pentru aprobarea normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar

Stimate doamne, stimați domni,

Vă informăm că Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) a publicat pe site-ul său Ordinul Nr. 383/30.05.2019 pentru aprobarea Normelor privind acordarea  vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar.

Menționăm faptul că acest ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Vă rugăm să urmăriți publicarea acestuia în MoF pentru a identifica data intrării sale în vigoare. În cazul în care această dată nu este specificată în text, conform Legii 24/2000 completată cu legea 173/2007, va intra în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Cu stimă,

Camera Auditorilor Financiari din România
25.06.2019