Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, în conformitate cu dispozițiile art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcționare a CAFR aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei nr. 2/2018 (ROF CAFR),

CONVOACĂ

Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România („Conferinţa”) organizată prin vot la distanță în data de 11 iulie 2020 ora 09,30 prin platforma de e-learning a Camerei.

 La Conferința organizată prin vot la distanță participă şi pot avea drept de vot doar membrii Camerei înscriși în Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR organizată prin vot la distanță în data de 11 iulie 2020, care și-au îndeplinit obligațiile către Cameră la termenele stabilite conform art. 4 din Normele pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanță în data de 11 iulie 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 50 din 29 mai 2020.

Ordinea de zi a Conferinței este următoarea:
1. Prezentarea şi dezbaterea următoarelor materiale:
a) raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2019; (CLICK AICI)
b) situațiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2019;(CLICK AICI)
c) raportul Comisiei de auditori statutari a Camerei asupra situațiilor financiare ale Camerei încheiate la 31 decembrie 2019;(CLICK AICI)
d) execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019;(CLICK AICI)
e) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020;(CLICK AICI)
f) programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2020.(CLICK AICI)

2. Aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2019;
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2019;
4. Aprobarea execuției bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019;
5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020;
6. Aprobarea programului de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2020.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate de către Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România, conform art. 6 alin (1) din ROF-ul CAFR, se aprobă a doua convocare la data de 11 iulie 2020, cu aceeași ordine de zi, la o oră distanță de prima convocare.

Pentru informații suplimentare privind organizarea Conferinței, vă rugăm să vă adresați Camerei prin email, la adresa conferinta@cafr.ro sau telefonic, la numerele 031.433.59.46 sau 0749.011.145.

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
Dr. Ciprian Teodor Mihăilescu

Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR organizată prin vot la distanță în data de 11 iulie 2020 (click aici)

Postat : 10.06.2020