Programări interviuri

Mai jos regăsiți programarea concurenților în etapa de interviu desfășurată în competiția de planuri de afaceri din cadru proiectului   „SEED ACCELERATOR 2020! – Susținerea Antreprenoriatului prin Înființarea de Startup-uri în Domenii Inovative” POCU/829/6/13/141145 proiect implementat de Camera Auditorilor Financiari din România în parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.