TELEFON

+ 4031 433 59 45

+ 4031 433 59 00

FAX

+ 4031 433 59 40

EMAIL

Adresa

Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti

PROGRAM

Luni-Vineri:
8:00 – 16:00

Mesajul Președintelui

“Vă invit să lucrăm împreună! Vă adresez o invitație la dialog! Vă propun să dăm dovadă de responsabilitate și creativitate, unindu-ne eforturile printr-un schimb constructiv și sincer de opinii, de sugestii, de acțiuni inițiate în sprijinul profesiei. Această invitație la colaborare nu este adresată doar membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România ci și partenerilor noștri externi, a căror perspectivă este la fel de prețioasă.”

 

 Adrian Popescu, Președinte CAFR

Comunicate

În atenția auditorilor financiari care figurează cu obligații de plată restante

Camera Auditorilor Financiari din România a început procedura de retragere a calității de membru pentru auditorii financiari și firmele de audit care figurează cu obligații de plată restante.
Postat 24.02.2021

Data limita pentru depunerea raportului anual de activitate/declarației fără activitate – termen 15.02.2021

Vă reamintim că data limită pentru depunerea raportului anual de activitate sau a declarației anuale fără activitate, pentru activitățile de audit desfășurate în anul 2020, este 15 februarie 2021.

Postat 01.02.2021

Informare privind obligațiile declarative și de plată aferente anului 2021

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră vă prezentăm calendarul obligațiilor declarative și de plată aferente anului 2021.

Postat 21.01.2021

Recomandare profesională -Model raport de asigurare limitată – ISAE 3000

CAFR, prin grupul de lucru tehnic, pune la dispoziția membrilor săi ​Recomandarea profesională privind Modelul de raport de asigurare limitată, conform ISAE 3000 – pentru aplicarea Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, modificată prin Legea 158/2020.

Postat 19.01.2021

Evenimente

Webinar GRATUIT – “Fonduri europene și ajutoare de stat disponibile: OUG 130, OUG 224, HG 807 și Digitalizare”

Marți 19 Ianuarie 2021, ora 15.00, online pe platforma ZOOM – “Fonduri europene și ajutoare de stat disponibile: OUG 130, OUG 224, HG 807 și Digitalizare”. Locuri limitate – numărul maxim de participanți – 500

Postat 18.01.2021

TaxEu Forum 2021 – ofertă specială pentru membrii CAFR

TaxEU Forum, cel mai important eveniment național de legislație și fiscalitate, revine cu o nouă ediție pe 11-12 martie 2021.
Membrii Camerei Auditorilor Financiari din România vor beneficia de oferta specială pe toată perioada de înscrieri – 10% discount și de 5 ore de Pregătire profesională nestructurată pentru participanții la conferință și 8 ore de Pregătire profesională nestructurată pentru participanții la conferință și seminarii.

Postat 05.01.2021

Știri

 

Continuitatea activității – un accent pe prezentarea informațiilor

Fundația IFRS a emis acest document de îndrumare pentru a susține aplicarea consecventă a cerințelor din standardele IFRS®
Postat 11.02.2021

Managementul riscului IMM-urilor: insolvența

Această Publicație Accountancy Europe – parte a seriei de proiecte de gestionare a riscurilor IMM-urilor – prezintă unele dintre principalele riscuri de insolvență și provocările cu care se confruntă IMM-urile.

Postat 10.02.2021

Nou document de îndrumare IFAC & ICAEW din seria privind Combaterea spălării banilor: Transferuri de active

IFAC și ICAEW au publicat cel de al 4lea document al seriei privind Combaterea spălării banilor: Transferuri de active.

