TELEFON

+ 4031 433 59 45

+ 4031 433 59 00

FAX

+ 4031 433 59 40

EMAIL

Adresa

Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti

PROGRAM

Luni-Vineri:
8:00 – 16:00

Mesajul Președintelui

“Vă invit să lucrăm împreună! Vă adresez o invitație la dialog! Vă propun să dăm dovadă de responsabilitate și creativitate, unindu-ne eforturile printr-un schimb constructiv și sincer de opinii, de sugestii, de acțiuni inițiate în sprijinul profesiei. Această invitație la colaborare nu este adresată doar membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România ci și partenerilor noștri externi, a căror perspectivă este la fel de prețioasă.”

 

 Adrian Popescu, Președinte CAFR

Comunicate

Domnul prof. univ. dr. Cristian Bușu este noul președinte al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar din România (ASPAAS), potrivit Monitorului Oficial nr. 511 din 17 mai 2021

Domnul prof. univ. dr. Cristian Bușu a fost numit în funcția de Președinte al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar din România, potrivit Deciziei nr. 306/17.05.2021 a Primului-ministru, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 511 din 17 mai 2021.

Postat 18.05.2021

Conferinţa CAFR organizată prin vot la distanță, sâmbătă, 17 aprilie 2021

În data de 17 aprilie 2021 a avut loc Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanță, transmisă live, fiind accesată de membrii cu drept de vot printr-o secțiune dedicată evenimentului din platforma e-learning a Camerei.
Postat 19.04.2021

Desemnarea preşedintelui Consiliului Superior al ASPAAS

Reprezentantul CAFR în Consiliul superior al ASPAAS, prof. univ. dr. Adriana Duțescu, a fost ales președinte, pentru un mandat de 1 an.

Postat 30.03.2021

Evenimente

Training online – Protejarea proprietății intelectuale în China: bune practici și studii de caz – 8 iunie 2021

Pe data de 8 iunie 2021, în intervalul orar 10.45-12.15, Camera de Comerț și Industrie a României în parteneriat cu China IP SME Helpdesk – organizație fondată de Comisia Europeană – au plăcerea de a vă invita la trainingul, cu tema Protejarea proprietății intelectuale în China: bune practici și studii de caz.
Postat 20.05.2021

Webinar privind noile standarde de management al calității ( ISQM ) organizat de IFAC și Banca Mondiala, 2 iunie 2021

CAFR promovează webinarul „Ridicarea ștachetei în managementul calității: noile standarde de management al calității emise de IAASB” organizat de IFAC împreună cu Centrul Băncii Mondiale pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR) și invită membrii CAFR să participe pentru a fi la zi cu noutățile din acest domeniu.

Postat 20.05.2021

Expertiza judiciară – nevoia îmbunătățirii cadrului de reglementare

Marți, 18 mai 2021, Uniunea Profesiilor Liberale din România organizează în parteneriat cu Editura “Universul Juridic”, conferința cu tema “ Expertiza judiciară – nevoia îmbunătățirii cadrului de reglementare “.

Postat 12.05.2021

Seminar online cu tema „Declarația unică 2021 – noutăți și clarificări” – 12 mai 2021

Miercuri, 12 mai 2021, în intervalul orar 16:00-18:00, Camera Consultanților Fiscali va organiza, în parteneriat cu Uniunea Profesiilor Liberale din România, un seminar online cu tema “Declarația unică 2021 – noutăți și clarificări”.

