Hotărâri referitoare la Conferință 22 aprilie 2023

HOTĂRÂREA CAFR  NR. 10 din data de 20.02.2023

privind convocarea și aprobarea ordinii de zi a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în format fizic, în data de 22 aprilie 2023,
.
Descarcă documentul corespunzător
.
..

HOTĂRÂREA CAFR  NR. 08 din data de 20.02.2023

pentru aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în format fizic, în data de 22 aprilie 2023,
.
Descarcă documentul corespunzător
.
.