CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA, persoană juridică autonomă, înființată, organizată şi funcționând ca organizație profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, în baza art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în București, Str. Sirenelor nr. 67-69, Sector 5, cod de identificare fiscală 12137045 („Camera” sau „CAFR”) transmite următorul anunț:

 

Consiliul Camerei, în conformitate cu dispozițiile art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcționare a CAFR, aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018 (ROF CAFR),

 

CONVOACĂ

 

Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România („Conferinţa”), organizată în format fizic, în data de 27 aprilie 2024 ora 09,30, în Timișoara, Hotel Timișoara, str. Mărășești nr.1-3, județul Timiș.

 

Accesul în sală se face între orele: 09,00 – 09,30.

 

La Conferință participă şi pot avea drept de vot doar membrii Camerei înscriși în Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR, organizată în format fizic, în data de 27 aprilie 2024, care și-au îndeplinit obligațiile către Cameră la termenele stabilite conform art. 4 din Normele pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în format fizic în data de 27 aprilie 2024, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 14 din 29 februarie 2024.

 

Ordinea de zi a Conferinței este următoarea:

1.Prezentarea şi dezbaterea următoarelor materiale:

a) raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2023;

b) situațiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2023;

c) raportul auditorului statutar al Camerei asupra situațiilor financiare ale Camerei încheiate la 31 decembrie 2023;

d) execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023;

e) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024;

f) programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2024;

g) obiectivele strategice ale Camerei aferente perioadei 2024 – 2026.

 

  1. Aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2023.
  2. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2023.
  3. Aprobarea execuției bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023.
  4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024.
  5. Aprobarea programului de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2024.
  6. Aprobarea obiectivelor strategice ale Camerei aferente perioadei 2024 – 2026.
  7. Diverse.

 

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate de către Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România, conform art. 6 alin (1) din ROF-ul CAFR, se aprobă a doua convocare la data de 27 aprilie 2024, ora 10:00, la aceeași adresă şi cu aceeași ordine de zi.

 

Pentru informații suplimentare privind organizarea Conferinței, vă rugăm să vă adresați Camerei prin  email, la adresa conferinta@cafr.ro sau telefonic, la numerele 031.433.59.46 sau 0749.011.145.

 

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Adrian Popescu

Postat 25.03.2024