Postat 07.05.2021

Știri

 

Programul de lucru al Reprezentanței Regionale Constanța a CAFR

în perioada 03.06.2021 – 04.06.2021

Postat 02.06.2021

Prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice

A fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 561/31.05. Ordonanța de urgență nr. 43 / 27.05.2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019

Postat 02.06.2021

Noutăți pentru membri

Cercetare privind digitalizarea și impactul pandemiei COVID 19 asupra activității contabililor

Camera Auditorilor Financiari din România susține demersurile de cercetare științifică în domeniul contabil
Postat 27.05.2021

Anunț în vederea achiziției serviciilor auditorului financiar al Bancii Nationale de Dezvoltare a Romaniei

Ministerul Finanțelor inițiază o procedură de consultare a pieței în vederea achiziției serviciilor auditorului financiar al Bancii Nationale de Dezvoltare a Romaniei

Postat 27.05.2021

CURS IBR – Business Intelligence în Audit

3 iunie 2021 – Membrii CAFR beneficiaza de o reducere de 15 % față de tariful standard.
Postat 24.05.2021

Cercetare privind principiile etice și profesionale ale auditorilor interni și externi

Camera Auditorilor Financiari din România susține demersurile de cercetare științifică în domeniul auditului și recomandă exprimarea opiniilor și cunoștințelor în cadrul chestionarelor de cercetare.
Postat 20.05.2021

Întrebări Frecvente

Pentru anul 2020 trebuie să fac pregătire profesională și la ASPAAS și la CAFR?

Răspuns: În urma delegării primite de Camera Auditorilor Financiari din România de la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, activitatea de organizare a programelor de formare profesională continuă a auditorilor financiari este asigurată în anul 2020 de către CAFR.

a1. La CAFR trebuie să efectuați 40 de ore de pregătire profesională (20 de ore de pregătire structurată, 20 de ore de pregătire nestructurată).
Legislație aplicabilă: (Click aici!)

a2. La ASPAAS trebuie să efectuați minim 10 ore de formare profesională continuă structurată pe an (dacă sunteti auditor financiar activ) sau minim 5 ore de formare profesională continuă structurată pe an (dacă sunteti auditor financiar non-activ), urmând ca într-o perioadă de referință de trei ani:
– auditorii activi să participe la un total de 60 de ore de formare profesională continuă structurată și
– auditorii non-activi să participe la un total de 30 de ore de formare profesională continuă structurată.
Legislație aplicabilă: (Click aici!)

Care sunt obligațiile de pregătire profesională anuală pentru auditorii financiari, față de CAFR?

Răspuns:  În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), lit. (c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind  activitatea  de  audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  Camera Auditorilor Financiari din România este autoritatea competentă pentru  organizarea și urmărirea programului de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari pentru activitățile de audit financiar, altele decât cele de audit statutar. Membrii CAFR au obligația să efectueze anual un număr de 40 de ore, astfel:

 • 20 ore – pregătire structurată (cursuri organizate exclusiv de către Cameră);
 • 20 de ore – pregătire nestructurată (cursuri disponibile pe platforma e-learning a CAFR, echivalări cu alte cursuri organizate de alte organisme profesionale: CCF, ANEVAR, CECCAR, etc.

Legislație aplicabilă: https://www.cafr.ro/uploads/Hotararea-98.pdf

De unde poate fi descărcată Fișa individuală de pregătire profesională pentru CAFR?

Răspuns: Pe site-ul CAFR (www.cafr.ro), din meniul „Pregătire Profesională” – secțiunea „Formulare”

Descarcare formular (Click aici!)

 

Cum pot intra în posesia datelor de acces la platforma e-learning a CAFR?

Răspuns: Pentru a intra în posesia utilizatorului și a parolei pentru accesul în platforma de e-learning CAFR, trebuie să transmiteți un e-mail cu solicitarea dumneavoastră pe adresa invatamant.admitere@cafr.ro. E-mailul trebuie să conțină NUMELE și PRENUMELE dumneavoastră și vă vom transmite informațiile de care aveți nevoie.

Care este adresa de internet a platformei de e-learning CAFR unde pot utiliza datele de logare/autentificare pentru a accesa contul personal din platforma CAFR?

Răspuns:  Adresa platformei de e-learning CAFR este elearning.cafr.ro (Click aici) , zona de autentificare (Utilizator și Parolă) fiind situată în partea stangă a primei pagini.

 

Cum devin stagiar in activitatea de audit financiar?

Pentru a deveni stagiar în activitatea de audit financiar, accesați următorul link:

 

Care sunt obligațiile auditorului financiar în relația cu CAFR?

