Rezultate în urma contestațiilor – etapa de evaluare administrativă

Mai jos găsiți informații despre rezultatele în urma soluționării contestațiilor – etapa de evaluare administrativă din cadrul proiectului „SEED ACCELERATOR 2020! – Susținerea Antreprenoriatului prin Înființarea de Startup-uri în Domenii Inovative” POCU/829/6/13/141145, proiect implementat de Camera Auditorilor Financiari din România în parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.