Legislație

Regulament 537/2014

– privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei

Descarca documentul corespunzător.

Directiva 2014/56/UE

– de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate

Descarca documentul corespunzător.

Directiva CE/43/2006 

– privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate 

Descarca documentul corespunzător.

Directiva CE/30/2008

-de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

Descarca documentul corespunzător.

A OPTA DIRECTIVĂ A CONSILIULUI

Emitent : Consiliul Comunităților Europene
Publicat în Monitorul Oficial din 10 Aprilie 1984
– privind autorizarea persoanelor răspunzătoare de efectuarea auditului statutar al documentelor contabile

Descarca documentul corespunzător.

A ŞAPTEA DIRECTIVĂ A CONSILIULUI

Emitent : Consiliul Comunităților Europene
Publicat în Monitorul Oficial din 13 Iunie 1983
– privind conturile consolidate

Descarca documentul corespunzător.

A PATRA DIRECTIVĂ A CONSILIULUI din 25 iulie 1978

Emitent : Consiliul Comunităților Europene
Publicat în Monitorul Oficial din 25 Iulie 1978

– privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi

Descarca documentul corespunzător.

Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 93 din data de 22 martie 2021

pentru modificarea Normelor privind organizarea și desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, aprobate prin Ordinul Președintelui ASPAAS nr.201/2019.

Descarca documentul corespunzător

Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 94 din data de 22 martie 2021

pentru delegarea atribuției privind organizarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.311/26.03.2021.

Descarca documentul corespunzător

Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 426 din data de 02 decembrie 2020,

pentru delegarea  atribuției privind organizarea programelor de formare continuă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1170/03.12.2020

Descarca documentul corespunzător.

 

Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 425 din data de 02 decembrie 2020,

– pentru delegarea atribuției privind organizarea examenului de competență profesională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1170/03.12.2020

Descarca documentul corespunzător.

 

Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 392 din data de 13 noiembrie 2020

– pentru modificarea și completarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiar, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr.90/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1138/26.11.2020

Descarca documentul corespunzător.

 

Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 391 din data de 13 noiembrie 2020

– pentru modificarea Normelor privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr.135/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1126/23.11.2020

Descarca documentul corespunzător.

 

LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017

– privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative

Descarca documentul corespunzător.

 

Legea nr. 26/2010

– pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzător.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/1999, republicată

– privind activitatea de audit financiar

Descarca documentul corespunzător.

 

HOTĂRÂREA Conferinței nr. 2 din 21 APRILIE 2018

– Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

Descarca documentul corespunzător.

 

ORDONANȚA GUVERNULUI Nr. 37 din 29 Ianuarie 2004

Emitent : Guvernul României
Publicat in Monitorul Oficial din 31 Ianuarie 2004

pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern

Descarca documentul corespunzător.

Proiect Regulament de organizare si funcționare a CAFR

publicat in data de 31.01.2018 – cu termen pentru observații 15.02.2018

Descarca documentul corespunzator.

 

Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de disciplină

publicat in data de 31.01.2018 – cu termen pentru observații 16.02.2018

Descarca documentul corespunzator.