Pentru exercitarea activității de audit financiar, alta decât auditul statutar, membrii CAFR solicită anual viza pe carnetul de auditor financiar emis de CAFR. Potrivit Hotărârii Consiliului CAFR nr. 99/2018, pentru obținerea vizei anuale, auditorii financiari membri ai CAFR, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:              

 • Să efectueze Pregătirea Profesională Continuă;
 • Să achite la zi cotizațiile fixe și variabile;
 • Să completeze la zi și să transmită către CAFR, raportul anual de activitate pentru activitatea desfășurată în calitate de persoană fizică, precum și pentru activitatea desfășurată de firma  de  audit,  membră CAFR în cadrul căreia auditorul financiar deține calitatea de asociat sau administrator, dacă este cazul, sau declarația anuală fără activitate, după caz; Raportul anual de activitate/Declarația anuală fără activitate se depune online, pe site-ul CAFR, la următorul link: https://www.cafr.ro/login.php;
 • În cazul în care membrii CAFR desfășoară activități de audit financiar, altele decât auditul statutar, aceștia trebuie să dețină o poliță de asigurare pentru risc profesional.

 

Care sunt activitățile reglementate și monitorizate de CAFR?

 • Auditul financiar al situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare consolidate ale entităților care au optat pentru auditare, altul decât cel statutar
 • Audit intern, altul decât auditul public intern
 • Audit cu scop special (ISA 800)
 • Componente individuale ale situatiilor financiare (ISA 805)
 • Situatii financiare simplificate (ISA 810)
 • Revizuirea situațiilor financiare (ISRE 2400)
 • Revizuirea situațiilor financiare interimare (ISRE 2410)
 • Misiuni de asigurare, altele decat auditurile sau revizuirile informațiilor financiare istorice (ISAE 3000)
 • Misiuni de examinare a informațiilor financiare prognozate (ISAE 3400)
 • Misiuni de asigurare privind controalele din cadrul unei organizații prestatoare de servicii (ISAE 3402)
 • Misiuni de asigurare privind declarațiile referitoare la emisia gazelor cu efect de seră (ISAE 3410)
 • Misiuni de asigurare pentru raportarea asupra compilării informațiilor financiare pro-forma incluse într-un prospect (ISAE 3420)
 • Proceduri convenite (ISRS 4400)
 • Servicii conexe de compilare (ISRS 4410)
 • Consultanta

 

Care sunt activitățile reglementate și monitorizate de ASPAAS?

 • auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în condițiile legii (inclusiv auditul statutar al entităților de inters public)

 

 

Ce obligații au membrii odată cu apariția Legii 162/2017, atât față de CAFR cât și față de ASPAAS?

a. Efectuarea pregătirii profesionale anuale

1. La CAFR se efectuează 40 de ore de pregătire profesională (20 de ore de pregătire structurată, 20 de ore de pregătire nestructurată). Camera Auditorilor Financiari din România organizează cursuri pentru activitățile de audit financiar, altele decât cele de audit statutar.

Legislație aplicabilă: (Click aici!)

2. La ASPAAS se efectuează minim 10 ore de formare profesională continuă structurată pe an (pentru auditorii financiari activi) sau minim 5 ore de formare profesională continuă structurată pe an (pentru auditorii financiari non-activi), urmând ca într-o perioadă de referință de trei ani:
– auditorii activi să participe la un total de 60 de ore de formare profesională continuă structurată și
– auditorii non-activi să participe la un total de 30 de ore de formare profesională continuă structurată.


Legislație aplicabilă: (Click aici!)

 b. Raportarea activității desfășurate

1. La CAFR, Raportul anual de activitate sau declarația anuală fără activitate, după caz, se completează și se transmite Camerei  doar de către auditorii financiari activi și firmele de audit,  membri  ai  CAFR, până la data de 15 februarie a fiecărui an, pentru  activitatea  desfășurată în anul anterior. Auditorii  financiari declarați nonactivi conform Legii nr. 162/2017, membri ai CAFR, nu au obligația de a completa raportul anual de activitate sau declarația anuală fără activitate.

