Prezentare

   CAFR este autoritatea competentă care reglementează și monitorizează desfășurarea activităților de audit financiar în România,altele decât auditul statutar.

Conform Legii 162/2017, Titlul III Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, art 86, 6, Camera, în exercitarea atribuțiilor sale, desfășoară următoarele activități:

a) organizează și urmărește programul de formare continuă a membrilor săi, pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) -e);

b) controlează calitatea activității membrilor săi, pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) -e);

c) înaintează propuneri privind actualizarea legislației prin ASPAAS și Ministerul Finanțelor Publice, precum

și a normelor de audit financiar și audit intern, în concordanță cu prevederile legii și cu reglementările

instituțiilor profesionale europene și internaționale în domeniu;

d) poate radia sau retrage, la cerere, autorizarea de auditor financiar sau firmă de audit, după caz, în

condițiile legii;

e) poate aplica sancțiunile administrative prevăzute la art. 321 alin. (4);

f) poate propune sancționarea administrativă de retragere a autorizării unui auditor financiar sau firme de

audit, după caz, în condițiile legii;

g) asigură reprezentarea profesiei de auditor financiar din România la nivel internațional;

h) adoptă Codul etic și standardele internaționale de audit, revizuire, alte misiuni de asigurare și servicii

conexe, pentru alte misiuni decât cele de audit statutar;

i) emite, cu aprobarea ASPAAS, ghiduri și îndrumări în domeniul auditului statutar cu privire la standardele

internaționale de audit și în aplicarea Codului etic adoptat de ASPAAS;

j) orice alte activități necesare pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(7) Camera desfășoară și activități delegate de ASPAAS care privesc auditorii statutari, în condițiile legii.

 

 CAFR promovează și susține profesia de auditor financiar protejând interesele profesioniștilor înșiși și protejând totodată interesul public. CAFR este lider în dezvoltarea standardelor profesionale, educației și informațiilor pentru profesia din România, oferind totodată mediului de afaceri și societății seturi clare de reglementări, nivelul adecvat de competență și informații fiabile.

Contribuim în mod activ la activitatea Federației Internaționale a Contabililor (IFAC), a Accountancy Europe, a Federației Europene a Contabililor și Auditorilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EFAA), a proiectului Educație Profesionala Contabilă Europa (PAEE) și a Forumului strategic pentru profesia contabilă – Rețeaua pentru asigurarea calității din cadrul Forumului Strategic pentru Profesia Contabilă (APSF).