Materiale ce urmează a fi supuse aprobării Conferinței CAFR organizată prin vot la distanță în data de 29 aprilie 2022

Stimați auditori,

 

Vă prezentăm, spre dezbatere publică, materialele ce urmează a fi supuse aprobării Conferinței CAFR, organizată prin vot la distanță, în data de 29 aprilie 2022:

 

  1. Raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2021 (Click aici);
  2. Situațiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2021 (Click aici);
  3. Raportul auditorului statutar al Camerei asupra situațiilor financiare ale Camerei încheiate la 31 decembrie 2021 (Click aici);
  4. Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021 (Click aici);
  5. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 (Click aici);
  6. Programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2022 (Click aici);
  7. Modificările și completările propuse pentru schimbarea art. 31 Viza anuală din Regulamentul de organizare și funcționare a CAFR. (Click aici)

 

Pentru a participa la dezbaterea materialelor vă rugăm să transmiteți eventualele observații/comentarii/sugestii sau întrebări prin e-mail la: conferinta@cafr.ro, în termenul 20 aprilie – 27 aprilie 2022.

Pentru consultarea Agendei Conferinței CAFR din data de 29 aprilie 2022 (Click aici)

 

Cu stimă,

p. Secretar General,

Daniela Ștefănuț