Legislație aplicabilă: (Click aici)

2. La ASPAAS, toți auditorii financiari și toate firmele de audit raportează activitatea desfășurată pe parcursul  anului  calendaristic  anterior  celui  în  care se depune raportarea către ASPAAS, respectiv depun pe platforma online a ASPAAS raportul anual de  activitate,   completat  la  toate  rubricile  Termen de depunere: până la data de 15 mai a fiecărui an.

Legislație aplicabilă: (Click aici)

 c. Obtinerea vizei anuale

1. La CAFR, viza anuală se obține de la sediul CAFR sau de la reprezentanțele regionale începând cu prima zi lucrătoare a anului în curs până la 31 decembrie și este valabilă până la data de 31 martie a  anului următor.

Legislație aplicabilă: (Click aici)

2. La ASPAAS, toți auditorii financiari care în anul anterior celui în care se face raportarea au avut statutul de auditor activ, respectiv  toate firmele de audit, au  obligația depunerii documentației  pe platformă în vederea obținerii e -vizei anuale până la data de 15 mai a fiecărui an.

Legislație aplicabilă: (Click aici)

Unde se achită cotizațiile fixe și variabile?

Atât cotizațiile fixe cat si cotizațiile variabile se achita numai la CAFR.

Potrivit Legii 162/2017, finanțarea ASPAAS se asigură din venituri proprii şi, în completare, subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

Veniturile proprii ale ASPAAS reprezintă contribuții ale CAFR, în procent de 30% din cheltuielile curente și de capital ale ASPAAS.

1015

Membri firme de audit

4566

Membri Pers. Fizice

Domnul prof. univ. dr. Cristian Bușu este noul președinte al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar din România (ASPAAS), potrivit Monitorului Oficial nr. 511 din 17 mai 2021

 

 

Stimați colegi, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România,

 

Avem plăcerea de a vă aduce la cunoștință faptul că domnul prof. univ. dr. Cristian Bușu a fost numit în funcția de Președinte al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar din România, potrivit Deciziei nr. 306/17.05.2021 a Primului-ministru, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 511 din 17 mai 2021.

 

Dorim să îi urăm domnului Președinte Cristian Bușu mult succes în activitatea pe care o va desfășura în noua funcție, asigurându-l de întreaga noastră deschidere la dialog, având convingerea și speranța că relațiile de parteneriat între CAFR și ASPAAS vor atinge noi perspective și o dezvoltare dinamică comună.

 

Organismul nostru profesional își exprimă disponibilitatea de a continua proiectele și discuțiile demarate cu autoritatea de supraveghere, pentru asigurarea unui climat de cooperare, în beneficiul auditorilor financiari și al firmelor de audit din România.

 

Vom continua să depunem cele mai susținute eforturi în vederea unei comunicări prompte și eficiente cu ASPAAS, în ducerea la îndeplinire cu profesionalism a activităților delegate și în sprijinul membrilor, prin simplificarea procedurilor legate de raportarea anuală.

 

Cu stimă,

Adrian Popescu,

Președinte

 


You have Successfully Subscribed!

 

 

Stimate doamne/Stimați domni,

 

Dorim să vă informăm că în perioada 14 iunie–2 iulie 2021, Reprezentanța Regională Iași va fi închisă. Programul va fi reluat, începând de luni, 5 iulie, în intervalul orar 08:00 – 12:00.

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Cu deosebită considerație,

Conducerea executivă

Postat 11.06.2021

You have Successfully Subscribed!

Program de lucru Reprezentanța Cluj-Napoca în data de 11.06.2021

 

 

Stimată doamnă/Stimate domn,

 

Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că în data de 11.06.2021, Reprezentanța Regionala Cluj-Napoca a Camerei Auditorilor Financiari din România NU va avea program de lucru cu publicul.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm în intervalul orar 8:00 – 12:00 începând cu data de 14.06.2021!

Cu deosebită considerație,

Conducerea executivă

Postat 09.06.2021

You have Successfully Subscribed!