REZULTATE FINALE în urma concursului de planuri de afaceri

Mai jos regăsiți REZULTATELE FINALE în urma concursului de planuri de afaceri din cadru proiectului în cadrul proiectului „SEED ACCELERATOR 2020! – Susținerea Antreprenoriatului prin Înființarea de Startup-uri în Domenii Inovative” POCU/829/6/13/141145, proiect implementat de Camera Auditorilor Financiari din România în parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.