Hotărâri referitoare la conferință
  1. HOTĂRÂREA Consiliului CAFR nr. 04/2021 privind stabilirea datei Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în ziua de 17 aprilie 2021, prin vot la distanță

– CLICK AICI –

2. HOTĂRÂREA Consiliului CAFR nr. 05/2021 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanță în data de 17 aprilie 2021

– CLICK AICI –

3. HOTĂRÂREA Consiliului CAFR nr. 29/11 martie 2021 privind organizarea, convocarea și aprobarea ordinii de zi a Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 17 aprilie 2021, prin vot la distanță.

– CLICK AICI –

  1. HOTĂRÂREA Consiliului CAFR nr. 31/11 martie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România prin vot la distanță în data de 17 aprilie 2021

– CLICK AICI –