CAFR – CCF

Alianța ANEVAR – CAFR – CCF

Sâmbătă, 2 februarie 2019, la Cluj-Napoca, în cadrul unui eveniment profesional anual al ANEVAR, Dana Ababei  – Președinte al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România ANEVAR, Dan Manolescu – Președinte al Camerei Consultanților Fiscali CCF și Ciprian Mihăilescu – Președinte al Camerei Auditorilor Financiari din România CAFR, au anunțat o alianță a celor trei asociații, alianță ce se va materializa pentru început în organizarea unor filiale/reprezentanțe în aceleași locații, desfășurarea unor conferințe și alte evenimente cu participarea celor trei organizații, astfel încât să fie posibilă identificarea eficientă și rapidă a problemelor comune profesiilor pe care le reprezintă și soluționarea acestora într-o manieră constructivă, pro-activă, în folosul membrilor celor trei entități.

Din dorința de a veni în întâmpinarea nevoilor membrilor noștri care activează în cadrul mai multor profesii, vom demara împreună, în perioada imediat următoare, o serie de proiecte, cum ar fi: birouri comune în teritoriu, organizarea de conferinte și dezbateri pe subiecte legate de principalele probleme cu care se confruntă profesiile independente. Sper ca prin inițierea acestor proiecte asociațiile noastre să beneficieze de o eficientizare a aspectelor administrative, să putem crea sinergii pentru a obține astfel rezultate commune, cu economie de mijloace”, a spus Dana Ababei, Președinte ANEVAR.

Apropierea pe care o anunțăm astăzi o să ne transforme în organizații mai puternice și mai vizibile. Urmărim prin această colaborare să unim profesioniștii care fac parte din cele trei organizații și să le oferim, printre altele,  întâlniri profesionale în cadrul cărora vom aborda temele controversate din mai multe perspective”, a declarant Dan Manolescu, Președinte CCF.

Pentru a veni în sprijinul membrilor noștri vom începe câteva acțiuni prin care urmărim să oferim acestora posibilitatea de a-și rezolva problemele curente în aceleași locații și de a socializa mai des cu membrii celorlalte profesii. Ne dorim să armonizăm interesele tuturor celor implicați”, a încheiat Ciprian Mihăilescu, Președinte CAFR.

Misiunea acestei alianțe este aceea de a concentra și organiza eforturile părților într-o direcție comună, cu rezultate pozitive pentru membrii acestor profesii, aceștia fiind beneficiarii direcți ai colaborării dintre ANEVAR, CAFR și CCF, anunțată la începutul acestei luni.   

O primă și importantă acțiune comună a celor trei asociații profesionale este organizarea întâlnirilor anuale, respectiv a Conferințelor celor trei profesii, în locații comune și date succesive, la București. Astfel ANEVAR organizează Conferința evaluatorilor în data de 12 aprilie 2019, la Hotel Ramada Parc,  iar CAFR și CCF organizează Conferința auditorilor financiari, respectiv Conferința consultanților fiscali în data de 13 aprilie 2019 la Hotel Caro, București.        

Despre ANEVAR

ANEVAR a luat ființă în anul 1992, ca asociaţie profesională neguvernamentală, independentă, conform prevederilor legale în vigoare la acea dată, iar în anul 2011 profesia de evaluator autorizat a fost reglementată prin Ordonanța Guvernului României nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, ANEVAR fiind constituită ca organizație profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizați care dobândesc această calitate, în condițiile prevăzute de actul normativ mai sus menționat.  

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România are drept scop organizarea, coordonarea și autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în România, reprezentarea și protejarea intereselor profesionale ale membrilor săi, asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale și a unui înalt nivel de calificare profesională, precum și promovarea standardelor, metodelor și tehnicilor de evaluare în activitatea evaluatorilor autorizați.

In prezent ANEVAR include 4050 membri persoane fizice si 534 de firme.

Despre CAFR

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) este organismul profesional care reglementează și monitorizează activitatea de audit financiar, alta decât auditul statutar, în România. Camera Auditorilor Financiari din România s-a înfiinţat în 1999, prin Ordonanţa Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar și înființarea asociației profesionale a apărut ca o cerinţă imperioasă a dezvoltării societăţii româneşti, în contextul strictelor cerințe impuse tării noastre în procesul de aderare la Uniunea Europeană dar și al condiţionărilor ce decurgeau din evoluția întregii lumi.

În prezent CAFR are ca membri 4651 auditori financiari, persoane fizice si 1015  firme de audit.

Anul 2019 este pentru CAFR an aniversar care marchează 20 de ani de la înființarea profesiei de audit financiar în România. CAFR este membru cu drepturi depline al Federației Internaționale a Contabililor(IFAC) din anul 2008, al Federaţiei Internaţionale a Experţilor Contabili Francofoni – (FIDEF) din anul 2006 şi al Federaţiei Europene a Contabililor – (FEE) din anul 2010 și membru instituţional al Asociaţiei Internaţionale pentru Educaţie Contabilă şi Cercetare (IAAER).

Despre CCF

Camera Consultanilor Fiscali este o organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fară scop lucrativ, cu patrimoniu şi buget propriu, este constituită din consultanţi fiscali, consultanți fiscali asistenți, societăți de consultanță fiscală, membri activi şi inactivi, înscrişi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

Camera Consultaţilor Fiscali asigură accesul la profesia de consultant fiscal, autorizarea activităţii de consultanţă fiscală precum şi organizarea si coordonarea acesteia.

In prezent CCF include 5.856 membri persoane fizice si 476 de firme.

Date contact:

Contact ANEVAR: București, str. Scărlătescu, nr. 7, Sector 1, cod poștal 011158, telefon 021.315.65.64, fax 021.311.13.40.; anevar@anevar.ro

Contact CAFR: Sediul central: Strada Sirenelor nr.67-69, Sectorul 5 București, Oficiul postal nr. 5, Casuta Poștală nr. 83, Cod poștal 050855.; cafr@cafr.ro

Contact CCF: Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu, nr. 61, Sector 1, Cod Postal: 01147, telefon 0372 73 49 59, fax: 0372 87 06 67, office@ccfiscali.ro