REZULTATELE FINALE ale examenului de competență profesională, sesiunea mai – iunie 2023 (click aici)

Rezultate contestații la proba 2 a examenului de competență profesională, sesiunea mai – iunie 2023 (click aici)

În atenția candidaților la proba a doua a examenului de competență profesională,

sesiunea mai – iunie 2023

 

Vă anunțăm că miercuri, 07 iunie 2023, în intervalul orar 17:30pm – 18:30pm, va avea loc o sesiune de informare privind desfășurarea probei a doua a examenului de competență profesională – organizată de CAFR în data de 09 iunie 2023 în sistem online. Va fi disponibilă și o simulare a testului pe platforma de examinare ASE.

Datele de autentificare la platforma ZOOM și la platforma de examinare ASE, în vederea susținerii probei a doua a examenului de competență au fost deja transmise pe adresa dumneavoastră de e-mail din Cererea de înscriere la examenul de competență.

În situația în care nu ați intrat in posesia datelor, vă rugăm să contactați Compartimentul Admitere, Pregătire Continuă și Stagiari prin e-mail la invatamant.admitere@cafr.ro!

Cu stimă,

Echipa CAFR

În atenția candidaților la prima probă a examenului de competență profesională,

sesiunea mai – iunie 2023

 

Vă anunțăm că miercuri, 17 mai 2023, în intervalul orar 17:30pm – 18:30pm, va avea loc o sesiune de informare privind desfășurarea primei probe a examenului de competență profesională – organizată de CAFR în data de 19 mai 2023 în sistem online. Va fi disponibilă și o simulare a testului pe platforma de examinare ASE.

 

Datele de autentificare la platforma ZOOM și la platforma de examinare ASE au fost deja transmise pe adresa dumneavoastră de e-mail din Cererea de înscriere la examenul de competență.

 

În situația în care nu ați intrat in posesia datelor, vă rugăm să contactați Compartimentul Admitere, Pregătire Continuă și Stagiari prin e-mail la invatamant.admitere@cafr.ro!

 

Cu stimă,

Echipa CAFR

 

Camera Auditorilor Financiari din România (”CAFR” sau ”Camera”) organizează, în perioada mai – iunie 2023, examenul de competență profesională, în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) nr. 135/2018, cu modificările și completările ulterioare (Norme examen competență) și ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 425/2020 pentru delegarea atribuției privind organizarea examenului de competență profesională, cu modificările și completările ulterioare.

Probele examenului de competență profesională, conform art. 6 din Normele examen competență sunt:

Proba teoretică (P1)”Testul privind cunoștințele teoretice  se va susține în data de 19 mai 2023, în sistem online, pe platforma de examinare a Academiei de Studii Economice (ASE) București;

 

Proba practică (P2),Testul de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice – se va suține în data de 09 iunie 2023, în sistem online, pe platforma de examinare a ASE București.

Tematica și bibliografia examenului de competență profesională pot fi accesate la acest link, fiind compuse astfel:

Proba teoretică (P1)punctele A și B.

Proba practică (P2)punctul A.

La examen se pot înscrie toate persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 din Normele examen competență.

Perioada de înscrieri la examenul de competență profesională:  10 aprilie – 25 aprilie 2023.

Program de înscrieri: de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:30

În vederea înscrierii la examen, candidații vor depune personal, prin delegat (cu împuternicire simplă), prin poștă sau curier, la sediul central al CAFR (din București, Str. Sirenelor nr. 67-69, Sector 5) sau la sediile reprezentanțelor sale teritoriale (din Iaşi, Braşov, Cluj, Timișoara sau Constanța) următoarele documente:

 a)  cerere de înscriere, conform anexei care face parte integrantă din Norme;

 

Cererile de înscriere datate în afara perioadei de înscriere (10 – 25 aprilie  2023) nu vor fi acceptate.

b) diploma de licență, în copie certificată pentru conformitate cu originalul (candidatul se va prezenta la sediul CAFR sau la sediile reprezentanțelor sale regionale, cu diploma în  original  sau  copie  legalizată  şi  cu  xerocopie  pe  care  personalul CAFR, care preia dosarul de înscriere, va constata conformitatea cu originalul) sau în copie legalizată, pentru situațiile în care dosarele se transmit prin poştă sau curier la sediul CAFR sau la sediile reprezentanțelor sale regionale;

 

c) copia actului de identitate aflat în termen de valabilitate;

d) certificatul de cazier judiciar aflat în termen de valabilitate;

 

e) declarația privind respectarea criteriilor de bună reputație, prevăzută în anexa la Normele privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare;

 

ATENȚIE! Candidații care respectă criteriile de bună reputație vor completa declarația prin încercuirea literei c) și a punctelor 1, 2, 5 și 6 corespunzătoare criteriilor, conform modelului (Declarația privind respectarea criteriilor de bună reputație MODEL COMPLETARE  (Click aici). Criteriile care nu sunt aplicabile calității de stagiar nu se încercuiesc!

Declarațiile privind respectarea criteriilor de bună reputație datate în afara perioadei de înscriere (10 – 25 aprilie 2023) nu vor fi acceptate.

f) orice alt document solicitat de CAFR în procesul de analiză, inclusiv dovada achitării taxei de examen.

Taxa de înscriere la examenul de competență profesională organizat de CAFR, sesiunea mai – iunie 2023 este de 500 lei/probă de examen.

Plata taxei de înscriere se poate face în numerar, la sediul  Camerei din Bucureşti, la sediile reprezentanţelor regionale din Iaşi,  Brasov, Cluj-Napoca, Timişoara, Constanţa sau în următoarele conturi bancare:

  • Banca: ING Bank

IBAN: RO84 INGB 0001 0081 8692 8910

  • Banca: BCR Sucursala Libertăţii

 IBAN:RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001

Cod fiscal: 12137045

Hotărârea privind aprobarea cuantumului taxei de înscriere la examenul de competență profesională organizat de Camera Auditorilor Financiari din România, sesiunea mai – iunie 2023 poate fi consultată la acest link.

Postat 27.03.2023