Materiale care vor fi supuse aprobării Conferinței CAFR organizată prin vot la distanță în data de 17 aprilie 2021

Stimați auditori,

 

Vă prezentăm, spre dezbatere publică, materialele care vor fi supuse aprobării Conferinței CAFR organizată prin vot la distanță în data de 17 aprilie 2021:

 

1. Raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2020 (Click aici);

2. Situațiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2020 (Click aici);

 3. Raportul auditorului statutar al Camerei asupra situațiilor financiare ale Camerei încheiate la 31 decembrie 2020 (Click aici);

 4. Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020 (Click aici);

  5. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 (Click aici);

  6. Programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2021 (Click aici);

  7. Strategia Consiliului Camerei aferentă perioadei 2021-2023 (Click aici).

 

Documentele sunt postate și în platforma de e-learning a CAFR: elearning.cafr.ro

 

Pentru a participa la dezbaterea materialelor vă rugăm să vă autentificați în platformă utilizând datele individuale de acces primite pe adresa de e-mail cu care figurați în evidența noastră.

 

Dezbaterea publică a materialelor se va realiza în perioada 01 aprilie – 15 aprilie 2021.

 

 

 

p. Secretar General,

Daniela Ștefănuț