Dragi colegi, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România,

 

Pe fondul crizei economice care afectează România în contextul pandemiei cu Coronavirus (COVID-19) și care și-a făcut simțite efectele inclusiv asupra pieței serviciilor de audit financiar, Consiliul CAFR dorește să vină în sprijinul dumneavoastră prin aprobarea Hotărârii nr. 117/26 octombrie 2020 privind amânarea calculării penalităților de întârziere aferente neachitării cotizațiilor datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari din România până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1020 din 3 noiembrie 2020.

 

Această hotărâre prevede amânarea calculării penalităților de întârziere aferente cotizațiilor datorate de membrii Camerei, stabilite prin Capitolul III din Normele privind sancțiunile aplicate auditorilor financiari și firmelor de audit în situația neachitării cotizațiilor datorate, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 52/22 iulie 2019, cu completările ulterioare.

 

Astfel, pentru cotizațiile aplicabile membrilor CAFR activi și nonactivi sau activi și nonactivi aflați în primul an de la momentul dobândirii calității de membru al Camerei, ”nu se vor aplica majorările de întârziere și penalitățile aferente neachitării cotizațiilor datorate, calculate pentru anii 2019 și 2020, la termenele stabilite prin reglementările Camerei, până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv.”

Noua Hotărâre 117/2020 are aplicabilitate de la data de 3 noiembrie 2020, când a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

 

Criza socio-medicală pe care o traversăm este marcată de numeroase provocări de ordin profesional și personal și vă asigurăm de întregul nostru sprijin pentru depășirea cu bine a acestei perioade.

 

Cu deosebită stimă și urări de sănătate,

 

Adrian Popescu

Președinte

Postat 03.11.2020