registrul comerţului;

5. Lista cu persoanele fizice sau juridice, membri CAFR, care efectuează auditul financiar în numele firmei de audit;

6. Listă cu toţi membrii consiliului de administrație sau de conducere și membrii asociați/acționari, precizând numele, prenumele și numărul certificatului de membru/denumire firmă și numărul autorizației;
Cererea și dosarul prevăzute mai sus sunt verificate de către CSAM sau de către reprezentanțele regionale ale CAFR, după caz. După verificarea documentelor CSAM le înaintează spre aprobare Consiliului Camerei.

Hotărârile Consiliului CAFR privind înscrierea firmei de audit ca membru al Camerei se comunică spre informare ASPAAS.

În vederea eliberării autorizației care atestă calitatea de membru al CAFR, firma de audit trebuie să aibă îndeplinite toate obligațiile în calitate de membru, prevăzute de legislația în vigoare, față de Cameră;

Relaţii suplimentare la telefon 031.433.59.46, 0749.011.145  sau e-mail: servicii.membri@cafr.ro.