Anunț selecție Președinte al Proiectului Common Content

Proiectul Common Content selectează candidați pentru funcția de Președinte al grupului de coordonare

 

 Aplicațiile sunt binevenite de la oricine are o experiență profesională aprofundată și relevantă într-un rol din domeniul contabil sau al auditului. Președintele proiectului Common Content este o poziție independentă, responsabilă de dezvoltarea vizibilității proiectului în relație cu părțile interesate cheie din Europa și la nivel global. Președintele va coordona dezvoltarea și implementarea strategiei Proiectului pentru perioada 2021-2024. Acesta va conduce Proiectul în dezvoltarea și creșterea numărului său de membri și va fi responsabil, alături de un vicepreședinte și un secretar, pentru desfășurarea efectivă a până la patru întâlniri ale Grupului de coordonare în fiecare an calendaristic. Președintele va participa, de asemenea, la ședința comitetului de supraveghere a proiectului o dată pe an. Rolul va fi pentru o perioadă inițială de doi ani, cu potențialul pentru o nouă numire de doi ani, sub rezerva aprobării grupului de conducere.

  Președintele va fi îndreptățit să solicite orice cheltuieli legitime și rezonabile de călătorie și ședere suportate pentru asumarea rolului.

 Proiectul Common Content este o colaborare între principalele organisme contabile și de audit, cu scopul de a dezvolta, menține și unifica în continuare reperele de educație profesională contabilă de înaltă calitate, reflectate în calificările distincte ale organismelor participante și recunoscute la nivel internațional ca răspunzând provocărilor provocate de globalizare și nevoilor diverselor părțile interesate. Acestea se realizează prin internaționalizarea și armonizarea rezultatelor educaționale pentru acele organisme supuse globalizării și schimbărilor așteptărilor publicului, păstrând în același timp punctele forte ale structurilor, calificărilor și desemnărilor educaționale locale.

 Grupul de coordonare este principalul forum de luare a deciziilor și strategic al Proiectului Common Content la care participă reprezentanți din toate cele unsprezece organisme membre cu drepturi depline și cinci organisme membre asociate din douăsprezece țări europene. Grupul de coordonare este responsabil pentru direcția strategică a proiectului și pentru toate deciziile de guvernanță și administrative, inclusiv bugetul și dezvoltarea cerințelor de conținut comun pentru procesul de conformitate.

Actualele organisme cu drepturi depline ale Proiectului sunt:

 

 Belgia

Instituut van de Bedrijfsrevisoren-Institut des Réviseurs d’Entreprises

Franța

Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes

                                 Ordre des Experts-Comptables

Germania

     Institut der Wirtschaftsprüfer

                                      Wirtschaftsprüferkammer

Irlanda

Chartered Accountants Ireland

Italia

Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

România

Camera Auditorilor Financiari din România

Olanda

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Marea Britanie

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

                                       Institute of Chartered Accountants of Scotland

Actualele organisme membre asociate ale Proiectului sunt:

 

 Austria

Polonia

Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer

Polska Izba Biegłych Rewidentów

 

Cererile ar trebui să aibă forma unui CV și a unei scurte scrisori de intenție și ar trebui să fie adresate:

Domnului Wolfgang Böhm

Președinte al Comitetului de nominalizare al Common Content

boehm@idw.de

Dacă doriți să discutați despre înscrierea unei aplicații sau doriți mai multe detalii cu privire la rol, vă rugăm să îl contactați pe dl Böhm sau pe secretarul interimar al proiectului, Jennifer Burt (jennifer.burt@icaew.com)

Data limită de depunere a candidaturilor este vineri, 15 ianuarie 2021. Comitetul de nominalizare se va întruni pentru a lua în considerare candidații la această funcție în săptămâna care începe luni, 18 ianuarie 2021 și va răspunde candidaților la scurt timp după acea dată pentru a stabili interviurile care vor avea loc în acea săptămâna sau săptămâna următoare.

 

Postat 21.12.2020