Organizații internaționale

Camera Auditorilor Financiari din România este membru cu drepturi depline al următoarelor organizații profesionale internaționale:

 și membru instituțional member al IAAER (Asociația Internațională pentru Educație Contabilă și Cercetare) din aprilie 2010.