Profesionalism Și independenȚĂ

Legislatie

Legislație Internaționala

Regulament 537/2014

– privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei

Descarca documentul corespunzător.

Directiva 2014/56/UE

– de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate

Descarca documentul corespunzător.

Directiva CE/43/2006 

– privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate 

Descarca documentul corespunzător.

Directiva CE/30/2008

-de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

Descarca documentul corespunzător.

A OPTA DIRECTIVĂ A CONSILIULUI

Emitent : Consiliul Comunităților Europene
Publicat în Monitorul Oficial din 10 Aprilie 1984
– privind autorizarea persoanelor răspunzătoare de efectuarea auditului statutar al documentelor contabile

Descarca documentul corespunzător.

A ŞAPTEA DIRECTIVĂ A CONSILIULUI

Emitent : Consiliul Comunităților Europene
Publicat în Monitorul Oficial din 13 Iunie 1983
– privind conturile consolidate

Descarca documentul corespunzător.

A PATRA DIRECTIVĂ A CONSILIULUI din 25 iulie 1978

Emitent : Consiliul Comunităților Europene
Publicat în Monitorul Oficial din 25 Iulie 1978

– privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi

Descarca documentul corespunzător.

Legislație Nationala
LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017

– privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative

Descarca documentul corespunzător.

Legea nr. 26/2010

– pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzător.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/1999, republicată

– privind activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzător.

HOTĂRÂREA Conferinței nr. 2 din 21 APRILIE 2018

– Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarca documentul corespunzător.

ORDONANȚA DE URGENTA Nr. 37 din 29 Ianuarie 2004

Emitent : Guvernul României
Publicat in Monitorul Oficial din 31 Ianuarie 2004

pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern

Descarca documentul corespunzător.

Reglementari CAFR
Transparenta decizionala

Proiect Regulament de organizare si funcționare a CAFR

publicat in data de 31.01.2018 – cu termen pentru observații 15.02.2018

Descarca documentul corespunzator.

 

Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de disciplină

publicat in data de 31.01.2018 – cu termen pentru observații 16.02.2018

Descarca documentul corespunzator.

Contact

Adresă de e-mail: cafr@cafr.ro

Telefon:+4031.433.59.45

+4031.433.59.00

Fax: +4031.433.59.40
Program de funcționare: 8:00 - 16:00, cu excepţia zilelor nelucrătoare şi a sărbătorilor legale.

Adresa

Camera Auditorilor Financiari din România

Sediul central:  Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România
Oficiul Poştal nr.5, Căsuţa Poştală nr.83,

cod poştal 050855

Formular de contact

15 + 7 =

CAFR