În atenția auditorilor financiari, membri ai CAFR – Lista membrilor cu drept de vot la Conferința CAFR organizată prin vot la distanță în data de 29 aprilie 2022

Stimați auditori,

În data de 28 martie 2022, ora 11.00, a fost publicată Lista membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR organizată prin vot la distanță în data de 29 aprilie 2022, conform Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanță în data de 29 aprilie 2022, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 14/2022.

Contestațiile se depun, în scris, numai prin e-mail la adresa: conferinta@cafr.ro, în termen de 24 de ore de la data publicării, respectiv până la data de 29 martie 2022, ora 11.00.

Termenul de soluționare a contestațiilor este până la data de 29 martie 2022, ora 13:00, rezultatul acestora fiind definitiv.

p. Secretar general,

Daniela Ștefănuț