Profesionalism Și independenȚĂ

Legislatie

Legislație Internaționala

Regulament 537/2014

– privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei

Descarca documentul corespunzător.

Directiva 2014/56/UE

– de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate

Descarca documentul corespunzător.

Directiva CE/43/2006 

– privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate 

Descarca documentul corespunzător.

Directiva CE/30/2008

-de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

Descarca documentul corespunzător.

A OPTA DIRECTIVĂ A CONSILIULUI

Emitent : Consiliul Comunităților Europene
Publicat în Monitorul Oficial din 10 Aprilie 1984
– privind autorizarea persoanelor răspunzătoare de efectuarea auditului statutar al documentelor contabile

Descarca documentul corespunzător.

A ŞAPTEA DIRECTIVĂ A CONSILIULUI

Emitent : Consiliul Comunităților Europene
Publicat în Monitorul Oficial din 13 Iunie 1983
– privind conturile consolidate

Descarca documentul corespunzător.

A PATRA DIRECTIVĂ A CONSILIULUI din 25 iulie 1978

Emitent : Consiliul Comunităților Europene
Publicat în Monitorul Oficial din 25 Iulie 1978

– privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi

Descarca documentul corespunzător.

Legislație Nationala
LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017

– privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative

Descarca documentul corespunzător.

Legea nr. 26/2010

– pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzător.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/1999, republicată

– privind activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzător.

HOTĂRÂREA Conferinței nr. 2 din 21 APRILIE 2018

– Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarca documentul corespunzător.

ORDONANȚA DE URGENTA Nr. 37 din 29 Ianuarie 2004

Emitent : Guvernul României
Publicat in Monitorul Oficial din 31 Ianuarie 2004

pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern

Descarca documentul corespunzător.

Transparenta decizionala

Proiect Regulament de organizare si funcționare a CAFR

publicat in data de 31.01.2018 – cu termen pentru observații 15.02.2018

Descarca documentul corespunzator.

 

Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de disciplină

publicat in data de 31.01.2018 – cu termen pentru observații 16.02.2018

Descarca documentul corespunzator.

Contact

Adresă de e-mail: cafr@cafr.ro

Telefon:+4031.433.59.45

+4031.433.59.00

Fax: +4031.433.59.40
Program de funcționare: 8:00 - 16:00, cu excepţia zilelor nelucrătoare şi a sărbătorilor legale.

 

 

 

Adresa

Camera Auditorilor Financiari din România

Sediul central:  Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România
Oficiul Poştal nr.5, Căsuţa Poştală nr.83,

cod poştal 050855

Reprezentanțe

Camera Auditorilor Financiari din România

Sediul central:

Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România
Oficiul Poştal nr.5, Căsuţa Poştală nr.83, cod poştal 050855

Adresă de e-mail: cafr@cafr.ro

Telefon:+4031.433.59.45

+4031.433.59.00

Fax: +4031.433.59.40
Program de functionare: 8:00 - 16:00, cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________
 

Reprezentanţa Regională IASI a CAFR

Str. Sfântul Lazăr nr. 23A, etaj 1, Iaşi, jud.Iaşi
Telefon: 031.433.59.33
Mobil: 0730.025.739
Adresă de e-mail: centru.iasi@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Nord-Est (Iaşi) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________

Reprezentanta Regionalã BRAŞOV a CAFR
Str. Mihail Kogãlniceanu nr. 14, bl.1K, sc. A, parter
Telefon: 031.433.59.31
Mobil: 0731.031. 029
Adresă de e-mail: centru.brasov@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Centru (Braşov) este între orele 9:00-12:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________

Reprezentanţa Regională CLUJ a CAFR
Calea Dorobantilor, nr.21, etajul 1, camera 9, Cluj-Napoca
Telefon: 031.433.59.32
Mobil: 0756.133.170
Adresă de e-mail: centru.cluj@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Nord-Vest (Cluj) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.

______________________________________________________________

Reprezentanţa Regională TIMIŞOARA a CAFR
StrParis, nr.2A, etajul 1, camera 104 (Cladirea IPROTIM), Timisoara
Telefon: 031.433.59.34
Mobil
: 0731.031. 028
Adresă de e-mail
: centru.timisoara@cafr.ro

Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Vest (Timişoara) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________


Reprezentanţa Regională CONSTANȚA a CAFR

Str. Făgetului, nr.116, Etaj 2, Constanța
Telefon: 031.433.59.36
Adresă de e-mail
: centru.constanta@cafr.ro

Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Est-Sud-Est (Constanța) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________

Formular de contact

12 + 3 =

CAFR