TELEFON

+ 4031 433 59 45

+ 4031 433 59 00

FAX

+ 4031 433 59 40

EMAIL

Adresa

Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti

PROGRAM

Luni-Vineri:
8:00 – 16:00

Mesajul Președintelui

“Vă invit să lucrăm împreună! Vă adresez o invitație la dialog! Vă propun să dăm dovadă de responsabilitate și creativitate, unindu-ne eforturile printr-un schimb constructiv și sincer de opinii, de sugestii, de acțiuni inițiate în sprijinul profesiei. Această invitație la colaborare nu este adresată doar membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România ci și partenerilor noștri externi, a căror perspectivă este la fel de prețioasă.”

 

 Adrian Popescu, Președinte CAFR

Evenimente

Webinar Accountancy Europe – ESEF în practică

7 iulie 2021, 17.30 – 19.00

Postat 16.06.2021

Training online – Protejarea proprietății intelectuale în China: bune practici și studii de caz – 8 iunie 2021

Pe data de 8 iunie 2021, în intervalul orar 10.45-12.15, Camera de Comerț și Industrie a României în parteneriat cu China IP SME Helpdesk – organizație fondată de Comisia Europeană – au plăcerea de a vă invita la trainingul, cu tema Protejarea proprietății intelectuale în China: bune practici și studii de caz.
Postat 20.05.2021

Noutăți pentru membri

Cercetare AMCOR privind piața de consultanță în management din România

Chestionarul este disponibil spre completare până la data de 31 iulie 2021
Postat 28.07.2021

Cercetare privind percepția entităților economice și a auditorilor financiari din România cu privire la valoarea adăugată a serviciilor de audit intern

Rezultatele vor fi făcute publice în cadrul celui de-al VII- lea Congres al profesiei de auditor financiar din România „Modernizarea profesiei de auditor financiar în contextul actualelor provocări globale”

Anunț recrutare responsabil control financiar preventiv și control de gestiune

ICTCM – Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții Mașini S.A. București

Postat 01.07.2021

Întrebări Frecvente

Pentru anul 2020 trebuie să fac pregătire profesională și la ASPAAS și la CAFR?

Răspuns: În urma delegării primite de Camera Auditorilor Financiari din România de la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, activitatea de organizare a programelor de formare profesională continuă a auditorilor financiari este asigurată în anul 2020 de către CAFR.

a1. La CAFR trebuie să efectuați 40 de ore de pregătire profesională (20 de ore de pregătire structurată, 20 de ore de pregătire nestructurată).
Legislație aplicabilă: (Click aici!)

a2. La ASPAAS trebuie să efectuați minim 10 ore de formare profesională continuă structurată pe an (dacă sunteti auditor financiar activ) sau minim 5 ore de formare profesională continuă structurată pe an (dacă sunteti auditor financiar non-activ), urmând ca într-o perioadă de referință de trei ani:
– auditorii activi să participe la un total de 60 de ore de formare profesională continuă structurată și
– auditorii non-activi să participe la un total de 30 de ore de formare profesională continuă structurată.
Legislație aplicabilă: (Click aici!)

Care sunt obligațiile de pregătire profesională anuală pentru auditorii financiari, față de CAFR?

Răspuns:  În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), lit. (c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind  activitatea  de  audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  Camera Auditorilor Financiari din România este autoritatea competentă pentru  organizarea și urmărirea programului de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari pentru activitățile de audit financiar, altele decât cele de audit statutar. Membrii CAFR au obligația să efectueze anual un număr de 40 de ore, astfel:

 • 20 ore – pregătire structurată (cursuri organizate exclusiv de către Cameră);
 • 20 de ore – pregătire nestructurată (cursuri disponibile pe platforma e-learning a CAFR, echivalări cu alte cursuri organizate de alte organisme profesionale: CCF, ANEVAR, CECCAR, etc.

Legislație aplicabilă: https://www.cafr.ro/uploads/Hotararea-98.pdf

De unde poate fi descărcată Fișa individuală de pregătire profesională pentru CAFR?

Răspuns: Pe site-ul CAFR (www.cafr.ro), din meniul „Pregătire Profesională” – secțiunea „Formulare”

Descarcare formular (Click aici!)

 

Cum pot intra în posesia datelor de acces la platforma e-learning a CAFR?

