Comunicare cu membri

Stimați auditori,

Vă informăm că în cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România s-au desfășurat alegeri pentru desemnarea membrilor Comisiei de disciplină.  Astfel, în urma votului auditorilor prezenți la Conferință, au fost aleși ca membrii Comisiei de disciplină domnii Popescu Gheorghe, Manole Ion si Hura Mihai, iar membrii supleanți doamna Grecea Anne Marie și doamna Vasile Constanța Carmen.

Procedura privind sesizarea Comisiei, desfășurarea cercetării, precum și sancțiunile aplicate de către Comisia de disciplină pot fi consultate în Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr.983/20.11.2018 care este afișat pe site în secțiunea ”Etică/Comisia de disciplină”.