Rezultatele testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, sesiunea noiembrie 2021 (înainte de contestații)

 

Rezultatele testului de verificare a cunoștințelor organizat de CAFR, sesiunea noiembrie 2021 au fost publicate pe site –ul CAFR în data de 16 noiembrie 2021, orele 09:30am.

Rezultate test de acces la stagiu CAFR – sesiunea noiembrie 2021 (înainte de contestații) – click aici

Rezultatele pot fi contestate o singură data, în termen de 48 de ore de la publicarea lor, potrivit Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 201/2019, cu modificările și completările ulterioare, așadar până la data de 18 noiembrie 2021, orele 09:30 am. Contestațiile trimise după acest termen, nu vor fi luate în considerare.

Contestaţiile pot fi depuse la sediul central al CAFR (din București, str. Sirenelor nr. 67-69, sector 5), personal, prin delegat, prin fax la nr.: 031.433.59.40 sau prin e-mail  la adresa contestatii.examen@cafr.ro.

Contestațiile trimise la altă adresă de e-mail nu vor fi luate în considerare.