Postat 29.01.2021

CONSILIUL DE RAPORTARE FINANCIARĂ DIN REGATUL UNIT (FRC) ȘI IESBA AU PUBLICAT ÎNDUMĂRI PENTRU PERSONAL PENTRU EVIDENȚIEREA IMPLICAȚIILOR ETICE ȘI DE AUDIT CARE DECURG DIN PROGRAMELE DE SPRIJINIRE A AFACERILOR DE CĂTRE GUVERN ÎN CONTEXTUL COVID 19

Personalul UK Financial Reporting Council (FRC) și International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) au lansat împreună, ieri 26.01.2021, publicația ÎNDUMĂRI PENTRU PERSONAL PENTRU EVIDENȚIEREA IMPLICAȚIILOR ETICE ȘI DE AUDIT CARE DECURG DIN PROGRAMELE DE SPRIJINIRE A AFACERILOR DE CĂTRE GUVERN ÎN CONTEXTUL COVID 19.

Postat 27.01.2021

Noutăți pentru membri

Cea de-a 7-a ediție a Conferinței internaționale BASIQ 2021 – „Noi tendințe în afaceri și consum sustenabile”

Conferința va fi găzduită online de Universitatea din Foggia – Departamentul de Economie, Italia în perioada 3-5 iunie 2021.

Postat 25.02.2021

Cea de a 8-a Conferință internațională de turism: „Abordări și provocări contemporane ale sustenabilității turismului”

CACTUS este găzduită online de Universitatea de Studii Economice București, Facultatea de Afaceri și Turism – Departamentul de Turism și Geografie, București, România, între 21 și 21 22 octombrie 2021.
Postat 25.02.2021

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului selectează auditori financiari în vederea numirii ca membri provizorii în Consiliile de administrație

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) selectează, în vederea numirii ca membri provizorii în Consiliile de administrație ale societăților la care MEAT deține participații, profesioniști din domeniul auditului financiar.

Postat 23.02.2021

Anunț recrutare Senior Auditor Associate

Nework Recruiting recrutează Senior Auditor Associate

Postat 26.01.2021

Întrebări Frecvente

Pentru anul 2020 trebuie să fac pregătire profesională și la ASPAAS și la CAFR?

Răspuns: În urma delegării primite de Camera Auditorilor Financiari din România de la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, activitatea de organizare a programelor de formare profesională continuă a auditorilor financiari este asigurată în anul 2020 de către CAFR.

a1. La CAFR trebuie să efectuați 40 de ore de pregătire profesională (20 de ore de pregătire structurată, 20 de ore de pregătire nestructurată).
Legislație aplicabilă: (Click aici!)

a2. La ASPAAS trebuie să efectuați minim 10 ore de formare profesională continuă structurată pe an (dacă sunteti auditor financiar activ) sau minim 5 ore de formare profesională continuă structurată pe an (dacă sunteti auditor financiar non-activ), urmând ca într-o perioadă de referință de trei ani:
– auditorii activi să participe la un total de 60 de ore de formare profesională continuă structurată și
– auditorii non-activi să participe la un total de 30 de ore de formare profesională continuă structurată.
Legislație aplicabilă: (Click aici!)

Care sunt obligațiile de pregătire profesională anuală pentru auditorii financiari, față de CAFR?

Răspuns:  În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), lit. (c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind  activitatea  de  audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  Camera Auditorilor Financiari din România este autoritatea competentă pentru  organizarea și urmărirea programului de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari pentru activitățile de audit financiar, altele decât cele de audit statutar. Membrii CAFR au obligația să efectueze anual un număr de 40 de ore, astfel:

 • 20 ore – pregătire structurată (cursuri organizate exclusiv de către Cameră);
 • 20 de ore – pregătire nestructurată (cursuri disponibile pe platforma e-learning a CAFR, echivalări cu alte cursuri organizate de alte organisme profesionale: CCF, ANEVAR, CECCAR, etc.

Legislație aplicabilă: https://www.cafr.ro/uploads/Hotararea-98.pdf

De unde poate fi descărcată Fișa individuală de pregătire profesională pentru CAFR?