Răspuns: Pentru a intra în posesia utilizatorului și a parolei pentru accesul în platforma de e-learning CAFR, trebuie să transmiteți un e-mail cu solicitarea dumneavoastră pe adresa invatamant.admitere@cafr.ro. E-mailul trebuie să conțină NUMELE și PRENUMELE dumneavoastră și vă vom transmite informațiile de care aveți nevoie.

Care este adresa de internet a platformei de e-learning CAFR unde pot utiliza datele de logare/autentificare pentru a accesa contul personal din platforma CAFR?

Răspuns:  Adresa platformei de e-learning CAFR este elearning.cafr.ro (Click aici) , zona de autentificare (Utilizator și Parolă) fiind situată în partea stangă a primei pagini.

 

Cum devin stagiar in activitatea de audit financiar?

Pentru a deveni stagiar în activitatea de audit financiar, accesați următorul link:

 

Care sunt obligațiile auditorului financiar în relația cu CAFR?

Pentru exercitarea activității de audit financiar, alta decât auditul statutar, membrii CAFR solicită anual viza pe carnetul de auditor financiar emis de CAFR. Potrivit Hotărârii Consiliului CAFR nr. 99/2018, pentru obținerea vizei anuale, auditorii financiari membri ai CAFR, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:              

 • Să efectueze Pregătirea Profesională Continuă;
 • Să achite la zi cotizațiile fixe și variabile;
 • Să completeze la zi și să transmită către CAFR, raportul anual de activitate pentru activitatea desfășurată în calitate de persoană fizică, precum și pentru activitatea desfășurată de firma  de  audit,  membră CAFR în cadrul căreia auditorul financiar deține calitatea de asociat sau administrator, dacă este cazul, sau declarația anuală fără activitate, după caz; Raportul anual de activitate/Declarația anuală fără activitate se depune online, pe site-ul CAFR, la următorul link: https://www.cafr.ro/login.php;
 • În cazul în care membrii CAFR desfășoară activități de audit financiar, altele decât auditul statutar, aceștia trebuie să dețină o poliță de asigurare pentru risc profesional.

 

Care sunt activitățile reglementate și monitorizate de CAFR?

 • Auditul financiar al situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare consolidate ale entităților care au optat pentru auditare, altul decât cel statutar
 • Audit intern, altul decât auditul public intern
 • Audit cu scop special (ISA 800)
 • Componente individuale ale situatiilor financiare (ISA 805)
 • Situatii financiare simplificate (ISA 810)
 • Revizuirea situațiilor financiare (ISRE 2400)
 • Revizuirea situațiilor financiare interimare (ISRE 2410)
 • Misiuni de asigurare, altele decat auditurile sau revizuirile informațiilor financiare istorice (ISAE 3000)
 • Misiuni de examinare a informațiilor financiare prognozate (ISAE 3400)
 • Misiuni de asigurare privind controalele din cadrul unei organizații prestatoare de servicii (ISAE 3402)
 • Misiuni de asigurare privind declarațiile referitoare la emisia gazelor cu efect de seră (ISAE 3410)
 • Misiuni de asigurare pentru raportarea asupra compilării informațiilor financiare pro-forma incluse într-un prospect (ISAE 3420)
 • Proceduri convenite (ISRS 4400)
 • Servicii conexe de compilare (ISRS 4410)
 • Consultanta

 

Care sunt activitățile reglementate și monitorizate de ASPAAS?

 • auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în condițiile legii (inclusiv auditul statutar al entităților de inters public)

 

 

Ce obligații au membrii odată cu apariția Legii 162/2017, atât față de CAFR cât și față de ASPAAS?

a. Efectuarea pregătirii profesionale anuale

1. La CAFR se efectuează 40 de ore de pregătire profesională (20 de ore de pregătire structurată, 20 de ore de pregătire nestructurată). Camera Auditorilor Financiari din România organizează cursuri pentru activitățile de audit financiar, altele decât cele de audit statutar.

Legislație aplicabilă: (Click aici!)

2. La ASPAAS se efectuează minim 10 ore de formare profesională continuă structurată pe an (pentru auditorii financiari activi) sau minim 5 ore de formare profesională continuă structurată pe an (pentru auditorii financiari non-activi), urmând ca într-o perioadă de referință de trei ani:
– auditorii activi să participe la un total de 60 de ore de formare profesională continuă structurată și
– auditorii non-activi să participe la un total de 30 de ore de formare profesională continuă structurată.


