Măsurile care se impun a fi luate pentru preîntâmpinarea și evitarea răspândirii infecției cu Coronavirus

Având în vedere contextul socio-medical actual din România precum și măsurile preventive dispuse la nivel național legate de CORONAVIRUS (COVID-19), în vederea aplicării prevederilor Hotărârii nr. 6/09.03.2020 a Consiliului național pentru situații de urgență, constituit la nivelul Guvernului României,

Deși suntem siguri că membrii CAFR urmează îndrumările autorităților oficiale de la nivelul României,

Întrucât CAFR dorește să reducă riscurile aferente activității sale, a membrilor săi și al altor terți, reprezentanți ai instituțiilor colaboratoare  

la nivelul CAFR și a Reprezentanțelor regionale se instituie următoarele măsuri, care se aplică începând cu data de 12 martie 2020 până la o dată ulterioară, stabilită în funcție de evoluția situației care a dus la adoptarea prezentelor măsuri de limitare a accesului publicului în incintele sediilor CAFR:

 

  1. Casieriile din cadrul sediului central al CAFR (Str. Sirenelor nr. 67-69, București) și cele de la nivelul Reprezentanțelor regionale ale CAFR (Brașov, Cluj, Constanța, Iași și Timișoara) se închid, astfel rugăm membrii CAFR ca orice plată către CAFR să fie efectuată exclusiv on-line în conturile: RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001 deschis la BCR Libertății și RO84 INGB 0001 0081 8692 8910 deschis la ING Bank.

2.Accesul persoanelor în sediul central al CAFR (București) și în sediile Reprezentanțelor regionale ale CAFR (Brașov, Cluj, Constanța, Iași și Timișoara) se interzice, fiind acceptate situațiile excepționale – primirea corespondenței prin poștă sau curier sau a corespondenței interinstituționale.

 

  1. Toți membrii care doresc solicitarea vizei pentru anul 2020 pe carnetul de membru sunt rugați să folosească comunicarea exclusiv prin servicii de curierat rapid. În vederea acordării vizei, pentru operativitate, solicitanții vor comunica odată cu carnetul de membru și dovada achitării obligațiilor (cotizația fixă și variabilă). CAFR va asigura retransmiterea carnetelor vizate către membrii solicitanți, pe cheltuiala proprie.

 

  1. Pe toată perioada aplicării prezentelor măsuri CAFR și Reprezentanțele regionale ale CAFR vor asigura asistența membrilor on-line sau telefonic, astfel solicităm membrilor CAFR să ne contacteze pe aceste căi de comunicare.

 

Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și protejați-i pe ceilalți!

 

PRESEDINTELE CAFR,

Ciprian Mihăilescu

 

Postat 11.03.2020