Legislație

Regulament 537/2014

– privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei

Descarca documentul corespunzător.

Directiva 2014/56/UE

– de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate

Descarca documentul corespunzător.

Directiva CE/43/2006 

– privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate 

Descarca documentul corespunzător.

Directiva CE/30/2008

-de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

Descarca documentul corespunzător.

A OPTA DIRECTIVĂ A CONSILIULUI

Emitent : Consiliul Comunităților Europene
Publicat în Monitorul Oficial din 10 Aprilie 1984
– privind autorizarea persoanelor răspunzătoare de efectuarea auditului statutar al documentelor contabile

Descarca documentul corespunzător.

A ŞAPTEA DIRECTIVĂ A CONSILIULUI

Emitent : Consiliul Comunităților Europene
Publicat în Monitorul Oficial din 13 Iunie 1983
– privind conturile consolidate

Descarca documentul corespunzător.

A PATRA DIRECTIVĂ A CONSILIULUI din 25 iulie 1978

Emitent : Consiliul Comunităților Europene
Publicat în Monitorul Oficial din 25 Iulie 1978

– privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi

Descarca documentul corespunzător.

Ordinul presedintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr.105 din 13 martie 2024,

pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.215 din 14 martie 2024.

.

Descarca documentul corespunzător

.

Ordinul presedintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr.17 din 30 ianuarie 2024,

pentru delegarea atribuțiilor privind traducerea și publicarea Codului etic și a Standardelor internationale de audit, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.95 din 01 februarie 2024.

.

Descarca documentul corespunzător

.

Ordinul presedintelui  Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr.475 din 21 noiembrie 2023

pentru reînnoirea delegării atribuției privind organizarea examenului de competentă profesională, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.1058 din 23 noiembrie 2023

.

Descarca documentul corespunzător

 .

Ordinul presedintelui  Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr.474 din 21 noiembrie 2023

pentru reînnoirea delegării atribuției privind organizarea programelor de formare continuă, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.1058 din 23 noiembrie 2023

 .

Descarca documentul corespunzător

.

Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 60 din data de 06 martie 2023

pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu, publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 203 din 10 martie 2023
.
Descarca  documentul corespunzător

.

Ordinul președintelui  Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 469 din 16 noiembrie 2022

pentru stabilirea criteriilor în vederea încheierii unor acorduri sau protocoale privind acordarea excepțiilor de la testul de cunoștințe teoretice inclus în examenul de competență profesională, precum și modalitatea de aplicare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al Românieipartea I, nr.1130 din 23 noiembrie 2022.

.

Descarca  documentul corespunzător

.

Ordinul președintelui  Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 457 din 08 noiembrie 2022

pentru reînnoirea delegării atribuției privind organizarea programelor de formare continuă, publicat în Monitorul Oficial al Românieipartea I, nr.1123 din 22 noiembrie 2022

 Descarca documentul corespunzător
.

Ordinul președintelui  Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 456 din 08 noiembrie 2022

pentru reînnoirea delegării atribuției privind organizarea examenului de competență profesională, publicat în Monitorul Oficial al Românieipartea I, nr.1120 din 21 noiembrie 2022

 Descarca documentul corespunzător

.

Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr.453 din 01 noiembrie 2022

pentru reînnoirea delegării atribuțiilor privind traducerea și publicarea Codului etic și a Standardelor internaționale de audit, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.1065 din 03 noiembrie 2022.

 Descarca documentul corespunzător

Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr.356 din 19 august 2022

pentru modificarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 826 din 23.08.2022.

 Descarca documentul corespunzător

Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 70 din data de 08 martie 2022

pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiupublicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 242 din 11 martie 2022.

 Descarca documentul corespunzător

Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 674 din data de 22 noiembrie 2021

pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea examenului de competență profesională, publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1126/25.11.2021.

 Descarca documentul corespunzător

Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 673 din data de 22 noiembrie 2021

pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea programelor de formare continua, publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1126/25.11.2021.

 Descarca documentul corespunzător

Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 651 din data de 03 noiembrie 2021

pentru delegarea atribuţiilor privind traducerea şi publicarea Codului etic şi a Standardelor internaţionale de audit publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1095/17.11.2021.

Descarca documentul corespunzător

Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 93 din data de 22 martie 2021

pentru modificarea Normelor privind organizarea și desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, aprobate prin Ordinul Președintelui ASPAAS nr.201/2019.

Descarca documentul corespunzător

Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 94 din data de 22 martie 2021

pentru delegarea atribuției privind organizarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.311/26.03.2021.

Descarca documentul corespunzător

Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 426 din data de 02 decembrie 2020,

pentru delegarea  atribuției privind organizarea programelor de formare continuă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1170/03.12.2020

Descarca documentul corespunzător.

 

Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 425 din data de 02 decembrie 2020,

– pentru delegarea atribuției privind organizarea examenului de competență profesională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1170/03.12.2020

Descarca documentul corespunzător.

 

Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 392 din data de 13 noiembrie 2020

– pentru modificarea și completarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiar, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr.90/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1138/26.11.2020

Descarca documentul corespunzător.

 

Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 391 din data de 13 noiembrie 2020

– pentru modificarea Normelor privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr.135/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1126/23.11.2020

Descarca documentul corespunzător.

 

LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017

– privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative

Descarca documentul corespunzător.

 

Legea nr. 26/2010

– pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzător.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/1999, republicată

– privind activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzător.

 

HOTĂRÂREA Conferinței nr. 2 din 21 APRILIE 2018

– Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarca documentul corespunzător.

 

ORDONANȚA GUVERNULUI Nr. 37 din 29 Ianuarie 2004

Emitent : Guvernul României
Publicat in Monitorul Oficial din 31 Ianuarie 2004

pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern

Descarca documentul corespunzător.

Proiect Regulament de organizare si funcționare a CAFR

publicat in data de 31.01.2018 – cu termen pentru observații 15.02.2018

Descarca documentul corespunzator.

 

Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de disciplină

publicat in data de 31.01.2018 – cu termen pentru observații 16.02.2018

Descarca documentul corespunzator.