Legislație aplicabilă: (Click aici!)

 b. Raportarea activității desfășurate

1. La CAFR, Raportul anual de activitate sau declarația anuală fără activitate, după caz, se completează și se transmite Camerei  doar de către auditorii financiari activi și firmele de audit,  membri  ai  CAFR, până la data de 15 februarie a fiecărui an, pentru  activitatea  desfășurată în anul anterior. Auditorii  financiari declarați nonactivi conform Legii nr. 162/2017, membri ai CAFR, nu au obligația de a completa raportul anual de activitate sau declarația anuală fără activitate.

Legislație aplicabilă: (Click aici)

2. La ASPAAS, toți auditorii financiari și toate firmele de audit raportează activitatea desfășurată pe parcursul  anului  calendaristic  anterior  celui  în  care se depune raportarea către ASPAAS, respectiv depun pe platforma online a ASPAAS raportul anual de  activitate,   completat  la  toate  rubricile  Termen de depunere: până la data de 15 mai a fiecărui an.

Legislație aplicabilă: (Click aici)

 c. Obtinerea vizei anuale

1. La CAFR, viza anuală se obține de la sediul CAFR sau de la reprezentanțele regionale începând cu prima zi lucrătoare a anului în curs până la 31 decembrie și este valabilă până la data de 31 martie a  anului următor.

Legislație aplicabilă: (Click aici)

2. La ASPAAS, toți auditorii financiari care în anul anterior celui în care se face raportarea au avut statutul de auditor activ, respectiv  toate firmele de audit, au  obligația depunerii documentației  pe platformă în vederea obținerii e -vizei anuale până la data de 15 mai a fiecărui an.

Legislație aplicabilă: (Click aici)

Unde se achită cotizațiile fixe și variabile?

Atât cotizațiile fixe cat si cotizațiile variabile se achita numai la CAFR.

Potrivit Legii 162/2017, finanțarea ASPAAS se asigură din venituri proprii şi, în completare, subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

Veniturile proprii ale ASPAAS reprezintă contribuții ale CAFR, în procent de 30% din cheltuielile curente și de capital ale ASPAAS.

1015

Membri firme de audit

4566

Membri Pers. Fizice

CAFR pune la dispoziția membrilor săi Modelul Raportului de audit privind baza de calcul a ajutorului de stat ce se acordă sub forma unor granturi în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare

 

În conformitate cu  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului şi alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 (OUG 224/2020),  cu modificările și completările ulterioare:

 

Baza de calcul al ajutorului, calculată conform prevederilor alin. (2), este certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant” (Art.2 (3)- OUG 224/2020).

 

Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 991/2021, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 594Bis/14.VI.2021, (Procedura), prevede la punctul 5.1 (2), lit.b):

 

-         în Etapa 2 de înscriere în Schema de ajutor de stat „beneficiarii vor încărca raportul de expertiză contabilă extrajudiciară, semnat electronic de expertul contabil, sau a raportului de audit (de asigurare), semnat electronic de auditorul financiar în conformitate cu art. 6, alin. (2), lit. b) din OUG 224/2020 cu modificările și completările ulterioare, împreună cu anexa la acesta (raportul sinteză), asumat de expertul contabil/auditorul financiar. Anexa la raport va fi realizată conform Anexei nr. 7 la prezenta procedură.

 

           Întrucât raportul care trebuie întocmit de auditorul financiar/firmă de audit se elaborează cu respectarea ISAE 3000 (revizuit) și se prezintă împreună cu Raportul sinteză, întocmit conform Anexei 7 – la Procedură, CAFR vine în sprijinul membrilor săi, auditori financiari și firme de audit prin punerea la dispoziție a unui MODEL  de RAPORT de audit de asigurare rezonabilă, întocmit conform ISAE 3000, click aici.

 

Modelul este structurat într-un format general, cu elementele de bază și, de aceea, recomandăm auditorilor financiari/firmelor de audit adaptarea acestui model în funcție de circumstanțele / situațiile specifice ale Beneficiarului de grant.

 

Dorim succes tuturor membrilor CAFR în activitatea pe care o desfășoară!

 

Echipa CAFR

 

You have Successfully Subscribed!

