Anunț în vederea achiziției serviciilor auditorului financiar al Bancii Nationale de Dezvoltare a Romaniei

 

  Ministerul Finanţelor (MF), inițiază o procedură de consultare a pieței, în conformitate cu prevederile art.139 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 18-19 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea achiziționării „Serviciilor auditorului financiar al Băncii Naționale de Dezvoltare a României”.

Pentru a descărca anunțul complet în format pdf, click aici.

Pentru a descărca specificațiile tehnice, click aici.

Postat 27.05.2021