Răspuns: Pe site-ul CAFR (www.cafr.ro), din meniul „Pregătire Profesională” – secțiunea „Formulare”

Descarcare formular (Click aici!)

 

Cum pot intra în posesia datelor de acces la platforma e-learning a CAFR?

Răspuns: Pentru a intra în posesia utilizatorului și a parolei pentru accesul în platforma de e-learning CAFR, trebuie să transmiteți un e-mail cu solicitarea dumneavoastră pe adresa invatamant.admitere@cafr.ro. E-mailul trebuie să conțină NUMELE și PRENUMELE dumneavoastră și vă vom transmite informațiile de care aveți nevoie.

Care este adresa de internet a platformei de e-learning CAFR unde pot utiliza datele de logare/autentificare pentru a accesa contul personal din platforma CAFR?

Răspuns:  Adresa platformei de e-learning CAFR este elearning.cafr.ro (Click aici) , zona de autentificare (Utilizator și Parolă) fiind situată în partea stangă a primei pagini.

 

Cum devin stagiar in activitatea de audit financiar?

Pentru a deveni stagiar în activitatea de audit financiar, accesați următorul link:

 

Care sunt obligațiile auditorului financiar în relația cu CAFR?

Pentru exercitarea activității de audit financiar, alta decât auditul statutar, membrii CAFR solicită anual viza pe carnetul de auditor financiar emis de CAFR. Potrivit Hotărârii Consiliului CAFR nr. 99/2018, pentru obținerea vizei anuale, auditorii financiari membri ai CAFR, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:              

 • Să efectueze Pregătirea Profesională Continuă;
 • Să achite la zi cotizațiile fixe și variabile;
 • Să completeze la zi și să transmită către CAFR, raportul anual de activitate pentru activitatea desfășurată în calitate de persoană fizică, precum și pentru activitatea desfășurată de firma  de  audit,  membră CAFR în cadrul căreia auditorul financiar deține calitatea de asociat sau administrator, dacă este cazul, sau declarația anuală fără activitate, după caz; Raportul anual de activitate/Declarația anuală fără activitate se depune online, pe site-ul CAFR, la următorul link: https://www.cafr.ro/login.php;
 • În cazul în care membrii CAFR desfășoară activități de audit financiar, altele decât auditul statutar, aceștia trebuie să dețină o poliță de asigurare pentru risc profesional.

 

Care sunt activitățile reglementate și monitorizate de CAFR?

 • Auditul financiar al situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare consolidate ale entităților care au optat pentru auditare, altul decât cel statutar
 • Audit intern, altul decât auditul public intern
 • Audit cu scop special (ISA 800)
 • Componente individuale ale situatiilor financiare (ISA 805)
 • Situatii financiare simplificate (ISA 810)
 • Revizuirea situațiilor financiare (ISRE 2400)
 • Revizuirea situațiilor financiare interimare (ISRE 2410)
 • Misiuni de asigurare, altele decat auditurile sau revizuirile informațiilor financiare istorice (ISAE 3000)
 • Misiuni de examinare a informațiilor financiare prognozate (ISAE 3400)
 • Misiuni de asigurare privind controalele din cadrul unei organizații prestatoare de servicii (ISAE 3402)
 • Misiuni de asigurare privind declarațiile referitoare la emisia gazelor cu efect de seră (ISAE 3410)
 • Misiuni de asigurare pentru raportarea asupra compilării informațiilor financiare pro-forma incluse într-un prospect (ISAE 3420)
 • Proceduri convenite (ISRS 4400)
 • Servicii conexe de compilare (ISRS 4410)
 • Consultanta

 

Care sunt activitățile reglementate și monitorizate de ASPAAS?

 • auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în condițiile legii (inclusiv auditul statutar al entităților de inters public)

 

 

Ce obligații au membrii odată cu apariția Legii 162/2017, atât față de CAFR cât și față de ASPAAS?

a. Efectuarea pregătirii profesionale anuale

1. La CAFR se efectuează 40 de ore de pregătire profesională (20 de ore de pregătire structurată, 20 de ore de pregătire nestructurată). Camera Auditorilor Financiari din România organizează cursuri pentru activitățile de audit financiar, altele decât cele de audit statutar.

