CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA, persoană juridică autonomă, înființată, organizată şi funcționând ca organizație profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, în baza art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în București, Str. Sirenelor nr. 67-69, Sector 5, cod de identificare fiscală 12137045 („Camera” sau „CAFR”) transmite următorul anunț:

 

Consiliul Camerei, în conformitate cu dispozițiile art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcționare a CAFR, aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei nr. 2/2018 (ROF CAFR), cu modificările și completările ulterioare,

 

CONVOACĂ

 

Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România pentru alegerea președintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în format fizic, în data de 16 septembrie 2023 (”Conferința”), ora 09:00, în București, Sectorul 2, Bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A, la Hotel CARO.  

 

Accesul în sală se face între orele: 08,00 – 09,00.

 

La Conferință participă şi pot avea drept de vot doar membrii Camerei înscriși în Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR, organizată în format fizic, în data de 16 septembrie 2023, aprobată de către Consiliul CAFR.

 

Ordinea de zi a Conferinței este următoarea:

 

I.      Alegerea președintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

II.    Alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

III.   Alegerea auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România,

IV.   Diverse

 

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate de către Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România, conform art. 6 alin (1) din ROF-ul CAFR, se aprobă a doua convocare la data de 16 septembrie 2023, ora 9:15, la aceeași adresă şi cu aceeași ordine de zi.

 

Pentru informații suplimentare privind organizarea Conferinței, vă rugăm să vă adresați Camerei prin email, la adresa conferinta@cafr.ro sau telefonic, la numerele 031.433.59.46 sau 0749.011.145.

 

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Adrian Popescu

Postat 16.08.2023