Legea nr. 220/2020 de aprobare a OUG nr. 130/2020 a fost publicată vineri, 30 octombrie 2020, în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare în data de 2 noiembrie 2020. Această lege  cuprinde cele trei tipuri de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) și, aduce modificări substanțiale celor trei măsuri de finanțare pentru IMM-uri: la toate tipurile de granturi sunt extinse domeniile și activitățile eligibile pentru finanțări iar, în cazul granturilor pentru capital de lucru și al celor pentru investiții. Parlamentul României a operat modificări și la condițiile de înscriere. Noua lege dă posibilitatea mai multor solicitanți să aplice pentru ajutoarele de stat iar aceste granturi extrem de necesare în contextul actual, sunt disponibile în curând și auditorilor financiari.

  Noua lege include în rândul solicitanților și noțiunea de profesionist, aşa cum este definită de către Codul Civil și în cazul auditorilor financiari și de către Legea 162/2017. Astfel, este extinsă limita de aplicabilitate față de noțiunile preexistente, care se limitau la PFA-uri, ONG-uri cu activitate economică și IMM-uri fără salariați.

  Astfel, în anexa nr. 1, intitulată în noul act normativ „DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE pentru PFA/ONG-uri cu activitate economică și sportivă [art. 5 alin. (1) lit. b)] în cadrul măsurii 1 «Micro grant pentru capital de lucru»”, anexa nr. 2, respectiv LISTA domeniilor de activitate eligibile în cadrul măsurii 2 „Grant pentru capital de lucru” și  anexa nr. 3,  DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE în cadrul măsurii 3 „Grant pentru investiții în activități productive“ au fost introduse câte un punct care vizează  ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI DE CONTABILITATE (6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal).

  Guvernul a anunțat că se vor redeschide înscrierile pentru măsura 1 (micro granturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară) și măsura 2 ( granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri), pentru măsura 2 urmând să fie suplimentate fondurile. Tot în următoarea perioadă ar trebui să fie anunțată înscrierea și pentru măsura 3 din OUG – granturile pentru investiții.

 

 

Vă mulțumim,

Echipa CAFR

Postat 03.11.2020