Profesionalism și independență

Audit intern

  • Reglementări aplicabile 2019
Adoptarea Normelor obligatorii din Cadrul internațional de practici profesionale ale auditului intern, ediţia 2017 (IPPF 2017) emise de Institutul Auditorilor Interni (Global IIA)

În conformitate cu  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/1999, modificată și completată prin Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative (Legea 162/2017), activitatea de audit intern se organizează și se exercită potrivit Standardelor internaţionale de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii (Global IIA) şi adoptate de Cameră.

Astfel, reglementările aplicabile activității de audit intern la entitățile care intră sub incidența Legii 162/2017 trebuie să asigure conformarea cu cerințele  Cadrului internațional de practici profesionale ale auditului intern (International Professional Practices Framework -IPPF), emis și actualizat de Global IIA în anul 2016 și  care a intrat în vigoare în 2017.

Prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 111 din 06 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.7 din 4 ianuarie 2018 au fost adoptate Normele obligatorii din Cadrul internațional de practici profesionale ale  auditului intern, ediţia 2017 (IPPF 2017) emise de Institutul Auditorilor Interni (Global II).
Normele obligatorii asigură cadrul legal de desfăşurare a activităţii de audit intern şi se vor aplica integral pentru misiunile de audit intern, altele decât auditul public intern, coordonate de auditori financiari, membrii ai Camerei Auditorilor Financiari din România, care au statutul de auditori financiari activi.
Normele obligatorii sunt traduse în limba română prin grija Asociației Auditorilor Interni din România și sunt publicate pe site-ul Global IIA, cu următoarea structură:
– Principii fundamentale pentru practica profesională a auditului intern;
– Definiția auditului intern;
– Codul etic;
– Standardele internaționale pentru practica profesională a auditului intern (Standardele).

Hotărârea intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.
Hotărârea Consiliului CAFR nr. 56/2015, pentru aprobarea Ghidului privind implementarea Standardelor internaţionale de audit intern (Ghidul), publicată în Monitorul Oficial al României nr. 845 din 13 noiembrie 2015 rămâne în vigoare.
Ghidul se poate adapta pentru activitatea de audit intern a entităților, în funcție de specificul, strategia și obiectivele acesteia și în conformitate cu Pricipiile fundamentale, Standardele și Codul etic pentru practica profesională a auditului intern, adoptate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 111 din 06 decembrie 2017.
CAFR recomandă auditorilor financiari care coordonează activități de audit intern ca, pentru raportările anuale 2017 să menționeze modul în care documentația serviciilor de audit intern a fost adaptată cerințelor IPPF 2017.

  • Ghidul privind implementarea Standardelor internaționale de audit intern

Despre Ghidul privind implementarea Standardelor internaționale de audit intern – Ediția 2015

Camera  Auditorilor Financiari din România a tipărit ”Ghidul privind Implementarea Standardelor  Internaționale de Audit Intern”

       
Publicația  se adresează auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, care coordonează misiuni de audit intern, precum și oricăror altor persoane implicate în activitatea de audit intern.
     ”Ghidul privind Implementarea Standardelor  Internaționale de Audit Intern” este  disponibil spre vânzare la standurile Camerei Auditorilor Financiari din România de la:
Sediul central, București, str. Sirenelor  nr. 67 – 69, sector 5
Reprezentanța Regională Brașov – Str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, bl.1K, sc. A, parter
Reprezentanța Regională Cluj – Str. General Traian Moşoiu, nr. 46, Ap. 17
Reprezentanța Regională Iași – Str. Sfântul Lazăr nr. 23A, etaj 2 (clădirea IRSIDO SRL)
Reprezentanța Regională Timișoara – Str. Piaţa Consiliul Europei, nr.1 (Cladirea ASIROM)
Preț:  25 lei.

Contact

Adresă de e-mail: cafr@cafr.ro

Telefon:+4031.433.59.45

+4031.433.59.00

Fax: +4031.433.59.40
Program de funcționare: 8:00 - 16:00, cu excepţia zilelor nelucrătoare şi a sărbătorilor legale.

 

 

 

Adresa

Camera Auditorilor Financiari din România

Sediul central:  Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România
Oficiul Poştal nr.5, Căsuţa Poştală nr.83,

cod poştal 050855

Reprezentanțe

Camera Auditorilor Financiari din România

Sediul central:

Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România
Oficiul Poştal nr.5, Căsuţa Poştală nr.83, cod poştal 050855

Adresă de e-mail: cafr@cafr.ro

Telefon:+4031.433.59.45

+4031.433.59.00

Fax: +4031.433.59.40
Program de functionare: 8:00 - 16:00, cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________
 

Reprezentanţa Regională IASI a CAFR

Str. Sfântul Lazăr nr. 23A, etaj 1, Iaşi, jud.Iaşi
Telefon: 031.433.59.33
Mobil: 0730.025.739
Adresă de e-mail: centru.iasi@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Nord-Est (Iaşi) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________

Reprezentanta Regionalã BRAŞOV a CAFR
Str. Mihail Kogãlniceanu nr. 14, bl.1K, sc. A, parter
Telefon: 031.433.59.31
Mobil: 0731.031. 029
Adresă de e-mail: centru.brasov@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Centru (Braşov) este între orele 9:00-12:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________

Reprezentanţa Regională CLUJ a CAFR
Calea Dorobantilor, nr.21, etajul 1, camera 9, Cluj-Napoca
Telefon: 031.433.59.32
Mobil: 0756.133.170
Adresă de e-mail: centru.cluj@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Nord-Vest (Cluj) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.

______________________________________________________________

Reprezentanţa Regională TIMIŞOARA a CAFR
StrParis, nr.2A, etajul 1, camera 104 (Cladirea IPROTIM), Timisoara
Telefon: 031.433.59.34
Mobil
: 0731.031. 028
Adresă de e-mail
: centru.timisoara@cafr.ro

Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Vest (Timişoara) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________


Reprezentanţa Regională CONSTANȚA a CAFR

Str. Făgetului, nr.116, Etaj 2, Constanța
Telefon: 031.433.59.36
Adresă de e-mail
: centru.constanta@cafr.ro

Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Est-Sud-Est (Constanța) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________

Formular de contact

6 + 5 =

CAFR