privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar publicate în Monitoril Oficial al României

Stimate doamne, stimați domni,

Vă informăm că Ordinul Nr. 383/30.05.2019 pentru aprobarea Normelor privind acordarea  vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar emis de ASPAAS a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520/26.06.2019.

Aceste norme sunt în vigoare începând de astăzi 26.06.2019, odată cu data publicării.

Cu stimă,

Camera Auditorilor Financiari din România

26.06.2019