Legislație aplicabilă: (Click aici!)

2. La ASPAAS se efectuează minim 10 ore de formare profesională continuă structurată pe an (pentru auditorii financiari activi) sau minim 5 ore de formare profesională continuă structurată pe an (pentru auditorii financiari non-activi), urmând ca într-o perioadă de referință de trei ani:
– auditorii activi să participe la un total de 60 de ore de formare profesională continuă structurată și
– auditorii non-activi să participe la un total de 30 de ore de formare profesională continuă structurată.


Legislație aplicabilă: (Click aici!)

 b. Raportarea activității desfășurate

1. La CAFR, Raportul anual de activitate sau declarația anuală fără activitate, după caz, se completează și se transmite Camerei  doar de către auditorii financiari activi și firmele de audit,  membri  ai  CAFR, până la data de 15 februarie a fiecărui an, pentru  activitatea  desfășurată în anul anterior. Auditorii  financiari declarați nonactivi conform Legii nr. 162/2017, membri ai CAFR, nu au obligația de a completa raportul anual de activitate sau declarația anuală fără activitate.

Legislație aplicabilă: (Click aici)

2. La ASPAAS, toți auditorii financiari și toate firmele de audit raportează activitatea desfășurată pe parcursul  anului  calendaristic  anterior  celui  în  care se depune raportarea către ASPAAS, respectiv depun pe platforma online a ASPAAS raportul anual de  activitate,   completat  la  toate  rubricile  Termen de depunere: până la data de 15 mai a fiecărui an.

Legislație aplicabilă: (Click aici)

 c. Obtinerea vizei anuale

1. La CAFR, viza anuală se obține de la sediul CAFR sau de la reprezentanțele regionale începând cu prima zi lucrătoare a anului în curs până la 31 decembrie și este valabilă până la data de 31 martie a  anului următor.

Legislație aplicabilă: (Click aici)

2. La ASPAAS, toți auditorii financiari care în anul anterior celui în care se face raportarea au avut statutul de auditor activ, respectiv  toate firmele de audit, au  obligația depunerii documentației  pe platformă în vederea obținerii e -vizei anuale până la data de 15 mai a fiecărui an.

Legislație aplicabilă: (Click aici)

Unde se achită cotizațiile fixe și variabile?

Atât cotizațiile fixe cat si cotizațiile variabile se achita numai la CAFR.

Potrivit Legii 162/2017, finanțarea ASPAAS se asigură din venituri proprii şi, în completare, subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

Veniturile proprii ale ASPAAS reprezintă contribuții ale CAFR, în procent de 30% din cheltuielile curente și de capital ale ASPAAS.

1015

Membri firme de audit

4566

Membri Pers. Fizice

Anunț cu privire la organizarea examenului de competență profesională –

sesiunea aprilie-mai 2021

 

 

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) organizează în perioada aprilie – mai 2021 examenul de competență profesională, in conformitate cu prevederile Legii nr.162/2017, ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 391/2020 și ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 425 /2020.

 

Probele examenului de competență profesională, conform art. 6 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 391/2020:

 

Proba 1 (P1), ”Testul privind cunoștințele teoretice – se va susține în data de 03 aprilie 2021, în sistem online, pe platforma de examinare a Academiei de Studii Economice (ASE) București;

 

Proba 2 (P2), ”Testul de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice” – se va organiza in data de 08 mai 2021, în sistem clasic la sediul ASE București, iar în cazul imposibilității organizării acesteia în sistem clasic, ca urmare a restricțiilor impuse de autoritățile statului, în sistem online, pe platforma de examinare a ASE București.

 

 

Textul integral al anunțului poate fi accesat aici.

 

You have Successfully Subscribed!