COMUNICAT

Privind Raportul de audit independent –HoReCa-

Actualizat – 29 iunie 2021

 

Urmare a discuțiilor cu reprezentanții MEAT și a cerințelor suplimentare de raportare solicitate, punem la dispoziția membrilor CAFR Modelul de raport de audit - actualizat cu informații privind evidențierea distinctă,  în cadrul Capitolului 7- Concluzii, a totalului cifrei de afaceri raportată în situațiile financiare – față de Totalul cifrei de afaceri eligibilă, structurată pe Codurile CAEN eligibile, conform OUG 224/2020, aprobată prin Legea 160/2021.

 

Pentru descărcarea Modelului de Raport de audit, actualizat 29.06.2021 (CLICK AICI)

 

Dorim succes tuturor membrilor CAFR în activitatea pe care o desfășoară!

 

Echipa CAFR

Postat 29.06.2021

 

You have Successfully Subscribed!

Doamna conf. univ. dr. Oana Georgiana Stănilă este noul președinte al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar din România (ASPAAS)

 

 

 

Stimați colegi, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România,

 

Vă aducem la cunoștință că doamna conf. univ. dr. Oana Georgiana Stănilă este noul președinte al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar din România, potrivit Deciziei nr. 455/09.09.2021 a Primului-ministru al României, publicată în Monitorului Oficial al României nr. 867 din 9 septembrie 2021.

 

Dorim să îi urăm doamnei Președinte Stănilă succes deplin în acţiunile pe care le va întreprinde în exercitarea mandatului care i-a fost încredinţat, fiind convinși că relațiile de colaborare dintre cele două  instituții vor continua la cel mai înalt nivel, bazat pe dialog și cooperare reciprocă. Ne exprimăm întreaga deschidere pentru o colaborare reală, în sprijinul pieței de audit și a membrilor CAFR.

 

Cu ocazia acestei numiri, vă asigurăm că, așa cum am făcut întotdeauna, vom promova discuțiile constructive cu autoritatea de supraveghere și vom depune cele mai susținute eforturi în vederea găsirii celor mai eficiente soluții pentru buna desfășurare a profesiei de auditor în România.

 

Suntem siguri că vom avea în ASPAAS un partener important în sprijinul și desfășurarea profesiei de auditor financiar.

 

Cu stimă,

Adrian Popescu,

Președinte

 

You have Successfully Subscribed!

IAASB a lansat Manualul de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, alte Servicii de Asigurare şi Servicii Conexe - Ediţia 2020

 

Cea mai recentă ediție a manualului include:

• ISA 540 (revizuit), Auditarea estimărilor contabile și a prezentărilor de informații aferente care înlocuiește ISA 540, Auditarea estimărilor contabile, inclusiv a estimărilor contabile la valoarea justă şi a prezentărilor aferente

• Modificările aduse amendamentelor de conformitate care rezultă din Codul internațional etic restructurat pentru contabilii profesioniști, emis de Consiliul pentru standarde internaționale de etică pentru contabili

• Următoarele standarde, care nu sunt încă în vigoare, au fost incluse în partea finală a Volumelor 1 și 2:

o ISA 315 (revizuit 2019), Identificarea și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă

o Amendamente de conformitate și corelative aduse altor ISA care decurg din ISA 315 (revizuit 2019)

o Standardul internațional privind managementul calității (ISQM) 1, managementul calității pentru firmele care efectuează audituri sau revizuiri ale situațiilor financiare sau alte misiuni de asigurare sau servicii conexe

o ISQM 2, Revizuirea calității misiunilor

o ISA 220 (revizuit), Controlul calității pentru un audit al situațiilor financiare

o Amendamente de conformitate și corelative aduse altor ISA care decurg din proiectele de management al calității

o ISRS 4400 (revizuit), Misiuni pe baza procedurilor convenite

Cele trei volume ale manualului pot fi descărcate de pe site-ul IAASB.

 

În curând va fi disponibilă o nouă platformă online pentru acces digital:

Primul manual IAASB complet digital va fi disponibil în curând pe o nouă aplicație web, e-International Standards (eIS). Platforma este optimizată pentru utilizatori prin funcții de căutare, resurse și referințe și navigare ușoară.

 

Vă mulțumim,

Echipa CAFR

 

You have Successfully Subscribed!