CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA, persoană juridică autonomă, înființată, organizată şi funcționând ca organizație profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, în baza art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în București, Str. Sirenelor nr. 67-69, Sector 5, cod de identificare fiscală 12137045 („Camera” sau „CAFR”) transmite următorul anunț:

Consiliul Camerei, în conformitate cu dispozițiile art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcționare a CAFR aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei nr. 2/2018 (ROF CAFR),

 

CONVOACĂ

 

Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România („Conferinţa”) organizată prin vot la distanță în data de 19 septembrie 2020 ora 09:30 pentru alegerea președintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, care va avea loc pe platforma E-learning a Camerei Auditorilor Financiari din România, votul urmând a se desfășura pe platforma E-Ballot.

La Conferința organizată prin vot la distanță participă şi pot avea drept de vot doar membrii Camerei înscriși în Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR organizată prin vot la distanță în data de 19 septembrie 2020, care și-au îndeplinit obligațiile către Cameră la termenele stabilite conform art. 5 din Normele pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 50/2020, care se aplică și pentru Conferința Camerei organizată în data de 19 septembrie 2020, potrivit Hotarârii Consiliului CAFR nr. 84/2020.  

Ordinea de zi a Conferinței este următoarea:

I.     Alegerea președintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

II.    Alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

III.   Alegerea auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România.

IV.   Diverse

 

Desfășurătorul Conferinței este următorul:

1.  Deschiderea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România și prezentarea procesului de alegeri pe platforma de e-Learning a Camerei: orele  9:30 – 10:30;

2.  Alegerea președintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, pe platforma de vot E-BALLOT: orele 10:30 – 12:30

3.  Prezentarea rezultatelor alegerilor de către Președintele Camerei pe platforma e-Learning a Camerei și publicarea pe platforma E-BALLOT – ora 13:00

4.  În caz de egalitate de voturi – departajarea, printr-un alt vot, a candidaților aflați în situația de egalitate de voturi, pe platforma de vot E-BALLOT: orele 13:00 – 13:30.

5.  Închiderea lucrărilor Conferinței, de către Președintele Camerei, pe platforma e-Learning a Camerei: ora 13.30.

 

 

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate de către Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România, conform art. 6 alin (1) din ROF-ul CAFR, se aprobă a doua convocare la data de 19 septembrie 2020, cu aceeași ordine de zi, la o oră distanță de prima convocare.

Pentru informații suplimentare privind organizarea Conferinței, vă rugăm să vă adresați Camerei prin  email, la adresa conferinta@cafr.ro sau telefonic, la numerele 031.433.59.46, 0749.011.145 sau 031.433.59.29.

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Dr. Ciprian Teodor Mihăilescu

 

Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR organizată prin vot la distanță în data de 19 septembrie 2020 (click aici)

Postat 19.08.2020