Hotărâri referitoare la Conferință

HOTĂRÂREA CAFR nr. 29 din 28 MARTIE 2022

pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România, prin vot la distanță, în data de 29 aprilie 2022

Descarcă documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA CAFR nr. 28 din 28 MARTIE 2022

privind convocarea și aprobarea ordinii de zi a Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 29 aprilie 2022, prin vot la distanță

Descarcă documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA CAFR nr. 26 din 15 MARTIE 2022

pentru aprobarea Normelor privind procedura de alegeri, prin vot la distanță, a membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România.

Descarcă documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA CAFR nr. 16 din 28 FEBRUARIE 2022

privind  aprobarea Regulamentului privind organizarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în anul 2022

Descarcă documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA CAFR nr. 14 din 28 FEBRUARIE 2022

privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanță, în data de 29 aprilie 2022.

Descarcă documentul corespunzător

 

HOTĂRÂREA CAFR nr. 13 din 28 FEBRUARIE 2022

privind stabilirea datei Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în ziua de 29 aprilie 2022, prin vot la distanță.

Descarcă documentul corespunzător