Lista finală a membrilor cu drept de vot la Conferința CAFR organizată prin vot la distanță în data de 29 aprilie 2022

Stimată doamnă / Stimate domn,

Potrivit Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanță în data de 29 aprilie 2022, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 14/2022, vă prezentăm Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR organizată prin vot la distanță în data de 29 aprilie 2022 (click aici), aprobată prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 41/30.03.2022.

 

Cu stimă,

p.Secretar general,

Daniela Ștefănuț