Rezultatele testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, sesiunea mai 2023 (înainte de contestații)

 Rezultatele testului de verificare a cunoștințelor organizat de CAFR, sesiunea mai 2023 au fost publicate pe site –ul CAFR în data de 05 mai 2023, ora 16:00.

Rezultate test de acces la stagiu CAFR – sesiunea mai 2023 (înainte de contestații) – click aici

 Rezultatele pot fi contestate o singură dată, în termen de 48 de ore de la publicarea lor, potrivit Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 201/2019, cu modificările și completările ulterioare, așadar până la data de 07 mai 2023, ora 16:00 . Contestațiile trimise după acest termen, nu vor fi luate în considerare.

Contestațiile pot fi depuse prin e-mail la adresa contestatii.examen@cafr.ro.

 

Contestațiile trimise la altă adresă de e-mail nu vor fi luate în considerare.  

Postat 05.05.2023