Vă supunem atenției faptul că IFAC a lansat un apel la candidaturi pentru comitetele IFAC pentru un mandat ce debutează în 2021. În urma nominalizărilor primite de la membri, Consiliul CAFR va decide susținerea unor reprezentanți ai Camerei. Menționăm faptul că toate aceste poziții sunt voluntare și nu vor fi remunerate de către CAFR sau IFAC.

 Costurile, inclusiv acoperirea asigurării de călătorie, pentru participarea la reuniuni sunt suportate de CAFR.

 Nominalizările pot fi transmise pe adresa de email international@cafr.ro de la data emiterii acestui apel până la 10 ianuarie 2020.

 • Comitetul contabililor profesioniști în afaceri (PAIB)

 Candidații ar trebui să fie auditori financiari cu experiență, care lucrează în sectoarele privat sau public, în organizații de dimensiuni mari sau mici și mijlocii în calitate de lideri financiari sau președinți ai comitetelor de audit. De asemenea, ar trebui să fie capabili să pledeze pentru rolul contabililor profesioniști în afaceri și pentru o profesie pregătită pentru viitor.

Perioada de timp estimată a fi necesară este de aproximativ 100–150 ore pe an, inclusiv timpul pentru furnizarea de opinii/informații grupurilor consultative între întâlniri și participarea la activitățile de informare prin reprezentarea PAIB la evenimente regionale.

Comitetul Profesioniștilor Contabili în Afaceri (PAIB) deservește membrii IFAC și peste un milion și jumătate de contabili profesioniști din întreaga lume care lucrează în comerț, industrie, servicii financiare, educație și sectoarele public și non-profit.

Comitetul PAIB oferă consultanță strategică IFAC cu privire la problemele cheie legate de profesioniștii contabili în afaceri și susține o profesie pregătită pentru viitor, împărtășind și dezvoltând leadership-ul și resursele cognitive, în special în următoarele domenii tematice:

 • Transformarea funcțiilor Chief Financial Officer și financiar
 • Guvernanță și etică
 • Managementul financiar și de performanță
 • Raportarea de afaceri sporită
 • Mai multe despre PAIB pe pagina web a Comitetului
 • Comitetul pentru practicieni mici și mijlocii (SMP)

 Candidații ar trebui, în mod ideal, să dețină o cunoștințe temeinice tehnice ale standardelor internaționale și utilizării lor în auditul IMM-urilor; experiență  privind asigurarea și serviciile conexe, altele decât auditul; experiență în serviciile de consultanță în afaceri și experiență în dezvoltarea și instruirea resurselor de implementare și instrumente care ajută IMM-urile să aplice standardele internaționale și adoptă cele mai bune practici de management. Perioada de timp estimată a fi necesară este de aproximativ 225 – 300 ore pe an, inclusiv participarea la grupurile de lucru și asistență pentru promovarea inițiativelor IFAC SMP.

 Comitetul practicienilor mici și mijlocii furnizează contribuții strategice asupra activităților IFAC pentru a sprijini și reprezenta interesele contabililor profesioniști care lucrează în practicile mici și mijlocii.

 Comitetul SMP sprijină activitatea IFAC în trei domenii principale:

 • Furnizarea de contribuții la elaborarea de standarde internaționale privind asigurarea, auditul și etica din perspectiva SMP și IMM.
 • Dezvoltarea și schimbul de resurse, instrumente, știri și expertiză, cu accent pe implementarea internațională a standardelor, gestionarea practicilor și furnizarea de servicii de consultanță pentru afaceri.
 • Creșterea vizibilității și vocii SMP-urilor și IMM-urilor prin reprezentarea globală și advocacy cu privire la rolul practicienilor mici și mijlocii ca furnizori de asigurare și afaceri.
 • Mai multe despre SMP pe pagina web a Comitetului

 În conformitate cu articolul 33.2 din statutul IFAC, un membru este numit în mod obișnuit pentru un mandat inițial de până la 3 ani și este de așteptat să finalizeze acest mandat. Pentru a aborda dezechilibrul în rotații în cursul unui an dat sau din alte motive, inclusiv îndeplinirea anumitor obiective, Comitetul de nominalizare poate recomanda un termen inițial sau ulterior mai mic de 3 ani. Membrii meritorii ar putea fi numiți pentru un al doilea mandat, bazat pe luarea în considerare a nevoilor particulare ale consiliului / comitetului și dacă un nou candidat poate fi mai potrivit în contextul priorităților strategice și al țintelor de compoziție. Durata maximă a serviciului nu poate depăși 6 ani.

 Pentru pozițiile de conducere sunt anticipate interviuri personale în timpul ședințelor Consiliului IFAC din 4-5 mai 2020 și 8–9 iunie 2020, în New York, SUA. Dacă interviurile personale nu pot fi organizate din cauza unor circumstanțe excepționale, poate fi posibilă organizarea unei conferințe video în acest scop.
Pentru calitatea de membru al comisiilor IFAC, interviurile telefonice vor fi programate în perioada mijlocului lunii aprilie – sfârșitul lunii mai 2020.

Postat 19.12.2019