REZULTATE FINALE în urma evaluării calitative a planurilor de afacere depuse

 Mai jos găsiți informații despre rezultatele finale în urma evaluării calitative a planurilor de afacere depuse în cadrul proiectului „SEED ACCELERATOR 2020! – Susținerea Antreprenorialului prin Înființarea de Startup-uri în Domenii Inovative” POCU/829/6/13/141145, proiect implementat de Camera Auditorilor Financiari din România în parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.