Convocarea Conferinței

ANUNŢ

privind convocarea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România

 în data de 29 aprilie 2022

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA, persoană juridică autonomă, înființată, organizată şi funcționând ca organizație profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, în baza art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în București, Str. Sirenelor nr. 67-69, Sector 5, cod de identificare fiscală 12137045 („Camera” sau „CAFR”) transmite următorul anunț:

Consiliul Camerei, în conformitate cu dispozițiile art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcționare a CAFR aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei nr. 2/2018 (ROF CAFR),

 

CONVOACĂ

 

Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România („Conferinţa”) organizată prin vot la distanță în data de 29 aprilie 2022, în intervalul orar stabilit prin Agenda Conferinței Camerei, prin intermediul platformei ZOOM, votul urmând a se desfășura pe platforma E-Ballot.

 

La Conferința organizată prin vot la distanță participă şi pot avea drept de vot doar membrii Camerei înscriși în Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR din data de 29 aprilie 2022, care și-au îndeplinit obligațiile către Cameră la termenele stabilite conform art. 4 din Normele pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în data de 29 aprilie 2022, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 14/2022.

Ordinea de zi a Conferinței este următoarea:

1. Prezentarea şi dezbaterea următoarelor materiale:

a) raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2021;

b) situațiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2021;

c) raportul auditorului statutar al Camerei asupra situațiilor financiare ale Camerei încheiate la 31 decembrie 2021;

d) execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021;

e) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022;

f) programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2022. 

  1. Aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2021.
  2. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2021.
  3. Aprobarea execuției bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021.
  4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022.
  5. Aprobarea programului de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2022.
  6. Aprobarea Hotărârii Conferinţei Camerei privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018.
  7. Alegerea membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România,
  8. Diverse.

 

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate de către Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România, conform art. 6 alin (1) din ROF-ul CAFR, se aprobă a doua convocare la data de 29 aprilie 2022, cu aceeași ordine de zi, în intervalul stabilit în Agenda Conferinței Camerei.

Pentru informații suplimentare privind organizarea Conferinței, vă rugăm să vă adresați Camerei prin  email, la adresa conferinta@cafr.ro sau telefonic, la numerele 031.433.59.46 sau 0749.011.145.

 

 

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Adrian Popescu