În atenția auditorilor financiari, membri ai CAFR – Lista membrilor cu drept de vot la Conferința CAFR organizată prin vot la distanță în data de 11 iulie 2020

Stimați auditori,

In data de 29 mai 2020, ora 15:20, a fost publicată Lista membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR organizată prin vot la distanță în data de 11 iulie 2020, conform Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanță în data de 11 iulie 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 50/2020.

Contestațiile se depun, în scris, numai prin e-mail la adresa: conferinta@cafr.ro, cel târziu până la data de 2 iunie 2020, ora 16.00 .

Termenul de soluționare a contestațiilor este până la data de 04 iunie 2020, ora 16:00, rezultatul acestora fiind definitiv.

Cu stimă,

p. Secretar general
Adrian Popescu

Postat 29.05.2020