Convocarea Conferinței

ANUNŢ

privind convocarea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în format fizic,

în data de 22 aprilie 2023

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA, persoană juridică autonomă, înființată, organizată şi funcționând ca organizație profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, în baza art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în București, Str. Sirenelor nr. 67-69, Sector 5, cod de identificare fiscală 12137045 („Camera” sau „CAFR”) transmite următorul anunț: 

Consiliul Camerei, în conformitate cu dispozițiile art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcționare a CAFR, aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018 (ROF CAFR),

CONVOACĂ

Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România („Conferinţa”), organizată în format fizic, în data de 22 aprilie 2023 ora 08,30, în București, Sectorul 2, Bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A, la Hotel CARO.  

Accesul în sală se face între orele: 08,00 – 08,30.

La Conferință participă şi pot avea drept de vot doar membrii Camerei înscriși în Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR, organizată în format fizic, în data de 22 aprilie 2023, care și-au îndeplinit obligațiile către Cameră la termenele stabilite conform art. 4 din Normele pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în format fizic în data de 22 aprilie 2023, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 08 din 20 februarie 2023.

Ordinea de zi a Conferinței este următoarea:

1. Prezentarea şi dezbaterea următoarelor materiale:

a) raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2022;

b) situațiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2022;

c) raportul auditorului statutar al Camerei asupra situațiilor financiare ale Camerei încheiate la 31 decembrie 2022;

d) execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022;

e) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023;

f) programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2023. 

  1. Aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2022.
  2. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2022.
  3. Aprobarea execuției bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022.
  4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023.
  5. Aprobarea programului de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2023.
  6. Diverse.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate de către Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România, conform art. 6 alin (1) din ROF-ul CAFR, se aprobă a doua convocare la data de 22 aprilie 2023, ora 9:30, la aceeași adresă şi cu aceeași ordine de zi.

Pentru informații suplimentare privind organizarea Conferinței, vă rugăm să vă adresați Camerei prin  email, la adresa conferinta@cafr.ro sau telefonic, la numerele 031.433.59.46 sau 0749.011.145.

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Adrian Popescu