Registrul Membrilor

Informare
Începând cu data de 15.07.2018 Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar este autoritatea responsabilă cu întocmirea, actualizarea şi publicarea Registrului public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit.
Conform Legii 162 din 06 iulie 2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 548/12.07.2017 (Legea 162/2017) auditul statutar se efectuează de către auditorii financiari sau de firmele de audit care sunt autorizați/autorizate în România în condițiile prezentei legi, care se înscriu ca membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR, în condiţiile legii, şi care se înregistrează în Registrul public electronic.
Legea 162/2017 aduce modificări și completări la OUG 75/1999, privind activitatea de audit financiar, prin care CAFR rămâne autoritatea competentă pentru reglementarea şi monitorizarea activităților de audit financiar în România, altele decât auditul statutar.
Camera ține un registru al membrilor săi, potrivit prevederilor art. 33 din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei, aprobat prin Hotărârea Conferinței nr. 2/2018 (ROF CAFR) și publică un extras din Registrul membrilor CAFR pe pagina de internet a CAFR conform Hotărârii Consiliului nr. 67/2018 pentru aprobarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România.

Dorim să atragem atenția asupra faptului că extrasul din Registrul membrilor CAFR reprezintă o evidență a Camerei cu privire la membrii săi și nu este Registrul public electronic conform art. 14 din Legea 162/2017 care este în competența exclusivă a ASPAAS începând cu data de 15.07.2018.

Pentru a vizualiza un extras din Registrul membrilor CAFR click aici :
 

•     Membri CAFR, firme de audit