Profesionalism și independența

Registrul Membrilor

Informare
Începând cu data de 15.07.2018 Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar este autoritatea responsabilă cu întocmirea, actualizarea şi publicarea Registrului public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit.
Conform Legii 162 din 06 iulie 2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 548/12.07.2017 (Legea 162/2017) auditul statutar se efectuează de către auditorii financiari sau de firmele de audit care sunt autorizați/autorizate în România în condițiile prezentei legi, care se înscriu ca membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR, în condiţiile legii, şi care se înregistrează în Registrul public electronic.
Legea 162/2017 aduce modificări și completări la OUG 75/1999, privind activitatea de audit financiar, prin care CAFR rămâne autoritatea competentă pentru reglementarea şi monitorizarea activităților de audit financiar în România, altele decât auditul statutar.
Camera ține un registru al membrilor săi, potrivit prevederilor art. 33 din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei, aprobat prin Hotărârea Conferinței nr. 2/2018 (ROF CAFR) și publică un extras din Registrul membrilor CAFR pe pagina de internet a CAFR conform Hotărârii Consiliului nr. 67/2018 pentru aprobarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România.

Dorim să atragem atenția asupra faptului că extrasul din Registrul membrilor CAFR reprezintă o evidență a Camerei cu privire la membrii săi și nu este Registrul public electronic conform art. 14 din Legea 162/2017 care este în competența exclusivă a ASPAAS începând cu data de 15.07.2018.

Pentru a vizualiza un extras din Registrul membrilor CAFR click aici :
 

•     Membri CAFR, firme de audit

Contact

Adresă de e-mail: cafr@cafr.ro

Telefon:+4031.433.59.45

+4031.433.59.00

Fax: +4031.433.59.40
Program de funcționare: 8:00 - 16:00, cu excepţia zilelor nelucrătoare şi a sărbătorilor legale.

 

 

 

Adresa

Camera Auditorilor Financiari din România

Sediul central:  Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România
Oficiul Poştal nr.5, Căsuţa Poştală nr.83,

cod poştal 050855

Reprezentanțe

Camera Auditorilor Financiari din România

Sediul central:

Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România
Oficiul Poştal nr.5, Căsuţa Poştală nr.83, cod poştal 050855

Adresă de e-mail: cafr@cafr.ro

Telefon:+4031.433.59.45

+4031.433.59.00

Fax: +4031.433.59.40
Program de functionare: 8:00 - 16:00, cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________
 

Reprezentanţa Regională IASI a CAFR

Str. Sfântul Lazăr nr. 23A, etaj 1, Iaşi, jud.Iaşi
Telefon: 031.433.59.33
Mobil: 0730.025.739
Adresă de e-mail: centru.iasi@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Nord-Est (Iaşi) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________

Reprezentanta Regionalã BRAŞOV a CAFR
Str. Mihail Kogãlniceanu nr. 14, bl.1K, sc. A, parter
Telefon: 031.433.59.31
Mobil: 0731.031. 029
Adresă de e-mail: centru.brasov@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Centru (Braşov) este între orele 9:00-12:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________

Reprezentanţa Regională CLUJ a CAFR
Calea Dorobantilor, nr.21, etajul 1, camera 9, Cluj-Napoca
Telefon: 031.433.59.32
Mobil: 0756.133.170
Adresă de e-mail: centru.cluj@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Nord-Vest (Cluj) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.

______________________________________________________________

Reprezentanţa Regională TIMIŞOARA a CAFR
StrParis, nr.2A, etajul 1, camera 104 (Cladirea IPROTIM), Timisoara
Telefon: 031.433.59.34
Mobil
: 0731.031. 028
Adresă de e-mail
: centru.timisoara@cafr.ro

Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Vest (Timişoara) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________


Reprezentanţa Regională CONSTANȚA a CAFR

Str. Făgetului, nr.116, Etaj 2, Constanța
Telefon: 031.433.59.36
Adresă de e-mail
: centru.constanta@cafr.ro

Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Est-Sud-Est (Constanța) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________

Formular de contact

11 + 12 =

CAFR