Rezultate – evaluare administrativă

Mai jos regăsiți informații despre rezultatele obținute în urma evaluării administrative a planurilor de afacere depuse din cadrul proiectului „SEED ACCELERATOR 2020! – Susținerea Antreprenoriatului prin Înființarea de Startup-uri în Domenii Inovative”, proiect implementat de Camera Auditorilor Financiari din România în parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.